31 1
<br /> 31 – 1 John Husebø m

31 – 1 John Husebø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I______________________

Sjelregister 1758 Finnestad: Truls Endresen , datteren Guri 18 år

Ola Rasmussen  fra  Klepp g.  m. Ingeborg Svendsdtr Rott

Truls Endresen Finnestad  g. 2/10 1712 m. Birgitte Olsdtr * 2/8 1696 Tjelta

Lars Larsen g. m. Metta Bjørnsdtr Løw br. 2 Austbø

barn:   Ingeborg *  ??? g. 13/11 1738 m. Lars Larsen Bru

Helge * 11/11 1714  g.  8/4 1742  m.. Thoms Larsen Bru  ” ” Truels * 13/7 1724 Fin.

Ester Marie *1/3 1726

Birgitte *18/1 1737 g. 18/9 1753 m. Jon Berdines Løge barn: Truels * 16/1 1756

Guri * 26/5 1736

Bjørn Samuelsen   g. 6/7 1757 m. Guri Trulsdtr barn. Helena Marie 14/3 1761

Birthe * 13/7 1764 g. 19/12 1793 m. Johannes Olsen Nordbøe Guri I * 21/ 1766

Ester Marie *24/12 1769 g. I 16/12 1790 m. Torgier Olssen, Høyland barn: Svend * 28/10 1792, Bendichts * 16/5 1796, Ole 17/11 1799

Truls * 29/9 1772

Guri * II * 11/2 1776 g. I m ???????

Birgitte * 31/1 1779 g. 31/12 1801 m. Knud Pedersen Goa ( 30 – 5 )

 

1801 Anders Larsen 46 år bonde g m. Guri II Trulsdtr * 1736 g. 2. gang barnløse

?? ” ” g. II m. Berte Larsdtr * 1753

barn: Guri I * 15/11 1807 død 28/8 1813 Berthe 27/11 1808 Christine * 3/5 1812, Guri II  * 11/9 1814 død 8/9 1815 Guri III * 9/11 1816 død 23/8 1817

1801 Berge Hansen, husmann med jord 26 år, Nedre Tasta Gift  m. Ester Marie Bjørnsdatter * 24/12 1769

Barn: Siri * 13/10 1799 død 30/3 1818

g. II ? m. Wendel Olsdtr ( Samuelsdtr ?) død 30/10 1861 – 87 år Barn: Hans * 2/3 1806

 

Skjøte  15/1  1827  fra  Anders Larsens enke  til  Hans Bergesen død 10/7 1870

Gift 1. gang 21/4 1829 med Birte Andersdatter * 27/11 1808 barn. Serine * 19/5 1829 Finnestad

gift 14/11 1849 med Knud Knudsen * 1822 Birkeland, Jelsa. Knud * 30/12 1849 Guri *  13/12  1831 ” gift 4/6 1857 med Bendix Sjursen Skudesnes 25 år

Anne * 13/7 1835

 

 

forts.

 

31 – 1 side 2

 

 

Thorbjørn Larsen g. m. Eli Jacobsdtr ( 30 – 1 )

Gift 2. gang 12/11 1844 med Dorthe Serine Thorbjørnsdatter * 1818 Avaldsnes barn: Berthe Serine * 27/12 1844

g. 27/12 1869 m. Knud Knudsen Høie * 1845 ( 30 – 5 )

1875: leiefolk på bruket

Berdines * 1/1 1847

Elen * 27/11 1850 gift  8/4 1872  med Lars Nilsen Jondal  51 år agronom Taletta *  19/8  1853  Helene  * 5/3 1856 Dorthe Serine * 24/10 1858 Helene * 5/5 1856

Dorthe Serine * 24/10 1858 Matrikkel  1838:  l.nr  96, 1850: l.nr: 380 a

1865: H. Bergesen 1 hest, 3 kyr, 7 får, 1 svin, utsæd: 1/10 t. bygg, 2 t. havre 1 1/2 t.poteter

 

 

Johannes Pedersen g. m. Inger Jacobsdtr Quivold

barn: Berthe * 4/2 1802, Peder * 2/12 1804, Ole * 2/8 1907 Jacob * 17/3 1811

1865 Peder Johannes Johannesen  husm. m/jord   enkem. * 1804 død 20/3 1881 ??

 

Maren Eliasdtr * 1802 Rennesøy enke e. Peder Knudsen strs. * 1795 død 20/4 1854 barn: Peder * 4/2 1832, 1865 husmann på 387A = bruk 15

Elen Karine * 15/12 1834, Thore Olai * 2/12 1837

 

 

29/3 1870 skjøte til Klaus Olsen Nøkling * 1836 Findaas pr.gj. ( kvekere ) kone.  Gunhild  Olsdatter *1838  ” ” ”

barn: Mathilde   * 1861 Hetland ” ”

De hadde muligens 2 barn til som døde uten navn og gravlagd på kvekernes gravsted på Storhaug. I 1865 var Claus selveier på bruk 3

 

Overdragelse –  ikke tinglyst – til Christen Nielsen Erfjord

føderåd til Dorthe Serine Thorbjørnsdtr død 2171 1884 (enke etter Hans Bergesen )

 

 

F.tell. 1875 Christen Nilsen Erfjord * 6/7 1843 Jelsa død 16/3 1932 ( 29 – 45 ) gift m.  Malene Sjursdatter *  21/11 1843  ” ” 5/7 1933

barn:  Severin * 1872 ? ” ? død ?

Nils Edvard   *  1/10 1875 Finnestad  gift R.berg?

Severin * 21/11 1877 gift med Olava * 1895 Hjelmeland Dorthe Sofie * 25/2 1881 gift 29/11 1905 med Torstein Nygård. Petra * 8/3 1887

Sven Nicolai * 3/3 1890 død 22/8 1899

” 1 hest, 3 kyr, 3 får utsæd: 1/5 tønne. bygg, 3 t. havre 2 1/2 t. poteter

forts.

 

31 – 1 side 3

 

1875: leieboere

Knud Michaelsen g.. m. Guri Knudsdtr Høie

” leiefolk: Knud Knudsen * 12/4 1845 Høie, matros / fraværende

g. 1869 m. Berthe Serine Hansdatter ( Bergesen )

barn: Knud * 17/1 1873, Haakon * 1711 1875, Herman Elidan * 29/8 1877

 

” Borgilla Askildsdtr * 1807 Vigedal enke legdslem død 5/3 1895

gift 27/6 1848 – enke etter Thore Larsen ? ?død 20/8 1851 ?? barn: Thore Andreas Thorsen *1/9 1848, Cecilia * 15/6 1852

” ” ” kreaturhold. 3 får

 

I matrikkelen 1886 er Claus Olsen feilaktig oppført som  eier m.skyld 2 m. 9 øre

 

1891: Kresten og Malene hj.v. barn: Edvard, Severin, Sven, Dorthe og Petra 1900 Kristen og Malena, hj.v. barn Severin, Dorthe og Petra

Erik Larsen g.  m.  Berte Oldtr  N.T. datteren Berthe Serine * 19/2 1823

g I 18/11 1847 m. Tollef Tollefsen død 23/9 1849 – 28 å barn: Birte Karine * 22/12 1847, Tollef * 9/9 1849

Osmund Jonhsen * 1829 fisker og huseier ( 1865: husmann under 31 – 12 )

g. 7/5 1853 m. enken Berthe Serine Eriksdtr * 1823  fiskerkone barn Johannes * 1853 ( 1875 fraværende matros )

Elen Serine * 8/5 1856

Anna Sofie * 9/2 1859 g. 19/12 1884 m. Jonas Svendsen * 1852 Haa, arbm. Laura I * 10/9 1861 død 13/8 1863

Osmund *  17/8  1863 Laura II  *  31/8 1865 Johan Lauritz * 17/9 1867

1875  Osmund  fisker og huseier  under  bruk  31 – 7, m/ kone og 3 hjv. barn 1900  Osmund   – død 28/1 1901 og Berthe Serine

fosterdatter ue  Olava Serine  Adamsdtr  * 31/3 1880 død 30/5 1901 far: Adam ? Jordal ? bager fra Danmark / Hillevåg

 

12/11 1910 fra C. H. Erfjord til Severin Christensen

Johne Aadnesen gbr. g. m. Lene Olsdtr Rosaasen

g. m.. Olava * 25/6 1895 Hjelmeland

barn: Svanhild Olava * 19/7 1918

 

Ingebret Olsen * 1836 død 26/4 1883 g. 13/6 1868 m. Berte Karin Tollefsen * 1843 barn: Ingeborg Talette * 4/7 1871, Tobia Serine Emilie * 6/10 1877

Ingebreth Martinius I * 7/4 1880 – død 18/5 1880

Lars   Larsen .* 1820 Skånevig 25/2 1865 m. Berthe Karin Tollefsdtr * enke barn Ingebreth Martinius II * 10/1 1885

1910:  leiefolk:  Ingebret Martinius Larsen  * 1886 Fin. , stenarb, død 22/10 1941 gift med Brynhild Sørensen * 23/11 1882 Finnås

barn:   Lars Berger  * 27/10 1908 Lilly * 5/7 1917 Sigurd *  7/8 1910 Borgny * 7/10 1920 ”

Arne *  23/9  1914  ” forts.

 

31 – 1 side 4

 

1910 leiefolk Steffen Sørensen * 23/12 1880 Finnås ugift fisker Berta Karine Larsen * 23/12 1847 enke

 

19/5  1950  Skjøte fra Severin til  svigersønnen

Bjørn M B. Bjørnsen båtf. g. m. Rakel M. J. Jensdtr Husebø

John Husebø, tømmermann * 16/6 1913 på Hundvåg gift 11/10 1941 med Svanhild Olava

barn: Solveig Margrethe * 6/7 1943 Anne-Lise * 23/5 1947

70 da. derav 40 da. dyrket mark, 7 kyr, hest, 2 griser og høns.

 

* * * *

10/11 1854 Ole Olsen og kone, fæsteseddel på en husmannsplass under bruk 1

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder