28 21
<br /> 28 – 21 Malfred Gilje ”Fjellsenden”

 

1838: eiere brødrene Trulsen ( se bruk. nr. 1 )

28 – 21 ( 276 A ) Peder Malfred Gilje ”Fjellsenden”

 

 

* * * * *

 

Niels Aagesen  strandsitter, gift I 1806 med Kirsten Eilertsdtr barn. 1 Elisabeth Karina * 10/8 1808 Tasta

2 Berte * 3/6 1810 g. 23/10 1832 m. Hans Pedersen * 1802 Bokn e.m. husm. død 8/1 1876 barn:  Peder   * 10/5 1833 Kirsten Helene * 8/9 1845

Oline * 20/4  1836 Maren Christine * 20/1 1848

John  * 23/3  1840 Else * 22/1 1850 Haldor * 15/7 1843

3 Niels * 12/3 1815

Niels  g. II  11/1 1816  m.  Ingeborg Michaelsdtr  Aase ?? flyttet fra Tasta før 1825 ??

 

19/7  1844  skjøte til  Niels Nielsen Rosenberg * 12/3  1815 død 5/5 1863 48 år kone: Guri Engemondsdatter død 14/11 1853 51 år

sønn Renert Johannes  *  5/12  1846  Tasta ( bruket og familien er ikke i folketellingen 1865 )

 

10/8  1867  Axel Andersen * 1818 i Drammen kjøpmann i Stavanger, Uhrens rode gift med Marie Siqveland * 1827 i Arendal

barn: John Thorvald * 1855 Stavanger Anton Dorham * 1859

Ivan Halfdan * 1861

Anna Dorthea  *  1863 + 10 handelsbetjenter og tj.piger

 

I folketellingen 1875 er både Sven, Mauritz og Enevald ført opp som selveiere

 

7/5 1870 skjøte til Sven Svensen Kristianslyst * 1809 Vang

g.  m. Johanne Larsdtr  * 1812 Frue intet kreaturhold, 1 1/2 t.poteter ( f.tell 1865: S. S. Kristianslyst * 1815 Hå g. m. Anna Samuelsdtr * 1815 Vanse )

 

10/3 1873 skjøte til

Mauritz Svendsen feil i f.tell. 1875: * 1815 Bjerkreim ugift Torjus Torjussen * 1814 Bj.reim tj.dreng

2 kyr, 1 får, utsæd: 3/10 t. bygg, 1/2 t. havre 1/2 t. poteter

 

Jonas Haaversen  husm.  g.  m. Kari Eriksdtr

8/6 1878 Enevald Jonassen * 5/6 1848 Nødlandsmoen, Forsand

Andreas Eriksen g. m. Anna Olsdttr

g. 19/11 1874 m Astrine Andreasdtr * 5/12 1849 Gilje barn: Karen Johanne * 16/8 1875

1 hest, 2 kyr, 5 får, utsæd: 1/5 t. bygg, 1/2 t. havre, 1 1/2 t. poteter

Etter 1975 ble bruket delt og Enevald  fikk bruk  22 forts

 

28 – 21 side 2

Svend Torjussen Gilje g. m. Anna Pedersdtr Matrikkel 1886 /  f.tell  1891:  Mauritz Svendsen  (Gilje ) * /12 1843 Egeland Bjerkreim 0 m. 49 øre konf. 31/10 1858 Høgsfjord død 2/8 1922

Tosten Thorsen g. m. Karen Sophie (Volland?) Gloppedal

g. I 25/6 1877 (Frue) med Inger Veline Tostendatter *1/2 1854 Høgsfjord død 3/5 1891 barn: Anna Gurina * 28/7 1878 Tasta

Karen Sophie * 21/8 1880 Selmer Andreas * 76 1881 Tomas Kristian * 1/7 1883 Marthin Johan * 19/8 1885

Anna Astrine * 3/10 1887 ” død 27/1 1891 Gabriel *  5/1  1890   ” ” 3/3 1891

 

Jonas Knudsen gbr. g m. Ingeborg Gitlesdtr Nordland

gift II 16/3 1894 med Grete Severine Jonasdatter * 2/9 1867 Høgsfjord død 5/6 1939

barn: Inger Gabrielle * 6/9 1894 g. 22/5 1920 m. Hermann Helland * 1898 Stvgr arbm.

Ingeborg Johanne * 11/4 1896

Margit * 7/12 1897 g. 30/7 1917 m. Olaf Fjelland * 1897 Vikedal h.betj. Anna Serine * 11/3 1900

Tønnes * 10/2 1902 sjåfør g. 28/5 1927 m. Berthe Serine Marthinsen * 1904

Johan   *   9/2  1904 elek.lærl. g. m. Ingrid Bore ( 28 – 234 ) Peder Malfred *   15/3 1905 gårdsarb. overtar gården Sigval * 12/10 1910

Theodora Konstanse * ” ” ” død 16/12 1926 hj.værende Gabriel * 5/4 1911 ”

1900: Maurits og Grete, barna Tomas murerlærl, Inger Gabrielle, Ingeborg, Margit og Anna 13/10 1925 uskiftebev. til enken Grete Gilje

21/2 1929 skjøte til Peder Malfred Gilje * 1905

I  1950  bodde også brødrene Sigvald og Gabriel hjemme på bruket.

 

N.B: 1955: 18 da. 2 kyr, hest,, 30 høns, 10 griser

Bruket lå v/ Randabergveien, på sørsiden av Tastaveden 2012: gården utlagt til byggefelt

* * * * *

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder