28 57
<br /> 28 – 57 Dorthea Smith

 

28 – 57 ( 304- 310- 313 )

Dorthea Smith

 

 

 

 

 

 

I_____________________

Matrikkel  1838 ( nr. 123 )  eier:  Jacob Jacobsen  (  se bruk 45 ) 17/3 1842 Erik Jacobsen

(  Skylddeling 25/11 1848 ) Kristoffer Levarson  Nordnes  g.m.  Kari Olsdtr

1850 Thore  Christoffersen Jelse * 14/7 1811 Jelsaneset –  død  11/5 1879

Ole Hermandsen Ørke Skjold

g. 28/3 1842 m.  Siri Olsdatter   *  31/3  1823 – død 19/6 1873 barn: Caroline * 25/9 1844 Tasta

Mallene   * 29/12 1846 g. 20/7 1867 Christian Tønnesen * 1842 Bokn Christine  * 22/8  1849 g. 30/5 1875 Lars Andreas Olsen, * 1851 Buøy Marthe Serine * 15/1 1852 ( utfl. før 1875)

Christoffer * 12/11 1854 Ole Marcelius * 3/9 1857 Thore * 20/10 1860 Andreas * 16/10 1863 Levin * 11/2 1866

1865: 3 stort kveg,  6 får, 1 svin utsæd: 2/10 tønne bygg, 1 1/2 t. havre 1 1/2 t. poteter

 

1875: Thore enkem. og de 5 yngste barna hj.værende

1 ku, 3 fr, 2 svin, usæd: 1/5 t. bygg, 1 t. havre, 1 t. poteter

 

” ” Inger Kristine Knudsdtr * 1846 Sauda jordarb. enke etter Isak Olsen * 1838 søm.

omkom ved forlis ved Stad 22/8 1871 barn:  Ole  *   29/5 1868  Buøy Anne Cecilie * 5/3 1871  Hundvåg

 

4/2 1882 Endre Nielsen * Sandeid og pige Ingeborg Knudsdtr * Vats

Matrikkel 1886:  eier Endre Endresen * 9/10 1847 Buøy (Hundvåg ) skyld 0 mark 71 øre

Martin Svendsen  matros  g. m.  Marthe Jacobsdtr ( –

gift 18/9 1873 med Marie Martinsdtr * 16/6 1851 Tasta

(antagelig barnløse, og ikke funnet i andre kilder )

 

Lars Thorsen husm. g. m. Anne Berthe Johnsdtr Bore

9/2 1895 Johan Martin Larsen Bore * 11/11 1854 Klepp

Albrth Ellingsn gr b. g. m. Berthe Sofie Tørresdtr Holen Kjelsnæs

15711 1889  m.  Anne Elisabeth Albrethsdtr  Bore  * 4/2 1862

 

Torjus  Andersen  gårdm.  g.  m. Anna Olsdtr Lierbø

F.tell 1900: Ole Torgersen Lierbø *14/5 1850 Imsland, g,br. og tømmerm. død 31/10 1949

g. m. Kristina Larsdatter *  1847  Sand barn: Torger Andreas *  1878 ” snekker

Malene *  1887 Stvgr,  g.  24/1 1906 m. Erik Skogstø ( 28 – 52 ) forts.

 

 

28 – 57 side 2

 

25/7 1908 skjøte fra O.T.L. til Knud Severin Rasmussen * 1869 Mosterhavn

g.br. og maler  (  * 1860 Finnås ?) død 18/6 1929 em

Christoffer Christoffersen g. m. Marthe Aslaksdtr Lyse

g. m. Ane Kristine *9/5 1870 Fossan, død 9/3 1918 barn: Racin * 1895

Johanne *24/9 1897 Stavanger hush. for fam.

1900: Knud matros Vinkelgt 20 Knud i USA Karsten Ansgar * 8/3 1903 ” Karine Kristofa * 4/1 1905 ” Ingvald Kristian * 22/2 1906 ” Anna Gurine * 14/11 1908 Tasta Gudrun Olivia  *  5/1 1910 ” Kristiane Severine * 28/9 1911 ”

 

 

30/9 1930 skjøte til Fredrik Olsen * 1904 fisker g. m. Karina Kristofa Rasmussen * 1905 barn: Arnfinn Kristinius * 7/7 1927 Tasta, Anny Kristine * 23/10 1928

Knud * 1/11 1931

 

x/x xxxx Askaut Ullandhaug * 1860 Bjerkrem .g. m. Sigrid Kristine * 1845 Fossand 1900: 24 – 10 U.haug

 

Ole g. m. Eline Risa Nærbø

3/5 1937 ” Håkon Risa * 22/1 1908 g. 2676 1937 Johanne Myren *1910 Bremanger barn: Odd * 5/7 1838, Magne * 1/10 1944, Helge * 23/11 1951

1951 kjøpte Håkon 28 – 76 og familien flyttet dit

 

Ifølge skattemanntall 1950 bodde Håkon Risa på bruk 57.

.

25/7 1951 ” ”   Victor Smith   *  30/3 1879 i Stavanger død 1954. ( jfr 29 – 42 ) enken Dorthea * 25/8 1883 i Stavanger ( f. Hegge )

barn:  Bianca *  1904 ” Otto * 1909 ”

I 1910 bodde familien i Peder Klowsgt.34

1950-tallet: 18 da. 2 kyr,  hest,  60 høns, gården lå mellom Gjerdev / Gabrov / Granittveien I 1959 ble gården solgt til byggmester Egeland og bebygd med eneboliger

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder