28 63
<br /> 28 – 63 John Åsland

 

28 – 63 John Åsland

( 123 – 319 )  ”Gjerde”

 

 

 

 

 

 

I__________________________

1801 / 1838 Jacob Jacobsen de.

1850 ” ” dy. ( Datter Marthe *1823 – se bruk 28 – 45 )

 

Ole Torgersen g. m.17/10 1758 m, Anna Andersdtr

barn:  Karen * 13/1 1759 Svend * 19/11 1769

Torger  * 11/3 1764 Olena I  * 29/3 1872 II * 15/11 1777 Anna * 12/4 17……

Svend Olsen * 19/11 1769 – 1801: bonde på NT – faren Ole inderst

g. 19/1 1798 m. Maren Bellestdtr. * 1778 – død 5/10 1849 barn 1. Anna Karina * 3/2 1799, ( 2. tvilling død)

3: Torger * 16/2 1800 g.30/9 1828 m. Elen Nielsdtr * 1805 barn: Svend * 7/9 1829

4. Bellest * 4/4 1802 g. I 21/10 1823 m. Marie Pedersdtr * 1799 død 28/4 1845 (29 – 23) Barn: Peder * 15/10 1825

Svend * 21/11 1827 død 3/3 1857 g.bruker ØT

Serine * 28/8 1830 g. 8/4 1858 m. Andreas Rygg *1827 Christine * 27/10 1832

Maren Christine * 14/3 1836 g. 16/11 1865 m. Peder G. Knudsen * 1842 Høie Marie * 16/2 1839

John * 28/11 1841  død  1/10 1902  g.  m. Rakel Marie Hansdtr H. Barn: Bellest * 21/5 1870, Maren Gurine * 6/1 1872

Rasmus Torsteinson g. m. Guri Gunnarsdtr Auestad

” g. II 19/6 1848 m Guri Rasmusdtr * 1803 Auestad Høyland 5: Ole Andreas *18/12 1805 g. ¼ 1830 m. Martha Olsdtr * 1807 Tj.v 6: Svend * 6/6 1808 g. 15/12 1842 m, Anna Olsdtr * 1814 Åmøy

7: Gunhild * 19/5 181

8: Ane Maria * 15/1 1815 g. 14/12 1841 m. Ole Knudsen * 1818 Høie 9: Marthines * 5/6 1818 g. m. Marthe

 

14/7 1854 skjøte fra J. Jacobsen til  Marthines Svendsen * 5/6 1818 – død 29/12 1889

Jacob II g. m. Anna Marthe Danielsdtr ( 28 – 45 )

gift 9/12 1847 med Marthe Jacobsdtr. * 2/10 1823 – død 12/2 1887 Barn  1 Svend * 12/6 1848 døpt i Dom ? konf. 12/10 1862 Frue

2 Jacob I * 22/2 1850 død 1/3 1850 – 3 dg. gml.

  1. tvilling Serine I død x timer gml.
  2. Marie *  16/6  1851  gift 18/9 1873 med Endre Endresen  *1847 Buøy søm. 5 Jacob II * 1/7 1853

6 Andreas Marcelius *  15/4  1856  g. 2/4 1877 m. Bertha Gabrielsdtr  *  1858 Tast 7 Severine I * 5/9 1859 død 2/11 1859

8 Severine II * 9/12 1860 g. 16/12 1880 m. Omund Omundsen * 1858 Fin.  søf. ( 28 – 65 ) barn   Serine  *  10/11  1881  død 21/3 1883 Martin * 4/9 1885

”   II  *  21/ 8 1883 Omund Laurentius * 11/11 1887

9 Marthine Marie * 15/12 1863 g. 3/8 1885 m. Enok Eriksen Skogstø * 1861 Høie barn:   Eirik  * 29/10  1885 Mette Borgine 29/11 1892

Marthin  * 29/10  1888 forts.

 

28 – 63 side 2

 

1865 Jacob og Anna ( svigerforelde) bor og har føderåd på bruket

1 hest, 3 kve, 10 får, 1 svin utsæd: 2/10 tønne bygg, 2 t. havre, 2 t. poteter

 

Rasmus Rasmussen g .m. Ingeborg Rasmusdtr ( Fin 31 – 9)

” ” Olene Jakobsdtr * 1820 Meling Talgje g. I 17/12 1846 m .enkem. Rasmus

Rasmussen * 1798 død 10/1 1856 på Finnestad g.. II 14/4 1863 m. Lars Simundsen * 1809 Skjold fisker og dagarb.

hennes døtre:   Johanna  * 18/12 1847 Elen Regine * 29/11 1850 Tasta utfl..

Endrine Rasmusdtr  * 7/10 1853 hj.vær.

Ingeborg Knudstr logerende * 1817 Skjold

sønnen  Elias Endresen  *  1847  Buøy Frue, søf. ( tvilling m. Endre 28-29 )

 

* * * * *

 

1875 Marthin og Martha, og barna Marcelius sjøm. Severine og Martine

1 hest, 2 kyr, 5 får, utsæd; 3/8 tønne bygg, 3 t. havre, 4 t. poteter, 10 skålpund græsfrø

 

Hans Danielsen * 31/12 1850 fostersønn / sjøm. ( barnebarn til J. J. d.e. ) frav.

Foreldre: Daniel Jacobsen g. I  26/3 1850  m.  Helene Jensdtr  * 1824  død 5/1  1851 ” ” g, II 7/9 1854 m. Grete Samuelsdtr ( 28 – 23 ) utflyttet

 

* * * * *

 

1875 Peder Knudsen *  1803  Sjernerøy, fisker  – 1875: enkemann

g. I m. Marie Eliasdtr

barn:  Knud   * 16/2  1829 Elen Karine * 15/12 1834 Peder  * 4/2  2832 Thore Olai * 2/12 1837

g.  II m.  Inger Lasdtr   * 1812 død 28/12 1868

barn:   Carl   * 22/5  1845 Andreas * 16/4 1851 Ingvald   * 16/11 1848 Rachel * 6/7 1855

 

Gabriel Ananias Nielsen * 1787 Håland e.mann husm/fisker 3 sønner 1865 / 1875 Gabriel Gabrielsen * 1830 Frue fisker

g.   m. Bodil Christine Olsdtr * 1816 Mandal

barn:  Gabriel  *  18/5 1852 Stvgr   (   konf. i Frue) matros frav.

” ” g. 25/8 1878 m. Lisebeth Marie Nilsdtr Husebø * 1854 Kristine Gurine   * 1/12 1854 Stvgr  ” ” g. m. P. Isaksen ( 28 – 62 )

 

” ” (Niels) Salomon Gabrielsen   * 1822 Frue fisker – 1875: enkemann

Lars Jensen (29-1 )forp. g. 23/11 m. Birte Serine Sivertsdtr 21 år Rygg

g.  m. Elen  Laurentze  Larsdtr  * 1/3 1835 død 25/1 1873 Nicoline * 1857

barn. Gabriel Theodor * 7/9 1861 Tasta  hjelper faren Lava Gurine 9/1 1865

Nils Salomon * 6/3  1868 ”

Lars * 20/2 1871

Daniel * 1823 Frue sømann ug.

 

1875 Ole Olsen * 1815 Sand fisker død 11/12 1891 g. m. Ester Paulsdtr * 1820 Sauda

forts

 

.28 — 63 side 3

Sjur Aadsen g.   m. ………. Mathisdtr, “Træet” Nåden

1875 Niels Sjursen   *3/12  1827 Talgøy matros/tømm.  T.strand

Nils Karlsen g. m.Aasa Larsdtr (*Abeland) Laksesvela

gift 2/4 1850 med Berthe Nielsdtr. * 1825 Bjerkreim barn: 1 Anna I * 23/4 1850 død 5/5 1850

2 Anna II * 4/7 1851 g. I 27/3 1870 m. Andreas Knudsen * 1846 Finnås barn: Nille Martine * 5/2 1870

Carl Ingvald * 4/2 1872

Andreas  * 14/7 1876 Niels druknet utfor Tunge 14/5 1878

”  ” g. II 15/3 1880 m. Anton Hansen * 1853 Trondheim matros barn: Laura Marthea * 17710 1880

3 Sine Marie * 24/8 1854 g.19/9 1874 m. Torjus Olsen Nesset * 1848 Sirdal søf. barn: Olava Gurina * 4/8 1876

4 Nille Bertine * 4/3 1858 død 19/5 1861

5 Syvert * 10/3 1861 g. 21/10 1883 m. Berte Rasmusdtr * 1860 Lekvam barn: Ole Martin * 20/3 1884

6  Laura * ????? død 12/8 !863

7 Niels Bertinius * 5/9 1865 død 5/3 1883

 

* * * * * 8/12  1877  skjøte fra Jacob II Marthinsen * 1853

til  Andreas Marcelius Martinsen  * 15/4 1856 (enearving ) m. skyld 1 mark 22 øre

g.  2/4  1877 m.  Bertha Gabrielsdatter * 1858 sted ?? barn: Mathilde Marie * 11/7 1878 Tasta

Rakel * 4/7 1880 Gabrielle Severine  *17/5 1883

Jacobine Svendine   I  * 14/8  1884 død 5/6 1887 Jacobine  Svendine II   * 7/7 1888 ” 13/10 1895 Petra Berthea * 2/2 1891

Martha * 23/8 1893 Jacobine Svendine  III * 1/7 1896

 

Matr.  1886  Andreas Marcelius Martinsen m.skyld 1 m. 22 øre

 

Ommund Peerson 1806 – 1/11 1895 T g, m. Serine Larsdtr Nedstr,

15/8  1894 Peder Ommundsen Finnestad * 23/1 1848 død 31/1 1926

g.   m. Hanna Endresdatter  *  1856  ? ? eier også 29 – 64

 

Kumyra var en av de mest kjente myrene på Tasta, og i 1901 solgte Peder eneretten til å skjære is til Frue Meieri Bolag. Det ble bygget et ishus somvar i bruk i ca. 10 år. På 1940- og 1950- tallet var myra en populær skøytebane

 

9/10 1909 skjøte til Sivert Øie ( se bruk nr. 26 )

 

Johne Willumsen Vigene g. m. Ranveig Olsdtr

8/3 1917 ” Johne Johnsen Aasland * 13/12 1877 i Hjelmeland død 9/2 1923

Aasmund Johannes Åsland g. m. Karina Omundsdtr

g, m Marta * 24/7 1881

barn: 1 Olga Malene * 16/10 1904 – faren Johne ungk. i U.S,A,

  1. Ruth Olava * 1914 Hillevåg
  2. Klara Ingrid  * 1916 ” forts. barn nr. 4

 

28 – 63 side 4

 

  1. Hjørdis   * 12/8  1917 Tasta

g. 16/3 1940 m. Georg Nesvik * 1910 USA/ Sjernarøy barn: Karl * 5/7 1941, Jostein * 29/6 1949

29 – 127 ” Sørstad” Edvard Munchs vei 1 ( 1946 )

  1. John   *  8/1 1919 ( faren Johne var i USA 1904-13) forts

 

 

 

4/2 1930 uskiftebev. til Marta Åsland

 

17/3 1949 skjøte til John Åsland

kone: Kari Christensen * 25/9 1918 Stavanger

barn:  Kirsten Sofie * 1949 Margit Reidun * 1951 Jorun Karin * 1955 Jone 1963

 

1950-tallet moren Marta og Olga Malene hermet. arb.

  1. kyr, kvige, hest, 10 griser. 43 da.

 

Bruket lå på sør-østre del av Tastarustå, solgt i 2006 til Tastarustå Utbyggingsselskap.

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder