29 11
<br /> 29 – 11 ”Skolejordet” 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I_______________________

Matr 1838 nr. 106 eier Iver Sivertsen ( 29 – 1 ).

29 – 11 ”Skolejordet”

 

 

” 1850 nr. 328 eier Wilhelm Johnsen * ca. 1818 Mandal, snekkermester

borgerbrev i Stavanger 8/4 1843 død 1880 gift med Inger Johnsdtr. Barn: 1 Lars Celius * 21/5 1850 Tasta

2: Birgitte * 1852 Stvgr,  3: Katrine * 1861. Ft 1875: enkem. Nedre Strandgt.

 

x/x xx   Ole Olsen Kluge  *  29/10 1819 Gjesdal borgerbrev som slakter 18.mai 1850

g.   m.  Lautentze  * 1826 Nedstrand 5 barn 1865: Østervåg rode

 

14/7 1852   skjøte til Hetlands skolekomisjon ( pantebok 4, side 605 ? )

17/12 1851 besluttet formandskapet å oppta et lån i Opplysningsvesenets fond til innkjøp av gården Lunden, da det skulle oppføres fast skole på Tasta

”Gaardparten Lunden indkiøbes og til Kiøbesummens anskaffelse optages Laan 600 Spd., hvoraf Renter og Afdrag udredes af Skolekassen og halvdelen av bemelde Jordebrug. Som pant stiiles den indkjøpte Gaardpart med paastaaende Huuse, og til og underliggende Herligheder”

 

F.tell 1865 : Knud Thorbjørnsen ( Kyvik) * 1827 Stord.

på slutten av 1850 – tallet g.br. og kirkesanger på Kyvik, Nærbø, gift med Alis Johannesdtr * 1830 Stord

barn: Torbjørn  Johan * 16/3 1859 Hå Lauritz Paust * 22/6 1861 Tasta Ingeborg Gurine * 15/6 1863 Sigrid Alise * 18/7 1865

+ 1 hest 3 kveg, 1 svin utsæd: 3/10 t. bygg, 2/8 t. havre 2 t. poteter

Knud hadde vært kirkesanger på Nærbø, tok navnet Kyvik – og kom til Tasta i 1861 som kirkesanger og lærer. I 1866 ble han lærer på den nye faste skolen ved Hetlandskirken

 

Knud Taraldsen Varaland gift med Martha Aadnesdtr ( 29 – 5 )

F.tell 1875: Gustav Knudsen ( Værland) * 5/9 1832 Høle, lærer ( 1866 – 92 ) og gårdbr.

Thore Isakson Tuene g. m. Sissel Rasmusdtr

gift 12/4 1866 med  Tobie Thorsdtr * 21/9 1844 Høle barn:  Severin * 11/12 1867

Martha Kristine * 5/9 1869 Marie * 3/7 1871

Thore * 28/3 1873 – død 21/6 1874 udøpt barn * 1/5 1875 død 14/5 1875 Thore  * 29/7  1876 død 20/10 1878

” 2 kyr, 1/5 t. bygg, 1 1/2 t. havre 1/8 t. havre til grøntfor, 2 t. poteter

 

Broren  Aage  ( 1870:   29 -6 )  var lærer på Buøy i 1865 forts

 

 

Matrikkel  1886   eier  Hetlands skolekommisjon m.skyld 1 m. 12 øre

 

Ole Olsen g. m. Berte Olsdtr NT

barn: 1 Anna Boletta * ¾ 1803, 2 Maria * 16/2 1806, 3 Ingeborg * 14/4 1808,

4 Ole Andreas * 11/8 1811 g. 28/4 1841 m. Birte Serine

Ommundsdtr * 1816 Stokka død 27/9 1853 barn: Berte Olene * ½ 1843, Berte Marie * 2/2 1846,

Malene  * 27/9  1848 Ole Bertinius * 14/5 1852

 

Severin Thomas Rasmussen * 1844 Hinna g.14/5 1868 m. Malene Olsdtr * 27/9 1848 d.8/11 1914

Torbjørn Torbjørnsen husm g. m.. Anne Marthe Jakobsdtr Vorre

barn: 1. Rasmus * 27/3 1869 Tasta g. 4/6 1900 – Avalds- m . Anna Torbjørnsdtr Vorre * 21/9 1877, Avaldsnes barn: Agnes Maria *20/8 1903 Sigurd * 29/1 1905. Ruth Anny * 25/1 1912, Toralf * 8/4 190

2 Olaf Andreas * 13/3 1871, Tasta

  1. Sigvart Bertinius * 22/6 1873
  2. Anna Maria * 14/4 1876

5 Paul  * 17/11 1879 1875: Severin eier på bruk 29 – 35

 

Tønnes Jonassen Lye gårdm. g. m. Malen Thorsdtr

F-tell 1900: Tønnes Tønnesen Lye * 5/3 1871 Time lærer og kom.kasserer – død 11/8 1951

Severin Rasmussen g. m. Malene Olsdtr ( 29 – 35 ) gift 29/5 1895 med Anna Maria Severinsdtr * 14/4 1876 Tasta

barn Trygve * 26/12 1895 Sigvald * 27/2 1897

Maalfrid * 9/4 1899 gift 26/6 1926 med Torger Idland * 1895 Gjesdal gbr. Arne * 20/5 1905

Steinar  *  2/3 1907

Gudrun  19/12 1908 – ugift ansatt på handelslaget Harald * 12/11 1911

Mildred *12/11 1912

1950: Anna og Tønnes føderåd på bruk 29 – 35

 

Peder Tollefsen * 1847 g. m. Inger Lene Tollefstdr * 1844

1910: Peter Laurits Molaug * 28/9 1877 Fossand folkeskolelærer

Elling Ellingsen, sjøm/ hotelleier g. m. Kristine * i Sverige

gift 19/5 1901 med Johanna Eugene Ellingsen * 18/1 1874 Kopervik – bokhandler barn: Eldar * 11/11 1902 Tasta

Ingvar * 13/4 1907 Gurina * 16/5 1908

 

Mai   1915  kom lærer   Magnus   Takle * 1888 g. m. Mette Urdahl * 1888 fra Luster barn: Kirsti * 22/5 1907 Luster

Bergljot * 17/11 1909 ” Harald * 1911

Hjørdis * 1913

Ingebjørg * 17/3 1816 Tasta Borgny * 23/4 1919

Magnhild Eldbjørg * 17/12 1921 Svanhild Urdahl * 23/8 1926

 

Brita Urdahl  * 12/11 1868, ugift budeie,  sønnen  Hans * 20/1 1903 skoleelev forts.

 

 

Peder Pedersen g.br g. Karen Olina Stangeland ( 29 – 36 )

1950-tallet Ole Erling Resi * 23/4 1888 ugift lærer fra ca. 1925

 

”  ” Nils Østerhus * 15/4 1900 Wisconsin USA skolebestyrer

g. m. Selma Jørgensen * 5/11  1903  Tysvær barn:   Ingrid  *  8/1  1919 Olga * 19/3 1939

 

Lærerboligen var eid av Hetland kommune og om /påbygd 1938

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder