29 46
<br /> 29 – 46 Trygve Lye løbenr: 365 ny m

29 – 46 Trygve Lye

I_______________________

Folketelling 1801 Hjelmeland:

Halver Rischedalsbøen Daniel Brathetland

Hans Halvorsen Lillemoen 27 år ( 20/11 1774) g. m. Ingeborg Danielsdtr. 33 år ( 10/6 1769 ) Sønn: Daniel 3 år 17. S. i Tr.f. 1799

Laurs Thordson gift I m. Martha Johannesdtr

barn:  Laurs  * 25/6 1769 Thore * 2/8 1772 Inger  *   23/12  1770 Inger II * 15/10 1775

Laurs g. II 5/1 1786 m. Helge Torkildsdtr barn: Martha Serena * 26/2 1786

Barbara  * 1/3  1789 Lars * ¼ 1793

 

1838: m.nr. 114 eier Daniel Hansen gift med Barbro Larsdtr * 1/3 1789 Tasta + 19/11 1870 barn: Henrik Bertinius * 6/12 1821 død 10/5 1859

Ingeborg Helene * 12/1 1826

Marthe Olene * 19/9 1829 gift med Asser Pedersen ( bruk 48

 

1850: m.nr. 365 eier Henrik B. Danielsens enke

= Malene Pedersdtr * 1805 ?? død 6/9 1852 Høie ??

 

Ola Tollefsen Austvoll * 1800

g. 27/6 1829 m. Guri Aslaksdtr * 1797 Nærbø

2/7 1859 skjøte fra Daniel Hansen til svigersønnen Tollef Olsen

8/11 1872 skjøte fra Daniel Hansens arvinger til Tollef Olsen

 

1865: Tollef Olsen * 10/8 1831 Lura selveier og tømermann død 14/7 1905

g. 26/8 1853 m. Ingeborg Helene Danielsdatter * 1826 Tasta død 27/3 1899 barn: 1 Daniel Olaus * 12/2 1854 gift med Martha Helene Thorbjørnsdtr. * 1850 Tysvær

  1. Bergitte * 11/9 1856 gift 8/10 1884 med Johannes Jacobsen * 1855 FIN

barn: Jacob * 17/1 1887

  1. Gurine * 16/2 1859 gift 3/3 1881 med David Ommundsen * 1858 Tasta barn: Oluf Andreas *  26/1  1882 Gunda * 26/10 1892 Tollef  Johan  * 19/10  1883 Olga * 17/12 1894

Andrine Berthine * 22/11 1885 Davida Gurine * 7/4 1897 Inger Helene  * 7/5 1888 Gunvald * 8/11 1900 Janna * 27/8 1890

  1. Hanna Tomine * 18/7 1861 – gift  27/3  1896  med Peder Asserson  b.48 5 Johan * 6/4 1864 – g. 27/2 1890 . Rensa Larsdtr * 1869 ( 28 – 40 )
  1. Anne Begitte * 19/12 1868 – g. 8/3 1897 m Rasmus Ommundsen Goa barn. Ommund * 10/5 1899 Tasta – fam bosatt i Stvgr
  2. Rakel Olava * 14/12 1871

+ Barbro Larsdatter *1785 Hetland føderåd

+ 1 hest, 4 kveg , 8 får.  utsæd:  3/8 t. bygg,  4 t. havre,  4 t. poteter forts.

 

29 – 46 side 2

 

I 1868 eide Tollef en gaardepart som grenset til Lille Stokkavann som ble berørt av oppstemmingen

 

1875 Tollef og Ingeborg m/ 7 barn

folgefolk: Ole Tollefsen * 1800 Høyland og Guri Aslagsdatter * 1796

1 hest,  4 kyr, 1 gris utsæd: 1/8 t. rug, 1/2 t. bygg 3 1/2 t. havre 3 1/2 t. poteter 12 skålp. gr.frø 1886 Tollef Olsen m.skyld 1 m. 46 øre

1891

Tollef og Helene døtrene Anne Bergitte og Rakel Olavs Daniel Olaus  g. m. Martha Helene og 5 barn

1900

Daniel og Martha, døtrene Maria og Martine Otelie , og Tollef enkem.

Anne Birgitte  g. 8/3 1897 m .Rasmus Goa * 1874 Stvgr kjører barn Omund * 10/5 1899

 

9/4 1904 Tollef er blitt enkemann og sønnen Daniel Olaus har overtatt bruket – død 12/5 1930

Torbjørn Jacobsen husm. g. m. Berte Marie Osmundsdtr Grønnestad

gift  9/5 1878 m.  Martha Helene Thorbjørnsdtr  * 7/3 1850 Bokn død 17/3 1910 barn: Hanna Taletta  * 16/ 1878 Olaus *  31/4  1884 død 26/5 1884

Marie Olava * 22/7 1885

Thomas Martinius * 8/7 1879 Martine Otilie I * 11/3 1887 + 19/6 1887 Tollef * 7/4  1882 ” ” II * 19/8 1888

Anne Gurine * 19/8 1890 1910 Daniel Olaus og datteren Martine Otilie II ugift ??

” g. 16/4 1904 m. Bellest Rasmussen * 1875 gbr. Håland barn: Karen Dorthea * 22/1 1905 Tasta

 

Tønnes Jonassen husm. u/ Lye Malena Thorsdtr

19/9 1912  Tønnes Tønnesen Lye  * 26/2 1871  i Time, lærer

Severin Rasmussen g. m. Malene Olsdtr 29 – 35

”  ” g. 29/3 1895 m Anna Marie Severinsdtr * 14/4 1876 Tasta

barn: 1 Trygve *  26/12  1895   ” gårdarb 7 Steinar * 20/3 1907

2 Sigvald  * 27/2 1897 ” elektriker 8 Gudrun * 19/12 1908

3 Målfrid * 9/4 1899 g. 26/6 1926

m. Torger Idland * 1895 Gjesdal 4 Torstein * 1901

9 Harald * 12/1 1911

5 Magne *  27/7 1902 10 Mildrid * 12/10 1912

6  Arne *  20/5 1905 smedlærl. 11 Dagfinn * 6/5 1917 8/7 1924 Trygve Lye

1950-tallet: Trygve Lye gift 1951 med Gurine Othelie Borsheim * 14/12 1914 Stokka Høyl.

54 da. dyrket mark, bygninger fra ca. 1850 2 hester, kalver og høns

 

 

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder