28 23
<br /> LEDAAL-gården

 

 

Tjerand Isakson 1770 – 1846

LEDAAL-gårdene

Brukene 28 – 23 og 24

Skjøte 1/12 1823 fra A(ndreas) Sømme, T.Pedersen Ladegaard, A(ndreas) Beyer

I. Oftedahl og T. T. Eriksen

Samuel Ellingson Næsheim 1757 – 1823

g. m. Ane Berte Olsdtr Lode 1756 – 1823 7 barn, nr. 1: Samuel * 1778

 

g.10/12 1797 m. Guri Olsdtr. Nærland 1774 – 1833

7 barn, nr. 2: Berthe * 26/4 1801

 

Samuel Samuelsen Ledaal *1778 i Hå, kjøpte omkring 1823 en stor eiendom på Tasta .

Den  lå på østre side av Randabergveien, fra bygrensen til  Ungdomsskolen Han hadde vært gårdsbestyrer hos Kielland på Ledaal og fikk lov til å ta Ledaal som familienavn – døde 26/5 1868 ( se Tastaprofiler  )

gift 8/11 1821 med Berthe Tjærandsdatter *1801 Søiland i Hå barn: Johanne Margrethe * 21/11 1822 Ledaal

gift 28/11 1845 med skipsfører Andreas Pallesen Stavanger Anne Bertine * 23/9 1824

gift med Endre Olsen Kloster * 1822 Bokn (bror til Asbjørn) bager på Tasta,  døtrene Marie  *  11/8  1845 og Birthe * 23/3 1848 på N.Tasta.

Grethe  *  14/11 1826  på Ledaal,  fikk en datter 7/8  1848, Bolette Marie, far avdøde forlovede handelsmann Bendix Olsen fra Klepp + 19/6 –48 Gift  7/9  1854 med enkem. styrmann Daniel Jacobsen ( 28 –61 ) som

hadde sønnen Hans Daniel * 31/12  1850 Berthe * 1828 ? gift 12/12 1848 med Ole Andreas Nielsen

* 1826 Øiestad skipper

( ??gift II ???? med Odd Osmundsen Stvgr ) Samuel d.y   * 14/3  1831 på Ledaal ?

Kieran * 18/7 1833 Tasta (muligens død som barn)

Thomine *  26/3  1835 ” ugift 1891: på en husmpl. hos Gabriel Søren * 13/9 1838 1865: hjelper faderen på gården (se bruk 24)

Tjerand * 19/4 1842 styrmann, forliste utfor Jæren 9/11 1866

og ikke funnet

Adolf Severin *1844 ” lærer og kirkesanger Flekkefjord bos. i Oslo

 

1865: 2 hester, 10 kyr, 9 får, 1 svin, utsæd: 1 bu. hvete, 1 1/2 skjeppe rug, 1/2 t. bygg

3 t. havre 1 1/2 t. poteter

Samuel d.e. døde i 1868 og samme året delte enken Berthe gården mellom Samuel  d.y  .m.nr 277a  = br. 23 Søren m.nr. 277b = b.nr. 24

( ” Træk av Hetlands historie 1814 – 1914” s. 162)

 

I 1875 er det bare Bertha og datteren Tomine Maria som bor på bruket Tjenestefolk Bolette Eriksdtr * 1850

Hans Hansen * 1830 Høyland

Fostersønnen Samuel Danielsen * 1859 ug. matros er fraværende (Atlanterhavet ) 1hest, 4 kyr, 6 får, utsæd: 1/2 tønne bygg, 2 t. havre, 2 t. poteter

Matrikkel  1886   eier Samuel  d.y. m.skyld 1 mark 62 øre

. forts.

 

.

28- 23  Ledaalgården side 2

 

Ole Pedersen Husebø (1785-1853) g. m. Marie Tørresdtr Austråt (1783-1843)

Krestine Olsdatter Husebø * 7/7 1823,

Lars Gulleikson Heigre g. m.Mari Kristendtr, St. Vatne

gift I: 31/3 1852 med Gabriel Larsen * 24/3 1818 Vatne død 14/9 1857 Barn: Ole * 2/2 1853

Laura Maria * 7/7 1856

 

enken Krestine Husebø gift II 26/9 1861 med Samuel Samuelsen d.y. barn: Samuel * 1/5 1862 styrmann

Gabriel Samuel * 3/12 1863 ( Adolf Severin var en av fadderne ) Berte Marie * 22/5 1866

Lisabeth   * 13/6 1873 ( se bruk 28/55 )

Samuel ( *1862 ) fikk overta gården på Husebø i 1891, men Samuel d.y. og Krestine blir boende som folgefolk på Husebø til de dør 1/3 1903 og 11/5 1905.

 

Gabriel Samuel – gift med Anna Svendsdatter Sigmundstad * 14/4 1865 Fister overtok bruk nr. 23 1/7 1891 og døde 29/5 1908

barn: Kirsten * 25/3 1890 g.4/9 1809 m. Peder Berge Jacobsen * 1885 ( 28 – 66 ) Agnes * 25/9 1891

Berta Tomine * 15/6 1893 g. 22/9 1917 m. Karl Opsal * i Grimstad lærer Samuel * 2/4 1895

Svend Sigmund  *  29/1  1897 disponent g / 1925 m. Ingbjørg Vølstad barn: Wenche * 11/10 1927, Ingbjørg Sofie * 27/10 1934

Svend Sigmund  * 27/4 1944 bosted 29 – 194 Giske * 18/10 1899

Olaf   *  26/1 1901 g. m. Betty f. Jensen * 25/8 1905 Stvgr 1955:enke barn: Else Marie * 23/1 1929, Gerd Agnes * 24/6 1934

Reidun   *  8/12  1945,   bosted  29 – 117 Vølstadv.

Gabriel   *  4/9 1903 g. m. Inger F. Meløy 24/4 1901 Fredrikstad barn: Leif * 27/9 1935, Jorun * 29/12 1940, ( 28 – 171)

1900:  i tillegg til familien Olianna Olsdtr * 1882 Fister skoleelev

Inger Mæle * 1885 Årdal ug. tj.pige

Aadne Selvig * 1837 H.fj enkem. f.arb. og datteren Helina * 1877 H.fj. ug. syerske

 

I flg. skattemanntall 1950 bor Anna, og døtrene Agnes, bonde og Giske, ekspeditør på Bruket. Anna fikk uskiftebrev i 1909 og drev gården frem til 1953

 

Bygninger  oppført ca. 1840 70 dekar, derav 40 dyrket, 8 kyr, hest

 

I 1954 tok barna v/ Agnes over det som er igjen av gården. Noen tomter ble tildelt familiemedlemmene og resten ble etter hvert solgt.

Det gamle huset på gården er i dag vernet, det ligger Harlowsgate og kalles ”Lille Ledaal”

 

– – – – – – – – – – – – – – – – –

forts

 

 

Bruk 24: ( m. nr. 277 b ) side 3

 

 

 

 

 

 

Skjøte 27/6 1868 til Søren ( død 2/4 1919 )

gift 20/1 1873 med Anna Paulsdatter Havrevold * 1844 i Suldal død 25/9 1924 barn: 1: Berta Tjeranda * 29/10 1873 g. 17/2 1895 m. Torjus Paulsen * 1871 Sand

2: Valborg Giske Pauline, * 17/5 1875 lærer

3: Valborg Olena * 28/6 1876 g. 29/8  1902 m.Reinert Johan Rasmusssen * 1876 Stvgr 4:  Samuel * 19/4 1878 g. m. Edvardine ………..

5 Anna Cecilia * 21/4 1881

6:  Paul  *  22/4  1884  g.  1909  m.  Serina Mossige  *  8/8  1885  Time ” skolestyrer, bosted Solroa 21 – 571 Hillevåg

barn: Sigrun * 1272 1910, Sigurd * 8/9  1917 Asta Bergliot * 11/7 1921,

7: Sigurd Bertram  *  21/2  1887  død  28/3  1887 8: Sigurd Bertram Torvald * 23/10 1889

+ Valborg Havrevold føderådskone * 1824 i Suldal død 27/9 1908 1875: 1 hest, 3 kyr, 1 svin, utsæd: 2/5 tønne bygg, 2 t. havre, 2 t. poteter

” ” Leieboer: Paul Jensen * 1839 Jelsa søf. g. m. Elen Nilsdtr * 1839  Jelsa barn:  Johanne * 1868 Paul Emil * 1873

Nils Edvard * 1870 Svend Christian * 1875 alle Stvgr

 

1886 eier Søren m.skyld 2 mark 18 øre

 

1900: Søren og Anna m/ 5 hjv. barn, Valborg føderåd Ccilie Paulsdtr * 1861 Fister diakonisse

 

Samuel overtok bruket allerede i 1910 ? og fikk skjøte 18/1 1916

Edvard g. m.. Berta Østbø

gift med Edvardine Østbø * 9/3 1883 på Tjensvoll barn: Søren Anker * 3/8 1905

Edvard * 19/2 1907 g.19/4 1947 m. Gunhild Hen * 1913 Randaberg Steinar * 17/9 1908 g.22/9 1934 m. Ellinor Claussen * 1911 Kopervik Barn: Ellen Bodil * 25/4 1935, Sigbjørn Edvin * 9/6 1938

Elbjørg Synnøve * 19/10 1944, bosted 28 – 207, snekker Borghild * 4/12 1909

Bjarne     *  7/2 1912 g.    /     m.  Ingeborg Margrethe Lothe * 1920 Stvgr Aagot * 8/6 1916 g. 4/5 1946 m. Bjarne Øyvind Kommedal  * 1916  23 -313 Eli * 17/8 1917

Harald Torleif * 4/12 1920 død 1873 1928 Kari Gurine * 27/2 1922

Solveig *  17/7 1923  g. 9/7 1949 m. Rolv Idsøe, ( bl.a. sokneprest i Tasta )

 

Tjenestefolk  1910:  Johan Rødderullen  * 11/3 1888 Stavanger.  jordbr.arb Ingeborg  Oppedal  *  30/6  1874 Tysnes tj.pike forts.

 

28 – 24 side 4

 

Etter Samuels død i ………….overtok først Edvardine gården og drev den noen år, og deretter sønnen Edvard.

 

I flg. skattemanntall 1950 bodde Edvardine, Edvard og konen Gunhild * 1913, Eli og Kari Gurine på bruket som lå rett bak Shell-stasjonen på Randabergveien

 

Hovedbygning i tømmer oppført ca. 1800 ?, 57 da, derav 45 dyrket, 11 kyr, 2 okser, 2 hester Etter hvert er gården blitt utlagt til skole, svømmehall, butikker og boliger.

Det gamle tunet med hovedhus og stall/vognhus er vernet og restaurert. Edvard bygde nytt hus i hagen i ……….

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder