31 7
<br /> 31 – 7 ( + 20 ) Osvald Byberg

31  – 7  ( + 20 ) Osvald Byberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I———————————–

Matrikkel 1838 nr. 96 eier Hans Bergesen ( se bruk nr. 1 )

Truls Thomassen bonde * 1752 g. m. Vibekke Larsdtr

Skjøte 22/6  1848 Lars Trulsen Hille * 1799 Hidle i Strand.

Han hadde vært postkarl før han ca.1830 kom som kveker til Matr. 1850 nr. 383 Dusavik. I testamentet fra 1876 gir han gården til Berte

Gudmundsdatter som takk for at hun har vært hans dyktige tjenestepike i 20 år.

1865 Berte ( Gunders/Gudmundsdtr ) 46 år ug. tj.pige kveker Siri Christensdtr  61 år Hjelmeland  ug. logerende  kveker 1 ku, utsæd: 3/8 havre, 3/8 poteter

 

F.tell 1875: Lars Trulsen Hille

Berte Karine Gudmundsdtr * 1805 Tysvær, tj.pige kveker Talette Pedersdtr * 1837 Strand kveker

” ” 3 får, utsæd: 1/8 t. bygg, 2/8 t. havre 4 t. poteter 13/5 1876 testamente hvor Berte innsettes som arving etter Lars.

Lars’ søster Mette ( se bruk 20 ) har antagelig også bodd på gården. Hun var med og stiftet Kvekersamfunnet i 1816, og i protokollen 1818 står det: ”Det blev samtyk at utvælge Personen Lars Larsen og Quinde Personen Metha Trulsdatter som Overseere” Men midt på 1830-tallet ble hun også involvert i konflikten med Elias Tastad så hun emigrerte til Amerika i 1836. Hun kom tilbake i 1851 og forlikte seg med vennene. Hun døde i 1863 og ble gravlagt på kvekergravstedet på Storhaug.

 

Matrikkel  1886   eier:  Berte Gudmundsdatter M.skyld 32 øre

Hun ble gift på kvekervis med Lars, for da hun døde i 1886

er hun oppført som Berte Hille. I matrikkel og panteregister er hun oppført som Gudmundsdatter.

 

Michael Gillesen g. m. Maren Sivertsdtr, gårdmandsfolk på Byberg

F.tell 1891: eier ( ikke tinglyst ) Gabriel Mikalsen Byberg * 29/12 1840 Håland

Osmund Jacobsen g.m. Anna Berthe Davidsdtr. Sandvig/Dus Barn: Alette * 10/12 1856, Janne * 30/9 1861

g. 21/2 1979 m. Alette Osmundsdatter

barn: 1. Maren * 18/3 1880 g. 27/5 1900 m. død 10/2 1907

g. 27/5 1900 m. Lars Einarsen * 1875 , ( 31 – 12 ) 4 barn

Lars g. II 15/8  1915  m. Martine Pederdtr 6 barn .

2   Osmund  * 31/3 1883 Finnestad gift med Bertha Karine 3 Michael * 15/9 1885 Finnestad død 4/10 1919 ( 31 – 14 )

  1. Ane Jacobine * 10/4 1888
  2. Anton Gabriel I  *  2/12 1890 død  6/3 1894 ” ” II * 6/10 1894 ” 12/7 1897

Gabriel var medeier i galeasen “Lykkens prøve” ( Tasta-bilder 1900-1960, side 92 )

 

31 – 7 side 2

 

1900: Gabriel og Alette, hj.værende barn: Osmund, Mikal og Anna ” ” eier også brukene 13, 14 og 20

 

22/1 1914 skjøte fra Gabriel Mikalsen Byberg vedtatt av Halvor Jonsen Høie og hustru samt Kvekersamfunnet som universalarving etter

 

18/12   1913: Osmund Gabrielsen Byberg   *  31/3 1883

Martin Aslaksen g. m. Gjertrud Johannesdtr Vesnæs

gift  31/5 1905  med  Bertha Karine Marthinsdtr. * 17/2 1881 Viste barn: 1 Gabriel * 17/12 1905

2 Gudrun * 6/9 1907

3 Aletta I * 20/10 1910 død 18/10 1913

4 Maren * 17/8 1912 g. 31/12 1940 m. Olv Østebø * 1911 Finnøy

5 Alette  II *  21/4  1914 g.  18/11 1950  m. Jens Olsen  * 1913 Tasta ? 6 Margit * 6/4 1916

7 Målfrid  *  9/12  1918 1955: skjøte til Gudrun og Margit begge ugifte

våninghus oppført 1919 modernisert i 1955

 

Johan g. m. Olava Bertine Rasmussen, Leikvoll

Gabriel g. 21/9 1929  ( gbr. på Viste)   m.  Ella Maria  Leikvoll  *  3/11 1907 barn: Osvald  * 8/8 1929, Olga  * 8/9 1931, Berta * 25/12 1932

Judith  * 14/6 1935, Marit  * 23/7  1936, Gunvor * 9/1 1938 Jenny  * 9/3 1939, Magne  * 1/5 1943, Ingfrid * 5/9 1945 Jan *28/6 1947 ( alle Randaberg )

 

1955 skjøte til Osvald  Byberg  * Randaberg

Andreas g. m. Alma Vistnes

g. m. Astrid Vistnes * 31/12 1928 Randaberg datter Åse * 14/4 1952

 

Hovedbygning oppført i tømmer ca. 1835. 60 da. derav 50 da. dyrket.

Kalver, hest, 100 høns, 25 griser.

 

Bruket ligger nederst mot småbåthavnen og drivhusene lå rett inntil Gamle Dusevigveien

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder