31 24
<br /> 31 – 24 Georg Martinius Finnestad ”Nygaard” 38 øre

31 – 24

Georg Marcelius Finnestad ”Nygaard”

 

 

 

 

 

 

 

I—————————–

Kjøpekontrakt  16/3 1867 til   Klaus Olsen Nøkling ( Finnestad ) 1865 selveier på 31 -3 som selger samme dag til Gabriel Gundersen Legvold

 

” Undertegnede bestyrer for Vennenes Samfund i følge Elias Eliassen Tastad’s testamente av 23/2 1861 er denne universalarving og overdrager ovennævnte eiendom til nuværende eier Gabriel Gundersen – Thorstein Bryne forstander”

Pantebok for Jæren 16/7 1898

 

Skjøte  29/3  1907  ( utskilt fra bruk 3  i 1898 ) M.skyld 38 øre

 

Gabriel Gundersen Finnestad ( se bruk 2 ) til sønnen Gunder * 14/11 1875

Gunder Gundersen gbr. g. m. Kristine Kristoffersdtr Haaland

g.I 8/11 1906 med Marta Kristine Gundersen  *  23/9  1875  Randaberg  død barn: Georg Marcelius * 1/10 1911

Kristine Gunhild  *  17/8 1916

g II 5/2 1926 (Frue ) m. Christine Larsine Anda * 1877 Stgr 1930 skjøte, ikke tinglyst til Georg Marcelius

1950 Georg ugift ingen gårdsdrift

 

Bygningene oppført 1900, 53 da. dyrket mark

 

I følge skattemanntall 1950 bodde Gunder og Christine på bruk 31 – 17

 

* * * *

 

 

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder