28 70
<br /> 28 / 70 ( 324 ) Daniel Kommedal

28  – 70 Daniel og Jonas Kommedal

”Duseviken” ( 324 )

 

 

 

 

 

 

 

I__________________________

1801 Nils Rasmussen * 1777, konen Marthe og hennes 2 døtre Torborg Olsdtr 52 år, ugift – går i dagarbeid

F.tell 1826: Niels Rasmussen husmannspl 1 – kirkesanger død 21/12 1830,

g .9/1 1800  m. enken  Marthe Jacobsdtr  * ca 1770 g. I m. Ommund Willumsen hennes  barn:  Gurine  * ca,1795  ?? Karen * 18/6 1797 Tasta – død 20/5 1809 barn: Ommund * 26/7 1801

Rasmus I * 12/3 1803 – død 25/7 1803 Jacob  *  I  *  22/4  1804  –  ” 17/8 1804

Elen * 26/12 1805 g. 30/9 1828 m. Torger Svendsen barn: Svend * 7/9 1829

Niels * 25/9 1808

Jacob II * 13/1 1811 inderst død 10/6 1889

g. m. Ingeborg Marie Abrahamsdtr * 1813 ?? død 12/10 1888

barn: Niels * 16/1 1835 g. 25/4 1861 m. Karen Ommundsdtr * 5/10 1832 Anton Chr. * 15/7 1837, Elen Maria * 7/4 1841

Stine* 20/1 1847 g 2/4 1868 II m. Gabriel Hansen Re * 1838 ( 28 – 32 ) Martha * 13/9 1850 g.

Rasmus II * 18/7 1813

Matrikkel 1838 ( nr 126 ) eier Niels Rasmussens enke = Martha Jacobsdatter – død 2/5 1843

 

” 1850 ( nr. 324 ) eier Ommund Nielsen

Ener Andersen g. m. Anna K. Olsdtr

gift I 12/11 1829 med Karen Enersdatter Dusevig

barn: Niels * 18/7 1830 død 7/6 1915

1865 gift  II 12/4 1832 med Birte Malene Olsdatter * 1802 ( 1865 føderådsfolk) barn:  Karen   *  5/10  1832  g. 1861 m.. Nils Jacobsen ( se n. side )

Truls   * 1/6  1837 utflyttet Morten  * 19/2 1840  ” ”

 

22/11 1850 Niels Ommundsen g. 25/3 1858 m. Elen Marie Olsdatter * 1835 død 18/9 1921 barn: Kisten Olava * 10/4 1861

Caroline * 22/2 1864 død 3/9 1886

1865 1 hest, 3 kyr  utsæd:  2/10 t. bygg,  2 ½ t havre,  2 ½ t poteter Marthinius * 19/8 1866 død 12/6  1921  (  sinnsyk – fattigkassen ) Ole * 5/3 1869 død 21/4 1870

Nille Marie * 12/12 1871 g. 6/6 1895 m Thore Andreas Hodnefjeld ( 28 – 55 ) Ommund Olaus * 10/6 1874 død 25/6 1875

Olaf * 11/4 1877 ( ”Tastamannen ” se Tastaprofiler )

Emanuel  *  4/5 1880  død 13/9 1890 forts

 

28 – 79 side 2

 

Jacob Nielsen g. m…Margrethe Abrahamdtr * 1811 Klepp ( 28 – 45 ) 23/9 1871 Nils Jacobsen * 16/1 1835 Tasta

gift 25/4 1861 med Karen Ommundsdatter * 5/10 1832

barn;   Bine * 1863 Janne * 1870 – ingen funnet døpt i Frue

  • Berthe Malene Olsdatter ( Karens mor ) * 1802 – død 26/2 1882 1875: 1 hest, 3 kyr, 8 får, /16 t. rug, ½ t. bygg, 2 t. havre, 4 t. poteter

 

 

Folketell 1825 Osmund Gudmundson matros g. m. Berte Kristine Rasmusdtr Fin. barn:   Gudmund   *  1820 Rasmus * 23/6  1822

Endre og Sidsel 24/3 1825 Gabriel Matias * 25/8 1826

8/5  1886 Gudmund Osmundsen   * 1/9 1820 skyld. 1 mark 87 øre.

gift 12/1 1847 med Berthe Marie Trulsdatter * 16/3 1826 ( 28 – 1 ) barn: Thomas * 15/5 1847 utflyttet

F.tell  1891 fosterbarn: Gudmund Bernhardsen * 1875  Stavanger

Inge Magnus Olaussen *  1888 ” 18/4 1891 Helge Jacobsen ( ikke funnet i noen kilder )

20/2 1892   eier. Daniel Knutsen ( alt: 1910 bakersvend * 1866 Høiland, Fjellsmuget )

 

1892: Dorthe Marie Enoksdatter * 6/4 1864 ( flyttet fra bruk nr. 1 samme år )

g. 21/3 1891 m Torger Martin Kristian (Torgersen ) Kommedal * 6/6 1855 Frafjord (29-7) barn:   Theodor   * 4/3  1891 gift med Hanna * 1891

barn: Sigmund * 29/1 1924 – 1950 bosted 28/130

Helga og Tora * 8/4 1925 Eli * 15/6 1927

Astrid Kristine * 28/ 2 1934

Enok * 2/9 1892 (overtatt bruk nr. 1) 1933: 28 –  33 ”Veden” Torger  *  13/1  1894 –  død 15/1  1894 ( moren Dorte dør i barsel- Daniel I *  ” ” død  14/1  1894 seng 15/1 1894 )

17/6 1899 får Torger skjøte på bruket

Jonas Kittilson gbr. g. m. Gunhild Guliksdtr gift II 4/9 1899 med Ingeborg Jonasdatter Grønning * 15/2 1868 Helleland barn:  Daniel II * 30/3 1900 Tasta Gunda * 11/3 1904

Jonas *  16/5 1901 Marta * 11/8 1905

Gunhild  * 16/10 1902 Inga * 6/9 1907

Tilde * 27/9 1909 død 23/2 1909 Udøpt barn død 25/2 1910

7/7  1925 uskiftebev. til Ingeborg Kommedal

 

Skattemanntall 1950: Ingeborg gårdbruker

Daniel gårdsarb, Jonas meieriarb. Martha syerske Inga hjemmeværende, ( alle ugifte )

 

2/3 1955 skjøte til Daniel Kommedal * 30/3 1900, ( og ?? Jonas K. * 16/5 1901 )

( ingen gårdsdrift ) Bruket lå opp av Lille Dusavik v/ Gamle Dusavikveien. I dag er det gamle naustet i Dusavik restaurert.

Solgt til kommunene og utlagt til et lite boligfelt

 

 

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder