31 0
 

Gård 31 – 0 Finnestad

 

Grensen mot Nedre Tasta går sørover fra båthavnen i lille Dusavik – byggefeltet Dusavik- tunet – – kroken og — marka hører til Finnestad – mot Høyebakken og svinger,fortsetter i skråningen langs E 39 slik at den øverste brukene/ husene hører til Høie. Grensen mot Randaberg går i veien foran Randaberg videregående – “Tangen” – og ned til sjøen

 

I middelalderen hørte gården til Utstein Kloster og ble etter reformasjonen kron- / kongegods. I 1723 var det eid av Sofie Rach, gift med sorenskriver Michael Gundersen. På slutten av 1700-tallet fikk de første kjøpe jord og i 1801 var det 2 selveiere og frem på 1830-tallet var det blitt 9 selveiere

 

Folketellinger:  1664: 1 “halv gård”  1 “ødegård” m/ 2 familier 1701: mangler

1758: 1 familie

1801 2 ” “

1825: Sokneprestens “kladdelister”:  3 selveiere, 3 forpaktere, 2 andre 37 personer

1865: 20 bruk /hustander 116 personer

1875: 20 bruk, 27 hustander ca. 130 personer

1900 86 personer

1910 91 “

 

Matrikkel 1838:     9         1850:  14 1886: 21 bruksnr.

 

Jordbrukstelling 1912: 27 hester, 86 kyr, 11 får, 6 griser 400 høns

687 mål dyrket mark, – ca. 35 mål pr. bruk 1950-tallet 10 aktive gårdsbruk.

 

På slutten av 1960- tallet begynte Smedvig oppkjøp av eiendommer md tanke på fremtidig oljevirksomhet. “Notberget” mellom Store – og Lille Dusavik ble sprengt vekk og det ble utfylt til store kaianlegg. Gårdsbrukene ble avviklet og oljebasen ble etablert med store arealer til lagerplass, kontor- og industribygg og Stavanger kretsfengsel ble bygd i området opp mot E 39

 

I dag er det bare ett gårdsbruk igjen på Finnestad med dyrehold på egne og leide marker

 

Det er 2 byggefelt på Finnestad, ett på venstre side av Finnestadveien opp fra småbåthavnen og ett i området fra fengslet mot Randaberg grense. misvisende navn: “Grødemtunet”

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder