29 48
<br /> 29 – 48 Anna Assersen ”KVIVOLL” l

29 – 48 Anna Assersen ”KVIVOLL”

l.nr 365F / 369 B

 

 

 

 

 

 

 

I______________________

1838: l.nr  114: Daniel Hansen ind.  g. m. Barbro Larsdtr l.nr. 116 Bjørn Olsen

 

1850   L.nr 365  Henrik Danielsens enke ( se bruk 46 ) l.nr. 369 Ole Larsen ( se bruk 33

 

Tinglyst / utskilt fra bruk 46 29/6 1867

Peder Assersen Hølland * 1786 g. m. Rakel Karine Tønnesdtr Ogna

Asser Pedersen  * 11/5 1821 har overtatt en anpart av svigerfaren Daniel Hansen ca. 1853 ” ” død 20/12 1888 som bygselmann på Tasta

Daniel Hansen ind. g. m. Barbro Larsdtr NT

gift 6/5 1853 med Marthe Olene Danielsdatter * 19/9 1829 Tasta

barn: Henrik Berdines * 3/6 1853 ( 1875 matros) gift 26/2 1886 med Karen K. Engelsdtr. Fusa Peder * 6/1 1856 gift med Hanna Tomine

Grethe Bergitte * 20/3 1859 ( i folketell 1865 oppført som Rakel B )

Thore Paulsen søf. g. m. Elen Marie Thorsdtr, Sola

Andreas * 21/8 1862 gift 23/6 1885 med Severine Thorsdtr, * 16/12 1866

Sønn: Albert Olai * 25/2 1887

Dina * 3/9 1865 Marie * 13/5 1869

1865 2 stort kveg, 6 får utæd: 1710 tønne bygg, 1 1/2 t. havre 7/8 t. poteter

 

1875  Asser  er  oppført som husm. m/jord  død 20/12 1888 Marthe Olene død 14/7 1906 3 hjv. barn: Andreas, Dina og Maria, 1 ku, 6 får utsæd: 1/8 t. havre 1/8 t. poteter

 

Skylddeling 1867, skjøte 9/11 1872 til svogeren Tollef Olsen ( se bruk 46 ) 1875 Tollef g. m. Ingeborg Danielsdtr 7 .barn

Ole Tollefsen og Guri Aslagsdtr folgefolk

1 hest. 4 kyr,1 gris, utsæd 1/8 t rug 1/2 t, bygg 3 1/2 t. havre 3 1/2 t. poteter, 12 skålp. g.frø Matrikkel 1886 Tollef Olsen M.skyld 57 øre

F,tell 1891 enken Marhe Olene Danielsdtr bygselbruger, Peder Asssersen tømmerm, Dina kreaturstell og Marie husarb.

Folketelling 1900 /

28/5 1904 skjøte til svigersønn Peder Assersen * 6/1 1856  gårdbr. og tømm. + 19/5 1943 gift 27/3 1896 med Hanna Tomine Tollefsdtr. * 18/7 1861

barn: Anna Otelie * 4/8 1896

Ingeborg Helene * 25/1 1901 gift 8/5 1926 med

Emil Pedersen *1900 Stvgr fabrikkarb.

+ Martha Olina Danielsdtr, ( mor til Peder ) * 1829, føderåd – død 14/7 1906 enke 18/12 1913 skjøte til Anna Otelie Assersen * 4/8 1886 ( i panteregisteret Anna Pedersen ) 1950-tallet: Anna Assersen ugift 12 da. dyrket, hest, 2 kyr og høns, bygninger ca. 1910

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder