29 4
<br /> 29 – 4 ”Lunden” l

Området Byhaugen/Nedre Tasta grense mot Stokka og Store Stokkavatn. Grensen går fra ”taket” på Byhaugtunnelsen vestover, steingjerde halveis oppe i bakken . Grensen fortsetter i Lille Stokkavatn slik at 3 bruk under Nedre Tasta har strandlinje. Fra

broen/møllebekken går grensen til høyre for bekken ( en kan se en fordypning i terrenget etter det gamle bekkeløpet ) Bruk nr 59 ”Mælandsgården , tidligere eiere Iver Sivertsen og

Eskeland, grenser mot Store Stokkavatn. De 3 brukene i Dalen med strandlinje er 50, 7 og 8. Mælandsgården og rekken med eneboliger langs veien mot Stokka har matrikkelnr 29- xxx men adresse Stokka

 

29 – 4 Kristoffer Kommedal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I________________________

1850 eiere Iver Sivertsen 1 parsell og Reinert Tørresen 4 parseller  som i 1860 ble kjøpt opp av Ole Vølstad

 

28/6 1866 skjøte fra Ole Vølstad (br.nr 3,)

Josef Josefsen * 1800 g. II m. Laurentse Larsdtr Øvre Time

til Jonas Josephsen Time * 15/8 1828 Øvre Time død 1/4 1892 kone: Ingeborg Johnsdatter * 1829 Seljord

barn:  Josef * 1858 Stavanger Lars * 1864 Stavanger

Julius  *  1860 ” udøpt pige død 29/3 1870 Tasta Anna * 11/2 1873 Tasta

Jonas var tømmermann i Stavanger  ( B.nr. 1134 – Verksgt 31 )  og flyttet til Tasta br. 8 i 1866. I 1868 selger han og 2 andre grunneiere tilstøtende Lille Stokkevand, retten til å demme opp vannet,  til eierne av kvernen P. E. Ramsland og S. E. Svendsen

 

Peder Bjørnsen inderst g. m. Gunhild Pedersdtr

21/3  1874: Peder Pedersen * 18/3 1827 Frafjordøren + dødf. tvilling

Torger Bjørnsen gbr. g. m. Anna Bjørnsdtr Kommedal

F.tell 1875 gift 17/6 1868 m. enken Berthe Marie Torgersdtr * 28/7 1843 Forsand

barn: Elen * 4/4 1863 far: Maurits Thorsen død 5/1 1866, 28 år Peder * 5/3 1869

Anne *  12/6  1871

”  ”   1 hest,  3 kyr 4 får Berthe *  30/8   1874 Tasta

Torger Martinius  * 11/10 1877 ”

Juliane Bertine * 29/1 1881 Bergelandsgt. Stvgr

 

Nils Pedersen g.mand på Egenæs løkker g. m. Martha Larsdtr

10/12 1881 skjøte til Lars Nilsen Meling * 18/9 1851 1886 oppført som eier og gartner m.skyld 0.29

1891:   ” ” ” ” jordarbeider,   28 – 29 1900 24 – 26 Høiheim

Ingebret Guttormsen Næs g. m. Gunvor Thorsdtr Næs

barn  3 Jertru Ingebretsen * 1/6 1853 i Strand g. 1/4 1881 m. Lars N. M. barn: Nils Malvin * 23/1 1882 i Tasta

Gunda Emilie * 28/1  1884  ”

Endre Marinius  * 26/11  1890 ” død 13/1 1891

Maria Endrine * 14/2  1889 død  8/11  1889 forts

 

29  – 4 side 2

 

18/11 1885 Skjøte fra Lars N. M. til

1 Gabriel Ingebretsen ( svoger ) * 26/1 1849 Strand gbr. og kreaturhandel ugift

Jerand Ingebrigtsen husm g. m Rakel Olsdtr Kvamnæset

3 Thore * 13/12 1854 g. 11/4 1890 m Serine Jerandsen * 1862 Strand – tj.p. på T. barn Ingebrigt * 4/1 1891 Tasta

Johan * 29/11 1892 Gurine * 13/9 1894

Rakel * 3/5 1897 ( Byhaugen )

 

 

20/4 1897 Halvar Kommedal kjøpte bruket på tvangsauksjon – tinglyst 1900 Halvar T. Kommedal * 31/8 1851 i Høgsfjord død 6/3 1903

”  ” ( sønn av Peder og Gunhild på br. nr. 7 )

g. m. Ingeborg Tobia Kristoffersdatter * 30/8 1853 Høgsfjord, død 7/12 1926 barn: Torger * 1879 Hetland, korporal

Kristoffer * 27/3 1881 i Stavanger Enok Henrik * 1889 ” ”

Karl   * 20/5  1890 død 31/5 1890 Tasta Hans Georg Ingvald * 1891

Inger Gunhild * 1894 g. 1/11 1919 med Sigurd Sømme * 1892 Stvgr snekker Omkring 1920 bor Kristoffer og moren som enke på bruket

” ” ? leieboere ? Laurits Pedersen g. m. Karoline Iversdtr m/ 6 barn ( 29 – 31 )

 

19/3 1929  / 1950 –tallet   Kristoffer Kommedal * 1881 ( enkemann / ugift ? ) 60 da, derav 30 da. dyrket mark 6 kyr, hest, Gårdsdriften avviklet år ?

 

Hovedbygningen oppført i tømmer ca. 1840, av hvem ???????

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder