31 21
<br /> 31 – 21 ( + 43 + 51 ) Kristian Malde m

31 – 21 ( + 43 + 51 ) Kristian Malde

 

 

I__________________________

1828: Kvekeren Tormod Sletten fra Tysvær er ”forpagter paa et høyt jordstøkke tilhører Ole Bager i Stavanger, der kaldes Duseviigen under Tastad, en 2 miil fra Byen”

 

 

Bjørn Bjørnsen , bonde innrullet g. m. Guri Pedersdtr Aske xxxxx Haaver Bjørnsen Asche * rett etter 1801

 

Knud Olsen Stangeland g. m. Ingeborg Tollaksdtr Stokka

Skjøte 22/5 1825 Ole Knudsen Stangeland døpt i Høiland 6/2 1791, borgerbrev 1818 som bakermester i Stavanger Han flyttet fra byen og er iflg matrikkelen 1838 eier av bruk l.nr. 101 B Død 17/6 1866, gravl. på kvekergravstedet, Haukeligt

borger Jens Knudsen Grønnestad g.. m. Ingeborg Chr. Enersdtr

gift I 29/7 1819 (Dom ) med Malena Marie Jensdatter Grønnestad * 12/12 1779 + 22/4 1841

 • II: 21/4 1842 “på kvekervis” Ane Mallena Danielsdatter Aske fra Rennesøy. død 1843

gravlagt på kvekernes gravsted på Våland (Musegt)

 • III: 17/10 1844 ” “m. Ingeborg Larsdatter Severeide * 1817 Skånevik. død  X/12 1904 barn: Anne Marie (Malene ) (Vetteland)* 1845 – døpt 10/3 1875

Mallena * 1847 + 3/7 1850

Knud * 1848 + 11/9 1850

Knud II * 1850 – døpt 10/3 1875 Andreas * 1851

Jonas Sivertsen g. m. Ingeborg Olsdtr Fj.stad

Inger Malene * 1850 g. 26/6 1879 m. Jonas Jonassen * 1852 Fjermestad Time

Peder Pedersen g.  m Marie Olsdtr N.Tasta

Karen Olene * 1852 g. 30/10 1878 m. Peder Pedersen * 29/2 1848

barn : Ingeborg * 29/11 1889 Peder Otto * 14/11 1882 Konrad Emil * 30/7 1886 Selmer * 31/12 1893

Lise Serine * 1854 Ingeborg Johanne * 1858

F.tell 1865: l.nr. 392: Lars Tollefsen * i Skånevig 58 år tj.dren lutheraner

Kari Johnsdtr   * i Vigedal 23 år tj.pige

” 1 hest, 9 stort kveg, 1 får. utsæd: 4/8 t. bygg, 2 t. havre 2 t. poteter

 

Ane Mallena og Ole ble opptatt som medlemmer i (kveker)-samfunnet april 1842 og

i oktober 1844 ble Ingeborg opptatt som medlem. Ole ble den ledende kvekeren i området

i mer enn 20 år og ble bl.a. valgt til å ha ”eftersyn med de fattige og lidende i samfunnet utenfor byen”. Det ble også holdt regelmessige forsamlinger i hans hus. På møtene i Oles løe kunne det være over 100 tilstede.

Enken Ingeborg eide bruket til etter 1886, så flyttet hun til Stavanger og bodde hos sønnen Andreas i Tidesmuget 1. Hun døde i 1904 og ble begravet på kvekergravstedet i Haukeligaten. (Kilde: Randaberg Historielags årbok 1998)

 

F.tell 1875 Ingeborg, enke, Andreas (hjelper moren) Karen Olene, Inger Malene, Karen Olene frav. Anne Malene sypige, Knud, styrmann,

Jonas Jonassen  * 1841 Jelsa tj.dreng, Karine Olsdtr * 1850 Frue

” ” ” 1 hest, 7 kyr, 3geiter , 1 gris utsæd: 7/8 t. bygg, 2 t. havre, 6 loddp. gressfrø, 4 t. poteter

 

forts

 

31 – 21 side 2

F.tell 1885 Martin Mauritsen styrm og Birgitte, 3 barn, adresse: br.nr 1891 8. rode Stvgr Skjøte  1/3 1887   M.skyld   3 m 65 øre Hans Muritzen styrm. g. m. Marthe Olsdtr

F.tell. 1891: Martin Mauritsen * 17/8 1855 i Stavanger gårdbruker og skipper død 23/2 1932

Mons Gundersen snekker g. m. Serine Knudsdtr Skudesneshavn

g. m. I Bergitte Marie ( Monsdtr) Gundersen * 28/7 1856 Skudenes.  død  2/2 1901 barn: 1 Hans * 1882 Stavanger 7  Martin * 21/3 1894 død s. dag

 1. Magda  Severine  * 1884   ” 8 Sigrid * 4/6 1895
 2. Sofia Magdalena  * 1885  ” 9 Gudrun * 21/11 1896

4 Klara *  1888 ” 10 Martin  II * 21/7 1898

5  Martha   *  14/8 1890  Finnestad 11 Marie Sandved * 17/2 1900

6 Birgitta  *  11/11  1892 Siri Johannesen, fosterb. * 1876 Falnes

Thea Eriksen * 1871 Avaldsnes tj.pige Reinert Larsen * 1863 Fjeldberg tj.deng

 

1900 Martin og Birgitte m/ 9 hj.boende barn ( – frav ? Sofie )

Claus Johannesen husm. g. m. Elena Svensdtr Veland

” ” g II 5/10 1905 m. Elen Johanne Clausdtr * 30/1 1876 Strand

 

Daniel Tollefsen gbr. g. m. Rachel Isachsdtr

22/6 1911 skjøte til Tollef Bersagel * 18/12 1863 Høle

( 1900: g.br. på g. 62/15 Håland i Randaberg, USA 1888-90 )

Rasmus Thorgersen gbr. g. m. Gjertrud Olsdtr Tungland

g. m. Rakel Oline Rasmusdatter* 12/9 1863 Strand

barn: 1  Daniel  * 1886 Høgsfj.  g. I  17/11 1917 m. Marie Martinsdtr  * 1888 Bersagel g. II 31/12  1931  m. Helga Aadland * 1890 ( 31 – 39 + 50 )

 1. Rasmus * 1888 Strand
 2. Rakel *  3/5  1891 g. 7/12  1921 m. Bernhard Rødberg Rennesøy
 3. Ole Reinert  * 21/6 1893  Randaberg  g.   m. Signy Bertine Mjølhus barn;  Trygve Oskar *  16/7 1920   Berit Olaug  * 12/8 1922

5 Geoline * 23/8 1895

 1. Ragnhild Kristine * 9/12 1897 Randaberg
 2. Tommy I  *  8/4 1900   Randaberg død 25/6 1900
 3. Tommy II * 14/7 1901 Randaberg
 4. Gjertrud Talette I * ?? død død 16/2 1903
 5. Gjertrud Tallette II * 21/10 1904 ”

 

1910 : losjerende: Georg Tungland ug. gbr * 12/9 1869 Strand ( USA 1881 – 1910 ) 18/5 1926 skjøte fra Tollef til de 3 døtrene: Geoline, Ragnhild og Gjertrud

26/4 1927 blir bruk nr. 39 utskilt til Daniel T. Bersagel

 

8/11 1927 skjøte til Kristian Malde. * 15/5 1902

Peder O. g. m. Malena Bergsland

kone. Lisa Bergsland * 28/11 1901 Ullandhaug

barn:  Kristine  * 3/9  1928 Marie * 3/6 1935 Peder    * 26/9  1932 Olaug * 2/2 1940 Rasmus * 27/10 1933

1950-tallet 83 da. 13 kyr, kalver, 2 hester, høns, 130 griser, traktor.

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder