29 37
<br /> 29 – 37 + 38 Martin Motland m

29 – 37 ( + 38 ) Martin Motland

 

 

m.skyld: 45 øre

 

 

 

 

I_______________________

Børge Halldorsen Øvrehus gift I 27/6 1773 m.  Siri Olsdtr Sandanger  1756 – 16712 1786 3 barn: Jonas, HALDOR * 30/9 1776, Margrethe

gift II 11/7 1787 med Elen Sofie Svendsdtr Nådland

4 barn – nr. 4 BERGE * 20/6 1800 ( 29 – 42 )

F.tell 1826 / matr. 1838: l.nr. 112 A

Haldor Bergesen  * 30/9 1779 død 19/11 1857

gift 17/6 1802 med enken Helene Pedersdatter * 1764 død 3/2 1855

Erik Hansen g. m. Anna Olsdtr Tasta

Helene forl. 18/12 1801 m. Ole Eriksen * 29/5 1768 ØT druknet 10/2 1802 – før bryllupet

Niels Aagesen ( 29 – 30 ) g. m Kirsten Eilertsdtr Tasta

fosterb. Nils * 12/3 1815 g.31/12 1839 m. Lisabeth Marie Olsdtr * 1817 Stvgr

Berte * 3/6 1810 g. 23/10 1832 m. Hans Pedersen * 1802 Bokn enkem. ( 29-30 )

 

Husmann Bjørn Pedersen gift med Martha Johnsdstr.

Skjøte 19/7 1859 barn: Peder *5/12 1917 Marthe * 10/11 1821

1850: l.nr: 359 Peder Bjørnsen selveier og sjømann * 5/2 1817 Tasta  død  8/3 1875 gift 12/3 1847 med Laurentze Jensdatter * 22/9 1824 ” ( 29 – 1 )

barn:  Laurentze  * 25/1 1848 Peder Laurits * 24/3 1856 Jensine *  30/8 1950 Elen *24/2 1861 Berthe Marie * 19/9 1852 Josefine * 30/11 1863 Johan Gabriel  * 13/7 1854 Ingeborg Cornelia 26/12 1867

1865. utsæd:  1/10 t. bygg  6/8 t. havre  1 t. poteter – intet kreaturhold

 

1875 Laurentze enke Gabriel matros, Elen  hjelper moderen, Josefine og Ingeborg 1/8 t. bygg,  1/4 t, havre   1 1/2 t. poteter intet kreaturhold

 

12/8 1878 enken Laurentse til

Jacob Ingbretsen Præstestuen g. m. Anna Halvorsdtr

Svend Jakobsen Hebnes , gårdbr. og notfisker, *23/2 1848 Jelsa  død  14/10 1903 gift 16/3 1876 med Hanna Halvorsdatter (Sondresen) * 26/8 1852 (29-20) død ?……

1891 + Laurits Jonsen * 1882 Stvgr fattiglem / Fattigvæsenet 1900 Svend og Hanna barnløse

 

9/6 1914 skjøte fra enken Hanne til Anton Emil Tørresen * 4/3 1896 Madla ug. Føderåd til foreldrene Thomas * 20/10 1860 og Ane Gurine * 11/12 1861

 

Halvar Motland   g. m.  Gurine

28/11 1922 Martin Motland * 25/9 1887 Fossand

 

8/8 1941 auksjonsskjøte til Martin som også omfattet bruk nr. 38 ( 360 B ) 1950-tallet: Martin Motland 25 da. hvorav 20da. dyrket mark, hest, 3 kyr, høns hovedhus 1916   Fjøs og løe ( se Tastaprofiler )

 

 

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder