28 6


1838   Ole  og Truls Trulsen ( se bruk nr. 2)

  1. – 6 Kamilla Gjertsen ”Lunden”

(må ikke forveksles med “lensmannsgården” bruk 19

 

 

Asser Øysteinson Vagle i Høyland 1777 – 1865 gift med Sille Olsdtr. Åsnes 1779 – 1855

7  barn nr. 2: Ole * 1803

 

Daniel Danielsen * 1759 husmannm/ jord i Dusevig død 8/1 1839 gift II med Marthe Pedersdtr *1767  død 12/3  1837 barn: Barbro * 20/7 1788

Anne Marthe * 26/12 1789,( +5/10 -66) g.17/10 1815 m.Jacob Jacobsen ( 28 – 45 ) Petter * 1797 gift 24/9 1822 med Helen Jacobsdtr. * 1801 Ø.T

Guri * 1798 gift 13/11 1823 med Gabriel Ananis Roth  * 1790 Marthe * 1801 gift 25/5 1823 med Ole Asserson – død 27/5 1825 Barbro  *   1805 ” 18/10 1825 ” ” ”

 

1844 /  1850  ( m.nr 274)  Ole  Asserson   *  1803 Vagle Høiland   død 18/19 1865

– husmann til 1844, da kjøpte han m .nr 274 = bruk 19 og før 1875 solgte han en anpart 274 B = bruk 6 til Jacob Eriksen på bruk 33

Ole gift  I  25/3  1823  med Martha Danielsdtr  *  1801 Dusevig – ingen barn ” II 18/10 1825 med Barbro ” * 1805

barn: Marte * 5/8 1826 Tasta g. 28/11 1849 m. Hans Mauritzen * 1/3 1827 Stangeland Sille * 2/4 1830

Daniel * 25/2 1833 gift 19/7 1860 med Marthe Gurine Knudsdtr. Nærstrand barn: Imanuel * 7/8 1864, Emilie * 6/1 1867

Birte Oline * 6/7 1836

Serine * 6/5 1839 gift 20/12 1861 med Johannes Guttormsen Mosvold *1835 Anne Marthe * 17/12 1841

Gunhild * 13/12 1844 Johanne * 10/3 1848

 

1865:  Barbro  enke  på  bruk  19  jordbr, og selveier, datteren Johanne Serine Rasmusdtr * 1801?, Avaldsnes fattiglem død 20/4 1866

1 hest, 4kyr, 4får, 2 griser, 1 spand rug, 2/10 t. bygg, 1 1/2 t. havre 1 1/2 t. poteter

 

 

Erik Jacobsen * 12/3 1797 * 28 – 54 g. 27/12 m. Anne Larsdtr * 1808 Våland Ca.  1870 Jakob Eriksen * 13/7 1832 g. 23/3 1853 m. Christi Thorkildssdtr Rollag

1865 Jacob eide og bodde på det som ble bruk 33, men senere slettet ( inngått i 32 ?) 1875 ” ” ” ” ” bruk 19

 

far:   John Johnsen  Sølyst  g. m…………………….

25711 1876 bruket   tillegges  Ole Joh(an)nesen Sølyst * 1846  br.v.handl. (  28 – 5 )

g. 1/4 1869 m. Inger Sophie – søster til Jacob

 

7/7  1880   auksjonskjøte  til Torkild Svendsen Tunem handelsborger (  28 – 5 ) forts. 28 – 6 side 2

 

Skjøte  5/2  1881  /  matrikkel 1886 Ole Johannesen Tjensvoll 0 mark 28 øre

(  se  28 – 5 )

.

21/4 1895 skjøte fra Ole Johannesen til Susanna Torbjørnsen ( 28 – 5)

 

 

Gabriel Eivindson g. m. Ingeborg Berta Sofie Bore

23/5  1903  Ernhart Garman  Gabrielsen   * 10/5 1845  Høyland  Time   1900: gbr Mossige

Christian Christiansen husm.  g.  m.  Inger Pedersdtr Kyllingstad

g, m.  Inger Christiansdtr  * 1/10 1845 Gjesdal 6 barn

 

Samuel Olsen gårdm. g. m. Judithe Tharaldssdtr Madland

14/8 1905 Tharald Andreas Samuelsen Madland * 14/12 1866 sjøm./ 1900: fabr.arb. Ålgård

Søren Rasmussen g. m. Marie Villumsdtr

g. 14/2 1891 m. Anne Marie Sørensdtr * 1866 Gjesdal

5 barn, den yngste Agnes Maria * 30/6 1907 Tasta, døpt i Gjesdal

 

Peder Aadnesen g. m. Berta Larsdtr Brækken

12/9 1909   Carl Sofus  Pedersen  Anda  * 6/1 1869 Klepp Forvalter på Dale asyl

Levar Aanensen Strømberg Skiftun g. m. Gundla Thorsdtr Knutsvik

g. m. Liva Gurina Skiftun * 1874 Hjelmeland

 

Ole Ingebrtsen gbr. g. m. Elen Svedsdtr N.Sunde

12/5 1910 skjøte til Svend Olsen Sunde * 28/10 1855 Malde død 27/6 1913

Andreas Knudsen gbr. g. m. Christine Endresdtr S.Sunde

gift 18/3 1885  m.  Ane Christine  Andreadtr  *  4/8 1861 ” barn: Selmer * 21/12 1887 Hetland ( 1910: USA )

Andreas   *  20/10 1891 Madla Selma * 3/2 1900 Ole *  21/8   1895 Oskar * 10/7 1904 Kristina * 8/10 1897

15/8 1913 ” ” enken Ane Olsen Sunde

 

11/4 1918 skjøte fra J. F. Stueland  (  Kan være Jakob Stueland  * 22/7 1869  Nærbø, tømm.

gift med Justi  *  23/9 1869  Time,  3 sønner )

 

Johan Gjertsen * 1847 Jelsa markarb.

g. m. Sisilla Osmundsdtr Vigestranden * 1846 Suldal  – 4 barn  nr.1 Ludvig Johan 1885 Engøy, Stvgr

til Ludvig Johan Gjertsen * 19/12 1876 Jelsa død 13/7 1942

Ole Svendsen g. m. Eli Larsdtr Breivig gift I 6/5 1898 St. Johannes  m.  Elen Gurine  * 29/3 1874 Jelsa  død 31/3 1903 barn:  Enny Sigvarda  * 19/2 1901 død 29/1 1988 Osmund Andreas 3/12 1903

Ludvig Johan sjømann Øvre Banegt 35

Bjørn Markussen g. m. Bertha Sjursdtr Øvre Haugland gift II 25/1 1908 med  Hilde Martine  *  1883  Imsland  død  12/1  1919 på Tasta barn: Jonny Cecilie * 28/10 1909 død 19/6 1911 ( ikke funnet i k.boken )

Bjarne   * 3/5 1913  Avaldnesgt. 57 g.   m.  Bertha Tjora   ( 29 – 201 ) ” ” Hjørdis Cecilie * 23/12 1914 g. 14/9 1935 m. Marthon G. Mathiassen *27/9 1909 Gjesdal ” Berger * 22/11 1916 Egenes 58 Dom

forts

 

28 – 6 side 3

 

Johan Martin Gundersen gbr,  g. m. Laura ?

Ludvig gift III 11/12 1920 i Frue m. Kamilla Gundersen * 13/11 1897 Botne i Vestfold

 

barn   Leif Johan * 25/5 1921 Tasta

Kåre Johan * 7/10 1922 g. 2/9 1950 m. Ruth Nilsen * 1929 Lærdal Ingeborg * 3/5 1924 g. m. Finn Johannesen ( 29 – 201 )

Astrid * 15/1 1928

Roald Marthon * 14/10 1929 Kari * 23/5 1935

.

 

1944 ?? uskiftebevilling til enken Kamilla

 

Sk.manntall 1950

Kamilla * 13/11 1897 bonde

 

 

Leif gårdsarb.

Astrid butikkdame

 

Kåre meieriarb. g. m. Ruth

Roald lagerarb.

 

35 da. ( ku, hest, høns og 38 griser )

 

Kamilla drev bruket sammen med sønnen Leif frem til slutten på 1960-årene.

Til Stavanger kommune 1982, delvis bebygd, delvis friareal. Flere av etterkommerne har fått tomter på bruket som lå på vestsiden av Tastaveden, rett opp av Fjellsenden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjåfør  Finn Johannesen  * 1920 Stavanger g. m. Ingeborg

  1. – 201 ”Fagerheim”

 

barn:  Karin  * 19/2  1943 Anne Kristine * 8/10 1947 Inger Grethe * 14/8 1944 Frode Roal * 10/9 1949

 

 

 

 

28 – 407 ”Bergtun”

Sjåfør  Bjarne Gjertsen  g. m… Bertha Tjora * 1918 Sola Barn: Marit * 12/3 1943

Tor * 13/9 1945 Jan * 8/8 1947,

Kjell Inge * 3/10 1953

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder