28 3
<br /> 28 – 3 Alfred Pedersen

28  – 3 m.nr 272 D

Alfred Pedersen

 

 

 

 

 

 

 

1838 ( m.nr 117 ) brødrene Ole og Thore Trulsen ( 28 – 1 ) 1850 Thore Trulsen

Bruket er ikke tatt med i folketellingen 1865 21/10 1876 skjøte til Enoch Enochsen ( 28 – 1 )

Johannes  Naversen  kom til Tasta på slutten av 1840-tallet  og bodde på bruk 20 8/1 1881 ble overdratt fra Enoch til Johannes dødsbo / enke – Johannes døde i 1880 Samme dag ble bruket overdratt til sønnen Niels Peder sammen med bruk 29 – 40 som

Johannes hadde kjøpt i 1855 – 2 naboparseller på Nedre Tasta 29 -49 Disse lå mellom l Randabergv. og dagens E 39 Her var det heller ikke gårdsdrift

 

1875 Johannes oppført som eier

 

1886 Nils Peder Johannesen * 1849 gårdbr. og tømm. død 21/4 1904 m. skyld 18 øre

 

1900: ikke tatt med i folketellingen, – Nils Peder m/ familie bor på bruk 20

 

30/12 1904  – 7/1 1905  arveskjøte til Gustav og Alfred Pedersen Gustav reiste til USA Petra bygde ny hovedbygning 1908.

 

Folketell. 1910 Alfred Konrad ugift, Petra, Jenny og Josefine

 

 

Sven Halløen landh. g. m. Aasa

8/3 1917 Gustav’s anpart til Alfred, gift med Sofie Hatløy * 9/6 1902 Sand, lærer på Tasta Alle 3 brukene slått sammen til bruk nr. 3

Skattemanntall 1950. Alfred og Sofie bodde på bruk 3 ( døde tidlig på 50-tallet )

 

 

Eiendommen ble på slutten av 1970-tallet solgt til Stavanger kommune og er bebygd med eneboliger

 

Gården lå mellom ”gamle” og ”nye” Randabergvei v/ Rusteleet

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder