28 20
<br /> 28 – 20 Nils Peder Johannesen 1

28 – 20 ( 275A, 289A)

29 – 49 ( 366 B )

Alfred Pedersen

 

 

 

Matr.  1838:   brødrene  Ole Og Truls Trulsen ( se bruk nr. 1 ) x/x xxxx (ca. 1845 ) Ole Olsen (Trulsen )

Navar Paulson Gunnarsrød g. I m Ingeborg Aamundsdtr II m Gunvor Johannesdtr Maldal ” 1850 ( 275 a ) Johannes Naversen  * 31/8 1817 Gunnarsrød  Sauda  –  handelsbetj./ g.br må ha komt til Tasta på slutten av 1840-årene og de første årene benevnt som arbeidsmann

Han kjøpte br. 3 og 20 av Ole O.T tinglyst 10/7 1861. og bruk 49 av Rasmus Larsen 3/11 1858

 

Bruket hadde m. nr.- 3 på Øvre og 1 på Nedre Tasta, delt av gamle Randabergv. Tunet har lagt på ” Øvre Tasta-siden” av Gamle -Randaberveien rett før skolen.

Ole Albretsen Fatnes Sauda

F.tell. 1865 Johannes g.3/11 1841 Jelsa kirke m. Magla Olsdtr * ca. 1815 død 3/4 1865 Tasta barn: Niels Peter * x/6 1849 hj.døpt

Samuel * 23/9 1851

Johan Mandius *17/12 1853 død 14/5 1873 Ole Gabriel * 28/4 1854

  • ” 1 hest, 2 kyr, utsæd 2/10 t. bygg, 1 1/2 t. havre 1 1/4 t. poteter

far: Michel Ommundsen Sauda

Gift II 29/5 1868 m. Liva Mikkelsdtr * 1848 Storli Sauda død 20/6 1874 barn: Ole Johannes I * 3/11 1871 død 21/1 1871

Michael Ole Johannes * 27/10 1872

1865 + 1 hustand: Janik Rasmusdtr enke * 1789 Finnøy (avdøde Knud Knudsen ) døtre: 1 Borgilla * 11/3 1830 Høie

    1. Anne Margrethe Knudsdtr *  28/6  1832- g.10/4 1874 m. Albert Olsen Viste e.m. dtr: Karen Amanda Ommundsdtr * 9/7 1859 far: Ommund Ommundsen Todnem
    2. Karen Johanne * 6/7 1834

1875: Johannes enkem og sønnen Ole Michael

Iver Sivertsen g. m. Berthe Malene Jensdtr ( 29 – 1 )

Laurentze Iversdtr. * 16/7 1848 Frue tjenestepige

Omund Ommundsen Todnem og pige Anne Margrethe Knudsdtr Høie

Karen Ommundsdtr * 5/7 1859 Frue tjenestepige

  • 1 hest, 7 kyr, 1 gris, utsæd. 1/10 t. bygg 1 t. havre 2t. poteter, 10 skålp. gressfrø

 

Skjøte 8/1 1881 ( omfattet alle 4 brukene )

Matr. 1886:  Nils Peder Johannesen   * 1849  død 21/3 1904 m.skyld 1m . 93 øre

Gunder Mortensen søf. g. m. Petronelle Lovise Larsdtr Aadland

g.4/11 1876 m Anna Karina Gunnarsdtr. * 1/6 1856 Skudesneshavn barn;  1  Johan * 1877 Stvgr Olga Mathilde * 22/11 1890

Gustav  * 1879  ” Lauritz * 4/3 1891 Inga Marie   *  18/12 1880 Tasta Olina Josefine * 20/11 1893

Lovise   *  20/4  1882 + 27/4 1908 8  Jenny Klara   * 17/10  1895 forts. barn 9

28  – 20 side 2

 

9  Petra   * 8/1  1884 Peder * 20/5 1900

 

Alfred Konrad  * 22/11 1885 12   Sofie * 1902 ( ingen gift på Tasta ?) Samuel Nicolai * 19/12 1887

 

1900: Nils Peder og Anna Karina m/ 9 barn, frav. Johan og Gustav 7/1 1905 skjøte til Gustav og Alfred Pedersen ( etternavn fra 1891 )

1910: Alfred Konrad ugift Petra, Jenny og Josefine

 

8/3  1917 Gustavs anpart  til Alfred P brukene 3, 20 og 29 – 49 slått sammen

 

Sven Halløen landh. g. m. Anna

Alfred g. m. Sofie Hatløy * 9/6 1902 Sand lærer på Tasta

 

Hus / tun revet før 1950 Petra bygde nytt hus leieboere (2010) Stine og Per Haugen Skattemanntall 1950 Sofie * 1902 og Alfred – ugifte – bor på bruk 3

Eiendommen ble på slutten av 1970-tallet solgt til Stavanger kommune og bebygd med eneboliger

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder