29 23
<br /> 29 – 23 Torgier Torgiersen / H

29  – 23 Henry. M. Kirkhus ”Sandved”

 

 

 

 

 

 

 

I_______________________

Torgier Torgiersen, 30 år i 1701 gift med Gjøa Jonsdatter barn: Anne * 4/12 1698

Torgier I * 10/2 1702, Torgier II * 18/3  1703,  Torgier III  *  x/6 1706 Jon * 18/8 1709

 

Torgier III gift 16/5( 13/10) 1726 med Martha Olsdatter

barn: Elen * 8/12 1723 ( i kirkeboken mor: Martha Jacobsdtr ) Torgier * 11/6 1727

Olle * 16/9 1729 Joen * 8/2 1733

 

Olle gift 17/10 1758 ( 1801: innerst hos sønnen Svend ) med Anna Andersdtr barn: Karen * 13/1 1759

Torgier  *  11/3  1764  g. 24/2 1791 m. enken Ester Marie Bjørnsdtr Høie

* 24/12 1769 barn: Svend *28/10 1792 matros g.m. Ane Hansdtr barn: Hans * 15/1 1815, Elen Gurine * 8/9 1818

Anna * 12/4 1767

Svend I * 19/11 1769, Svend II * 2/10 1774 g. m. Maren Bellestdtr.

Olena  I  * 29/3 1773, Olena II * 16/11 1777

 

F.tell 1801: Gunhild Olsdtr Stokke * 1745 ( 1801 enke etter ???? ))

Svend Ollesen g. 27/3 1798 med Maren Bellestdtr Stokke * 1778 død 5/10 1849 barn: 1. Anna Karina * 3/2 1799 + tvilling død før 1801?

2.   Torger  * 16/2  1800 ( se bruk 29 – 33 )

3:   Bellest  Svendsen   * 4/4  1802 død 14/1 1875 1825: husmann

1838: selveier  ( lnr. 109C ) 1850 ( lnr. 352 ) 1886 mangler

gift I 21/10 1823 m. Mari Pederdtr * 1799 død 28/4 1845 barn: Serine * 30/11 1824

Per * 15/10 1825

F.tell: Svend * 21/11 1827 død 9/3 1857

1825 Serine * 18/8 1830 g. 8/4 1858 m. Andreas Asbjørnsen ( Ryg )

1865: husm. m/ jord Grødem datter Anne Marie 2 år Kristine * 27/10 1832

Maren Christine * 14/3 1836 død 20/1 1920

g. 26/11 1865 m. Peder Gustav Knudsen 1847-1920 Høie.

John * 12/11 1841  død  1/10 1902 4 Anna * 1679 1804

5 Ole Andreas * 18/12 1805 g. ¼ 1830 m. Martha Olsdtr Tjensvoll * 1807

6 Svend * 6/6 1808 skipperb. d. 21/9 -72  g.15/12  1834 m. Anna Olsdtr * 1816 Åmøy 7 Gunhild * 19/5 1811 g. 14/10 1841 m. Jan Olsen * 1816 Jelsa

8 Anne Marie * 15/1 1815  g. 14/12  1841 m. Ole Knudsen Høie * 17/12 1818 5 barn, se bruk 30 – 8

. 9 Martines * 5/6 1818

10  Karen * 10/4 1823 forts

 

29 – 23 side 2

 

Rasmus Torsteinson Kylles g. m. Guri Gunnarsdtr

Bellest g: II 19/6 1846 m. Ragnhild Guri Rasmusdtr * 1803 Auestad, Høiland

død 8/6 1882 på Høie

1850 eier Michael Jensen ( 28 – 44 / 28 -44 )

 

Skjøte  6/12  1856 / 1865: John Bellestsen gbr. ugift Bruket har fått tillagt en anpart

av Michael Jensen, i 1838 eid av Christoffer Christoffersen ( se bruk 29 – 24 ) foreldrene Bellest føderåd, hjelper sønnen med gårdsbruket, og Ragnhild Guro

Elen Rasmusdtr   * 1849 Frue tjenestepige,

1865: 1 hest, 4 stort kveg, 7 får utsæd: 2/10 t. bygg, 3 t. havre 2 t. poteter

 

1875: John g. 8/6 1869 (Hausken) død 1/10 1902

Hans Larsen Helland gbr. g. m. Kristi Andersdtr

m. Ragnhild Maria Hansdtr * 28/10 1842 Hausken, Rennesøy død 25/12 1912 barn: Bellest * 21/5 1870 død 7/6 1870

Maren Gurine * 6/1 1872 død 8/5 1945 Berthe Olene * 13/7 1876

Petrine Pedersdtr * 1860 Stvgr ug. tj.pige Andreas Jensen  * 1860 Bokn ug. tj.dreng

” 1 hest 3 kyr, 6 får, 1 gris utsæd: 1/16 t. rug, 1/8 t. bygg 3 t. havre 4 t. poteter

 

1875 Nils Nilsen * 1798 ? Sauda legdslem død 29/9 1878

g. m. Berthe * 1815 Sørbø

barn: Ole Bertinius * 2/5 1859 Tasta, søm.

Nils Gustav * 31/1 1864 ”

Iver Eriksen * 1812 Torpe ug. legdslem log.

 

I 1873 solgte John en anpart = bruk 24 til Ingebret Kristensen

 

18/11  1886:   skjøte til datteren  Maren Gurine.   død 9/5 1945 m.skyld 1 m. 18 øre

g. 13/10 1887 m. Henning Gundersen Kirkhus * 14/9 1858, Solør veivokter død 30/1 1938 barn: John Magnus * 5/1 1890

Maren Olia * 2/7 1891 g. 4/11 1911 m. Haavard Olaus Lura * 1879 Henry Marcelius * 3/9 1893

Hilda Kristine * 20/1 1895 g. 29/6 1918 m. Holger Holgersen * 1896 Tau, gbr. Hanna Olinia * x/1 1898

Konrad * 23/10 1899 Solveig * 26/8 1905

1891 : + Leonard Eriksen * 1884 Bergen, fattiglem / fattigvæsenet

Dankert Eriksen * 1887 Stvgr ” ” 1900:  fostersønn

 

4/10 1902: Folgekontrakt til John, død 1/10 1902 og Ragnhild Maria død 25/10 1912 22/4 1944 skjøte til Henry Marcelius

Skattemanntall 1950: Henry Marcelius, Hanna Olinia og Solveig, alle ugifte ?

 

55 da. derav 50 da. dyrket mark, 8 kyr, 2 hester, høns og griser

 

 

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder