28 58
<br /> 28 – 58 Jon Johnsen 18 øre

28  –  58 John Johnsen / Johan Olsen

 

Matr. 1838, nr. 123   eier Jacob Jacobsen se bruk 54 ” 1850 nr. 307C ” sønnen Erik Jacobsen

x / x xxxx Carl Nærstrand ( 28 – 25 )

 

Skjøte 2/7 1865 ( m/bruksrett for Erik J.) Niels Nielssson og pige Martha Karlsdtr

F.tell 1865 Joseph Nielsen * 29/9 1818 Helleland, rebslager

Nils Karlsen Versland g. m. Aasa Larsdtr Abeland

gift  16/5 1845  m ( Randi) Rannel Nilsdtr. * 17/2 1811 Helleland barn: Johannes * 1840 Stavanger

Martha   * 24/8  1846 Tasta

gift 21/1 1875 med Jacob Helgesen Storhaug * 1846 Tysvær Anne *13/2 1851 g. m. J. J.

+ 2 stor kveg, 12 får, 1 svin utsæd: 2/10 tønne bygg, 1/2 t. havre, 1 t. poteter xx/xx Knud Enoksen Versland ( fra Helleland ? )

13/10 1866 Erik Gudmundsen  *1806 Nedstrand 1865 søm. Klevens rode Stvgr g, 15/7 1837  m Olena 1813 Stvgr,

barn: 1 Gabriel  * 1841  ?? g.  m. Rakel Monsdtr  sønn Bertel Severin  * 5/10 1867 Tasta 2 Olava * 1848,

3 Gjertine * 1848 alle Stvgr

 

John Johnsen * 1821 husm. m/jord Langhaug  g.  m. Anne S. Monsdtr. *1817 5 barn, nr. 5: John

8/6 1879  skjøte til svigersønnen   John Johnsen  Falkeid   *  1846  Tysvær  –  død 15/9 1913 ( gift  7/4  1876  med Anne Josephsdtr. * 1851

barn: Randi Johanne * 21/7 1876 Tastastrand

( i 1900 muligens stuepike på Hetland prestegård ?? ) John Severinus   * 26/12  1878 død 31/3 1883

Mangler i f.tell 1875 Janne Serine 6/8 1884, faren John: skomager T.sjøen

 

* * * *

 

John Knudsen * 1811 Hausken, 1875 husm. g. m. Anna Nielsdtr 1886 eier bruk 61

5 barn: nr. 3: John * 23 /7 1845

 

xx/xx  xxxx   skjøte til John Johnsen Matrikkel  1886:  skyld 18 øre

F.tell 1891 / f.tell  1900   4 hj.værnde barn ( se  28 – 61 )

 

Peder Andersen og pige Sophie Pedersdtr Helle

John Johnsen * 23/7 1845 g.br. og kjører g. 20/6 1869 m Berta Sofie Pedersdtr * 28/1 1850 barn   Josefine Amalie  * 3/3  1870 Frida Amanda * 25/2 1882

Johan  *  31/10 1872 Tasta, John Bertinius * 13/2 1885 Berte Seerine  * 18/11  1874, Konrad Marcelius * 8/6 1888 Anna Marie  * 16/2  1878 Jacob * 2/12  1892

Theodora * 16/ 1 1880

1900: hjemmev.  barn:  Theodora, John Bertinius, Konrad og Jacob forts

 

28 – 58 side 2

 

Skjøte 12/4  1902 Edvard Pallesen g. m. Martha Olsdtr. T.strand

til Ole Pallesen *  16/4  1877 Tasta

gift 7/7 1897 Frue  med  Inger Olava Andreasdtr. Hodnefjell  * 12/11  1876 –  *  bruk 55 barn:   Martin   *  16/9  1899   g.   m. Ingvarda   28 – 60 Andreas   *  30/8  1905 Tasta

Kristiane   * 24/2  1901 Ragnhild Dorthea  *  1/4 1907

Kristine  * 30/9 1902 Ole * 12/8 1908

Edvart   * 17/2 1904 Ingrid * 30/3 1910

1900: ukjent  bosted Taletta * 31/1 1914 Martha  * 2/4  1916 1910: Kalhammeren 34 C

Skjøte 24/9 1916 til Martin Johannesen

 

” 4/8  1925 til Petter C Thornæs

 

Bellest Svendsen g. 1823 m. Marie Pedersdtr ( 29 – 23 )

Knud Michaelsen  g.   m.  Guri Knudsdtr  Høie  ( 30 – ) 7 barn, nr. 6: Maren Christine Bellestdtr g. 16/11 1865 m. Peder Gustav Knudsen * 27/5 1842

barn: Bellest * 24/11 1866 Høie død ½ 1919

Knud * 30/12 1868 g. 30/11 1893 m. Berta Helene Johansdtr * 1869 Høie Marie * 2/6 1872

Guri * 24/12 1874

Grete Pernille * 1/6 1877

Peder Christinius * 5/11 1879 død 5/7 1937

g. 20/8 1906 m. Theodora Helmine Aadnesen * 24/4 1885 barn: Gusta * 31/8 1906 ( mor Theodora H. Hansdtr * 1885 Høie

Beate   *  18/4 1909  (  ”   Theodora  Aadnesen *  1885 ”

 

Peder Aadnesen  g.  m.  Berta Helene Eriksdtr   Finnestad  ( 31 – )

Edvard   Pedersen   *  23/10  1881   31 – 4  gift I  ?????? m. ???????? i USA ????

Sønn: Selmer Nicolai

Peder Pedersen * 1863 g. m. Talette Larsdtr. * 1865

g.II 28/7 1914  m. Ragna Johanne Pedersen  * 12/5 1896 Tasta sønn: Rolf Emil * 18/4 1915

 

23/10 1936 til Selmer Nicolai (Edvardsen ) Finnestad * 3/12 1908 USA

1950: stein &j.arb. 31 – 10

g. 6/12 1930 m. Beate Pedersdtr. Høie * 18/4 1909, død 22/9 1935 barnløse

 

” 1/6  1937 til Lars L. Håland *  3/8  1913  Varhaug  ( Laurits og Pauline H. )

g. m.  Klara Grødem * 13/2 1913  ( Torger og Kristine G. )

flyttet 1940 til 28 – 96 ”Nordvoll ”

barn:  Leif * 7/6 1932, Kristine * 3/3  1937, Tor * 20/12 1938 Per  ’  16/4  1940,  Bodil  * 4/7  1943, Harald * 5/1 1950

Hovedhus 1914, fjøs, stall, løe 1940, 6 kyr, kalver, hest og høns

 

” 11/10  1939   til Johan Olsen * 26/12 1893 – ikke tatt med i sk.manntall 1950

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder