29 1


 

 

 

 

29 – 1 Eskelandsgårdene

 

Jens Ystensen * 1669 ( 1701 ) g. 20/6 1697 m. Inger Madsdtr

barn:  Anna Malene * 13/2 1698 Christen Thrane * 11/1 1702 Ziri * 6710 1706 Abigael * 15/11 1699 Jens * 29/6 1704 g.m. Siri Madtz * 11/8 1708

 

Siren, enke g .I m. Rasmus ………..? datter Åse *  1728 Siri Andersdtr Husebø g. II 20/11 1729 m. Jens Jensen

barn 1 Anders * 18/3 1731 3 Rasmus * 23/3  1738

2 Jens 27/3 1733 4 Inger * 20/9 1739

Siri  g. III 15/3 1742 m Helje Simonsen barn: Simon  * 1742 Kirsten * 30/11  1746

 

Einer Mogensen g. Gunille Andersdtr Dusevig

barn 1 Kirsten * 16/11 1727 3 Inger * 14/2 1734 5 Anna * 1/101740

2 Gunille  * 2/9 1731 4 Mons * 9/2 1738 g. m. Elen Marie Thorsdtr

??? dtr. Margrete g I. m. Knud Aners Jørgen Westly skipper ” ” g. II m Levi Putmann * USA styrm.

datter: Lovisa * 14/6 1809 Tasta ????

Anders Jensen g. 25/6 1755 m. Gunele Einersdtr barn: Siri * 21/12 1755

Jens I * 16/1 1758 død

Gunele * 30/5 1759 g. 10/11 1789 m. Rasmus Jonassen * 14/6 1846 skom. h.borger 1791 barn: Anders Rasmussen * 6/7 1794 skipperborger 1823 død 6/2 1831

Jens II * 19/12 1762 g. I 1/11 1810 m. Laurentia Larsdt Meerland Inger * 20/4 1766 g. 29/5 1792 m. Endre Halvorsen Goa tollbetjent

barn Berta Kristine *5710 1794 T Andreas * 20/1 1799 Stvgr bøkker h.borger 1842

Ejner  *  27/11 1768 g I ……. m  Malene  Lambrethsen * ?

Anders * 14/4 1771 g….  m- Elen Andersdtr barn Aadne * 20/91801 Christian  *   26/9 1773  g. m. Helga Andersdtr

barn:  Gunhild  * 6/1 1801 Andreas og Michael * 19/8 1804

 

F. tell 1801   Ejner selveier NT  g.  I   m.  Malene Lambrehtsdtr   død. ?

barn: 1 Jens * 17/5 1792  død 19/11  1850 folgemann på Høie 2 Siri ( Serine ) * 19/10 1794 g. m. Henrik fra Altona

sønn. Henrik * 31/8 1815 Hvidingsøy skipperborger 1842 Ejner g. II m. Anne Christine Olsdtr

3 Malena * 15/1 1797

  1. Ole Andreas * 14/7 1799
 1. Gunhild * 24/1 1802 g. 22/1 1830 m. Iver Sivertsen” 6 Karen I * 26/5 1805 død 23/9 1806

7 Karen II 13/9 1807 g.1/1 1829 m Ommund Nilsen, *1888 barn Niel ” ”

Anders Jensen   70 år  enkemann forts

 

 

 

 

 

29 – 1 side 2

 

Folketelling 1825

Jens  II  Enersen  selveier  * 17/5 1792 død  19/11  1850 (bruk 107a – 329 – 12 ) g 1/11 1810 m. Laurentze Larsdtr Meland * 14/7 178

barn: 1 Ener * 28/4 1811

  1. Lars * 12/9 1813  g.  23/11 1834 m. Berte Serine Sivertsdtr  1813 Rygg barn: Jens * 2/1 1838, Berte Helene * 7/3 1843, Berte Cecilie * 14/1 1845
 1. Michael * 15/4 1815 , slakter g. m. Maren Pedersdtr * 1817 Årdal

barn:  Jens Laurits  * 14/2 1842 Maren Endrine * 22/12 1847 Inger Malene  * 22/3 1843 Elen Pauline * 19/11 1849 død Anne Malene  * 24/10 1844 Johanne Margrethe * 4/5 1851

I 1865 er familien flyttet til Stavanger br.nr. 1215 Mellomgt 1 Maren * 1856 Olava * 1859

  1. Berte Malene * 30/11 1818 g. 15/3 1842 m Iver Sivertsen
  1. Jens Jensen * 29/6 1821 g. m. Johanne Olsdtr * 1820 Høyland ( 29 – 15 )
  1. Laurentse * 22/9 1824 g. 12/3 1847 m. Peder Bjørnsen
 1. Gunhild Kristine * 25/11 1827 g. 3/11 1848 m. Knud Knudsen Høie

 

*         * * * Jonas Sjursen Dusevig g. m. Siri Olsdtr

barn: Sjur (Sivert) * 15/12 1776 g. 3/6 1801 m. Berta Helene Larsdtr Harestad bodde på bruk 2 under Rygg, barn:   Jonas * 1802 Guri *   1815

Sjur dy * ??? Berte Helene * 1819 Lars    *  26/8 1804        Ola * 1819 Iver  * 25/6 1809 Gabriel * 1822

Skjøte 23/3 1831 fra Einer Andersen

Matrikkel 1838 Iver Sivertsen selveier ( bruk 106 – 326 – 1 ) død 6/4 1885

g. I 22/1 1830 m. Gunhild Ejnerdtr død ca. 1840

barn: Berte Helene * 26/8 1830 g. 1573 1853 . Johannes Helland 23 år Ege Anna Karine * 14/12 1832

Ellen Serine  *  12/4 1834

Ener * 19/12 1837 g. 29/12 1863 g. 29/12 1863 m. Marie Halvorsdtr ( 29 – 20 )

g. II 15/3 1842 m. Berte Malene Jensdtr * 1818 død 23/2 1900 folgekone barn: Gabriel I * 17/3 1843

Laurentze * 16/7 1848 g. 10/2 1878 m. Christian Christoffersen * 1848 Høil. Jensine * 24/11 1850 g.20/1 1876 m. Ludvig M. Larsen * 1846 Helgeland søf. Gunhild Malene * 21/5 1853 g. 24/2 1875 m. Iver Olsen Stranden * Veøy ” Johan * 15/4 1856

Einar * 23/8 1859 g. 16/3 1882 m. Marie Ananiasdtr * 1861 Ormøy Jens Bertinius * 17/3 1863

Gabriel II  * 23/8 1865 forts

 

 

Med I. ekteskap fikk Ivar området fra mellom gamle Randabergveien og Store Stokka- vannet – fra Stokkagrensen og ut forbi Eskelandsbekken – muligens helt til Tastatorget Ved II ekteskap fikk han området som ble Vølstadgården.

 

23/3 1831 skjøte fra Ejner Andersen til Iver Sivertsen Matrikkel 1838 ( 109 ) – 1850 ( 106 ) Iver Sivertsen

F.tell 1865: Iver, Berte Malene og 7 hj.v. barn

1 hest, 4 kyr, 1 svin utsæd: 3/16 t. rug,  1/2 t. bygg  2 t, havre  3 t. poteter ” 1875: Ivar og Berte Malene

barn: Johan agronom, Einar, Jens, Gabriel og Gunhild Malene sjøm.kone Ole Einersen folgemann Ludvig Larsen * 1945 ? losjerende matros

1 hest, 3 kyr, 2 svin, utsæd. 2/10 t. bygg 4 t. havre 5 t. poteter

Det synes uklart hvor denne gården lå. Kanskje lå den i området ved Eskelandsbekken / rense- anlegget –   v/ ” Lunden” 2/3 1855 kjøpte Ivar en halvpart part av et kvernbruk av

Lars Jensen .m/ rett til å male 8 tønner havrekorn, 3 tønner om våren og 8 om høsten uten betaling. Det ble bygd en oppdemningen som ble revet på 1950-tallet. Bare restene synlige i dag.

 

8/7 1882 solgte han bruket sitt til Olaus. ( kr. 6.000- Iver døde 5/4 1885 som folgem. på Tasta

 

Olaus Olsen Eskeland kom til Tasta som lærer og kirkesanger 1853 – 58 Etter 2 år som lens- mann i Skudenes kom han tilbake til Tasta og kjøpte etter hvert store deler av Nedre Tasta, og allerede i i 1865 var han den største gårdbrukeren. I tillegg hadde han mange offentlige verv

(”Træk av Hetlands historie 1814-1914 side 176 )

 

 

 

 

 

 

Det gamle tunet med hovedhus oppført omkring 1770 av Anders Jensen

 

 

I___________________________

forts.

 

 

4/7 1860 skjøte til Olaus og broren Kasper  fra  Lars Bertelsen  * 1789 Klepp 1822: skipper 1828 kjøpmann   død 12/4 1866 (  3 matr.nr   =   bruk 26 ) Området fra E 39 og ned mot Eskelandsmyren/Dusavik Ved et makeskifte med Kasper

fikk Olaus området mot Øvre Tasta med det gamle tunet og Kasper området mot Finnestad og Tastatorget og hans tun – det gamle posthuset – ble bruk 13

 

 

Ole Halvarsen Trodal g. 31/6 1828 m. Ingeborg Kristine Danielsdtr Eskeland barn:  Daniel  *  17/2 1829 Høgsfjord Kasper * 3/6 1835

Halvor  * 7/7  1831 Serine * 19/9 1837

Olaus   * 9/6  1833 Lavrense og Ingeborg Christine * 26/3 1843

 

Jacob Gabrielsen Øglend g. m. Ingeborg Malene Svendsdtr Skjelbred

Olaus O. Eskeland g. 3/12 1862 m. Elisabeth Jacobsdtr * 6/12 1830 Høiland død 16/1 1922 barn Lars Bertel Olaus * 23/8 1863 Tasta

Ingeborg Kristine  * 4/6 1865 død 7/6 1948 Jacob  * 15/3  1868 død 22/7 1873 Ingeborg Malene Jacobine * 29/9 1873

g. 13/10 1903 m. Gisle Rasmussen * 1863 tannlege på Sand forts.

 

 

1865 Enoch Torgersen * 25/12 1838 Tasta tjenestedreng – far: Torger Svendsen ( 29-30) Jonas Chrstoffersen 17 år  Frue ” ”

Ingeborg M. Sørensdtr 28 år Lye

” ” Aadnesdtr 18 år Høgsfjord

” 2 hester, 14 kyr 3 svin utsæd: 1 t. bygg, 9 ½ t. havre 10 t. potete

 

1875: Olaus og Elisabeth, barna Lars, Ingeborg Kristine og Ingeborg Malene Christian Christoffersen * 1849 Høiland tjenestedreng

Enoch Torgersen  * 25/12 1838   N. Tasta   ”  1891  ” død 8/6 1914 ug. dreng Lise Andersdr * 1849  Høiland tjenestepige

Elisabeth Berntsdtr * 1849 ” ”

” 2 hester 18 kyr, 1 okse 1 gris utsæd: 3/5 t. rug, 1 ½ t. bygg, 2 ½ t. havre 7 t. poteter

12 skålpund græsfrø 1900 Olaus bankbestyrer, død 23/11 1903 Elisabeth død 16/1 1922 og Ingerborg Malene.

Anna Ueland * 1879 Lund tjenestepige

adresse.  Hetland prestegård  ( 23 – 82 )  Jelsagt. Fam.gravsted på Hetland kirkegård

 

I tillegg til hovedbruket kjøpte Olaus flere parseller som er tatt med i matrikkel 1886 , men i 1900 ikke bebygde og innlemmet i bruk 1.

forts

 

 

Bruk 9 ( 326 i ) fra Iver Sivertsen til Olaus tinglyst 2/11 1878

 

” 14 (335 a, 265 c ) 1838: Jens Enersen, 1850: Lars Jensen (Larsaparten )

15/4 1864 Helge Hansen Myhre  * Kongsberg ca. 1797  borgerbrev som farver i Stavanger 1831

” ”   ”  skjøte  til  Olaus

 

” 15  ( 341)   1850 / 1865 Jens Andersen * 1822 Stvgr g. m. Johanne Olsdtr * 1820 Høiland barn: Andreas * 1842, Ole Johan * 1845, Malene * 1847 alle Stvgr

Inger * 3/11 1851 Tasta, Lorents * 11/7 1854 Tasta, John * 10/4 1857 Jonas * 1859

1865: 1 hest, 1 ku, utsæd:  2/10 t. bygg,  6/8 t. havre  1 t. poteter 6/1 1872 overdratt til l Olaus 6/1 1872 og familien utflyttet

 

bruk 32 ( 348 ) “Hansamarken 1838: Torger Svendsen ( se 1865 under 29 – 33 ) 1850: Erik Grødem selveier på Grødem

1875 Hans Pedersen ( 29 – 30 +31 ) 32 utskilt til Olaus 25/8 1883 og solgt videre til Bertel Torgesen (Aspelund ) 10/7 1897

 

Ved en utskifting 30/5 1864 får Olaus kjøpt en parsell ved Lille Stokkavann av farver Myhre som han selger viere til …………….

 

20/2 1892 overtar sønnen Lars Bertel Olaus brukene 1, 14, 15 og 26 – død 15/2 1945

og 22/10 1898 br. 10 som Olaus hadde kjøpt 28/4 1892

Svend Øglænd bager g. m Ane Elisabeth Thorsdtr Sandnes

g. m   Ingeborg  Malene (Svendsdtr) Øglænd *29/10 1867 død 1/7 1948 barn; Olaus * 28/4 1892

Elisabeth * 6/11 1893 Svein * 26/11 1895 Jakob * 21/12 1897

Caspar * 13/4 1899 død 25/5 1900

 

Bruk nr. 10 ( 327, 329 b ) 1838: Jens Enersen, 1850 Michael Jensen

23/11 1861 auksj.-skjøte til Evend Hareland * 1805 Time/ Lye død 16/9 1885

g.   m Martha Sørensdtr  * 1812 …Gjesdal/Lye død 22/ 1889 barn; Gurine 1837,

Marie * 1852, g. 16/12 1875 m. Ole Jørstad * 1830 Nærstr. 1891 gbr. NT Edvard * 1856 – alle 3 Stvgr

1865. 1 hest, 3 kyr, utsæd: 2/10 t. bygg, 3 t. havre 3 t. poteter 1875 Edvard ug. gbr. Evend og Martha folgefolk

1 hest,  2 kyr,  utsæd:  1/5 t. bygg,  1/2 t. havre  3 t. poteter forts

 

 

I 1899 ble Lars tilsatt som lensmann i Hetland, og herredsstyret uttalte: ” at det indstendigst ønsket  at den vordende lendsmand kom til å bo inden herredets grænser” og dermed ble Eskelandsgården lensmannsgård til 1928 da kontoret ble flyttet til Hetlansbanken på hjørnet av Valberggt og Øvre Holmgt.

 

På slutten av 1800-tallet selger Lars ut noen parseller, bl.a.” Mælandsgården” til Martin Egeland, ”Lierdal” og ”Annaborg” til slaktermester Rudolf Mumme. I 1900 gir han tomt “Solhaug”

til Tasta Kr. Ungdomsforening som bygger ungdomshuset ”Heimlund” Det ble revet på 1960-tallet ? og ville lagt midt i E – 39 på høyde med skolen

 

 

1900: Enok Torgersen  * 25/12 1838 Tasta ug. tjenestedreng død 8/6 1914 Konrad Kristoffersen * 1881 Høgsfjord  ”

Ingeborg Jørgensdtr  * 1872 Vats tjenestepige Malene Bjørnsdtr  * 1874   Jelsa ” ”

I 1909 ble et stort utmarksområde, lagt ut til skogplanting, det som i dag er Eskelandskogen. ” Feltet bestaar av tildels grundt, fattig jordsmonn og fjeld med en beregnet plantbar grund 1010 ar” Det ble gitt et statstilskudd: kr.4.-pr 10 ar.

 

 

Våningshus bygd ca. 1840, påbygd 1895

Tasta postkontor fra 1953 til 1968

 

 

 

 

 

 

 

I__________________________

Kasper Eskeland

bruk 12 1838:  (  329 A , 334, 337  )   Micheal  Jensen  *  15/4 1815  ( s. 1 ) ” 1850   ( ” ” ) ” “

” ( 337 ) skipper / kjøpmann Lars Bertelsen * 1789 Hodne, Klepp 1828 handelsborger i Stavanger død 1866

” x/x xxxx Helge Hansen Myhre *ca.1796 Kongsberg farverm. død 31/12 1873 1865: em. 5 barn, 2 fargersvenner 3 tjenestepiger adr. Uhrens rode

” 12 21/5 1864 skjøte til Caspar

1865:   1 hest,  8 kyr, 1  svin utsæd 1/10 t bygg, 1 t. havre, 1 ½ t. poteter

Lisebeth Olsdtr  * 1839 Avaldsnes tj.pige forts

 

 

Bruk 13   1838 ( 335. ) Jens Enersen ( 365 i ) Daniel Hansen

1850 ” Lars Jensen ” Henrik Danielsens enke x/x xxxx Hans Hansen Myhre

15/4 1864 skjøte til Olaus

24/1 1874 makeskifte mellom Olaus og Caspar

 

 

1875 Kasper ugift, Sivert Johannesen * 1850 Avaldsnes tj.dreng

Marthe Helene Hanasdtr * 1851 Bokn tj.pige

” 3 hester, 8 kyr, utsæd: 1 ¼ t. bygg, 1 t havre, 3 t poteter 16 sk.p, gressfrø

Severin Rasmussen . g. m. Malene Olsdtr ( 29 – 35 )

1891 ” Halberine tj.pige. Sigvard Bertinius * 22/6 1873 Tasta tj.dreng

Anders Thorsen gbr. g. m. Adlein Samuelsdtr Hommeland

1900 ” ” Halberine Hummeland * 14/1 1856 Høgsfjord husbestyr. g. 14/12 1903 m. Kasper

Ivar Naustervig * 1884 tjener

 

 

 

6/4 1916 overtar Jacob * 1897 brukene 12  og 13 etter bror til bestefaren  med rett til å bebo en stue og kammer og en andel av kjøkkenet

br. 13

 

I___________________________

Oluf skom. g. m. Anne Olene, Kirkebakken – St.Petri

g. 1935 m. Ingrid Olsen * 5/4 1906 Stvgr. barnløse Kasper døde 5710 1921 og Halberine 7/3 1930 – barnløse

Vaskehuset ved Stokkavannet hørte til bruket – i dag bare rester av grunnmuren igjen Solgt ut av familien ca. 1970 til Reidar Grødem gårdsdrift avviklet …………..

 

1916 ble gården overtatt Lars B. O., og delt mellom Olaus og Svein mens Jacob fikk Kaspers gård Olaus   fikk  bruk 10  og  flere. bruk som  lå  mellom  E-39 og Store Stokkavannet. forts,

 

 

 

 

 

29 – 1 side 8

 

Våningshus 1920 , driftsbygninger 1919

br. 10

 

I__________________________

Johannes  g. m Inger Ødegård

Olaus g. m Inger Ødegård * 14/2 1904 Varhaug

barn:  Ingeborg  *  8/2  1930  død 25/10 1988 Johannes * 8/12 1934 Lars   * 23/1 1932 ” 6/9 2017 Olav * 25/7  1937

Ingfrid  * 28/2 1933 Hans Kasper * 13/11 1946 død 1/5 1995 1950-tallet:   190 da.  2 hester  21 kyr, kalver høns

Tinglyst 30/ 1952 ( br. 9, 10, 14, 15, 55 utsk. fra 54, og 225 slettet )

 

 

Folgehuset ble bygd i 1931 av Lars B. O og ligger øverst i Eskelandsveien.

Olaus død 1943 og Ingeborg død 1948 og Elisabeth * 6/11 1893, død 1983 søster til Svein bodde i huset

.

 

 

 

I__________________________

* * * *

Johne Larsen Valde  tøm  g.  m Anne Johanne Brønngt. 19

Bruk 1 -9 – 26 Svein g. m. Malene Valde * 5/5 1899 Stvgr

overtok det opprinnelige bruket etter arveoppgjør i 1919 barn: Lars Bertran Olaus * 24/7 1939

Jan * 28/11 1941

Elisabeth Johanne * 7/3 1946

 

1950-tallet 130 da.  95 da. dyrket mark,  30 da. skog 2 hester 14 kyr, høns Våningshus bygd ca. 1770,  ombygd og modernisert i 1944 Løen påbygd i 1920

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder