28 36
<br /> 28 – 36 ( + 37 ) Peder Martin Pedersen

28 – 36 ( + 37 )

Peder Martin Pedersen 283 C

 

 

I

 

Kongelig skjøte 16/4 1833 til Jacob Jacobsen ( 28 – 45 ) 8/9 1840 skjøte til sønnen Jens Christian

24/11 1866  ” ” Nils Knudsen ( Tastad) ( 28 – 35)

 

 • ” ” Peder Sørensen – underskrevet av enken Margrethe 1875: mangler i folketellingen

22/4 1882   til  Peder Pallesen * 1852 1886 m. skyld: 8 øre

1865 / 1875:: Palle Pedersen * 1820 Randaberg, husm. uten jord Tastasjøen

g. m Serine Pedersdtr * 1819 Finnøy barn: 1 Søren * 1844 Strand søf.

2   Edvard  * 1847   ” g. m. Marthe Olsdtr * 1839 Strand barn: Marthe * 1872 Strand

Severine * 12/12 1874 Tasta Ole * 16/4 1877

Martin Cornelius * 1/8 1882

Ole Olsen gbr. g. m. Marthe Olsdtr Høiland, Strand

3   Peder  * 2/5 1852 Strand g. m. Karen Olsdtr * 23/2 1844 ” død 25/12 1890 barn: Olava * 6/4 1876 død 12/6 1877

Oluf * 21/8 1878

Peder Martin * 26/10 1883

  1. Sivert * 1854
  2. Marie * 21/7 1858 Tasta –

F.tell 1891 mangler 1900: Peder er enkemann

Tj.pike Malene Thorsen 16/5 1853 Strand

 

–  tinglyst  28/8  1937  ( + 37   m. skyld  8 øre ) Peder Martin Pedersen

gift med Marta Larsen * 31/7 1882 Stavanger

barn: 1  Konrad   * 21/11  1906 6 Magnhild * 16/6 1916

2  Ole   * 6/8  1908 7 Marthon * 23/2  1919

3  Arne   * 6/10  1910 8 Dora * 23/11 1922

   1. Olga  * 13/6 1912 9 Omert Kristoffer * 26/7 1925
   2. Lilly   * 1/8 1914 g. 16/3 1946 m. Inger Blidensol

* 1924 Hillvåg barn: Alf * 2/2 1947, Marit *7/3 1952

18 – 7 “Blidensol” Auglend 10 Malvin Bertram * 23/7 1927 bygde i 1952 eget hus på bruk 28 – 37 ”Nordlys”

Tjerand Svendsen gbr. g. m. Ella f. Aareskjold ,

gift med Ingeborg Marie  Bø  * 23/8  1925 Bø Randaberg

Barn:   Terje Egil  *  9/7  1946  og  Inger Margrethe  * 18/3  1849 forts.

 

28 – 37 side 2

 

 

Bruk 37 var en del av Mons Olsen eiendom og 1880 solgte Nils Knudsen og Peder Sørensen den til Peder Pallesen og i 1900 ble brukene slått sammen

 

* * * * *

Disse familiene bodde også i Tastasjøen på brukene 315, 316 og 318: ( mangler i matr. 1886 ) 1865 / 1875 Arian Christiansen gbr. og eier * 1816/17 Austad ( Sogndal )

g. m Ingeborg Nielsdtr * 1815/16 Helleland barn: 1 Nils Cornelius * 7/9 1848 Tasta søf.

g. m. Anna Ommundsdtr * 1848 Strand

barn:   Ingeborg *   / 1872 , Olava Bertine * 29/11 1876 2 Tomine 5/6 1852

Anne   Ommundsdtr  legdslem  * 1811 ? ( 1865: 1 stort kveg )

 

1875  Ole Jørgensen  * 1822 Flekkefjord g. m. Rakel Roaldsdtr * 1840 Ogna

barn: Jørgen * 186 Stvgr, Ingeborg * 1873, Gustav Martinius * 22/1 1875 Tasta Berthe Fanuelsdtr, * 1844 Bjerkreim, ug, omstreifer

Hans Hansen * 1830 Nærbø, bager g. m. Anne Larsdtr * 1820 Stvgr

 

Nils Sjursen g. m. Berte Nilsdtr ( 28 – 63) Andreas Knudsen * 1845 Vossev. matros g.27/3 1870 m. Anne Nilsdtr * 4/7 1851 T barn: Nille Bertine * 5/2 1870 Tasta, Carl Ingvald * 4/2 1872 , Andreas * 14/8 1876

 

Tønnes Tønnesen * 1809 Egersund fattighj. g. m. Martha Christiansdtr * 1831 Sj.øy barn: Andreas * 1851 Frue, Lars Martinus* 4/3 1869, Tønnes * 1869

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder