29 16
<br /> 29 – 16 ”Byhaugen ” m

 

29 – 16 ”Byhaugen ”

 

Fra 1838 til 1886 hadde bruket 4 matrik- kelnr. I 1838 var 1 eid av Jens Einersen og 2 av Joh Haugvaldstad og 1 eid av far- ver Helge Myhre og Willads Gundersen

 

 

 

 

Tastabilder

I________________________________

Ole Ommundsen Omdahl  g.br. g. II.  m. Marthe Berthe Evertsdtr

1840-tallet   Edvard  ( Evert Tobias ) Omdahl  * 1789 Sokndal  skolelærer   død  før 1850

 

22/11 1850 selger enken Karen til Reinert Tørresen

1865 Karen enke /veverske * 1795 Toten Klevens rode – datteren Christine * 1836 Goe enke / lærerinde

barn:  Edvard  6 år,  Peter  4 år  begge ‘ Stavanger

 

Tørres Christensen g. m. Marta Tollevsdtr

Reinert Tørresen * 1792 – 1876 Vats bødker og handelsborger ( 29 – 3 ) “solgte i sin tid ” sin anpart til Lars Olsen som igjen solgte den til nevøen Ole Vølstad

 

23/8 1970 skjøte fra Ole Vølstad til Jonas Josephsen Time ( se bruk 4 og 7 ) .

g m. Ingeborg søster til ”Dåsa-john”

 

Salget videre til John Johnsen .tidlig på 1970-tallet synes ikke å være tinglyst

Ole Larsen Austre Løge * 1813 gift 1836 med Gitlaug Torgersdtr Garpestad,  barn Grete Gurine  og Lars * 20/8 1838

F.tell: 1875 John Johnsen *1836 i Seljord   dåsemaker, messingsmed,  stenarbeider m.m.

Gift 1/11 1858 med Grethe Gurine Olsen * 27/5 1836 Austre Løge, Time barn; 1  Janne * 7/2 1862 i ABCgt 7

  1. Hanna * 25/9 1864 Stvgr død 16/1 1869 Tasta
  2. Gabriel *  24/7  1867  Tasta 4  Hanne *   26/11  1873 ”

Familien må ha bodd en kort stund hos far til John, John Salvesen, på Egenæs løkker, oppunder Byhaugen før han flyttet opp på Byhaugen Kjøpte – fikk tinglyst bruk 16 i 1874

 

”Dåsa-jon” var en dyktig steinarbeider, treskjærer, sadelmaker og jeger og levde av arbeid rundt på gårdene. Han bygde murene og huset på Byhaugen oppdaget en vannåre og anla en stor dam midt på eiendommen

 

F.tell 1900: John og Grethe Grethe

datteren  ( 1 ) Janne  gift med Lars Isaksen, skomager * 1868 Stavanger barn: Gunhilde * 24/9 1885 far: Eivind Ormsen * 1862 ( døpt i Frue )

Oscar Johan * 4/11 1888 far: Niels Jacobsen, * 1848 Stvgr gift gatearb.formand Peder * 4/11 1889

Alfin * 1895/6 Hjalmar * 1898

Margit  * 4/8 1900 I 1910 bor familien i Rosenbergt 7

Hilda  * 2/11 1901 og er fattigunderstøttet

Grethe  * 12/8  1905 ( Janne og Lars ikke funnet gifte, 6 barn ikke funnet døpte)

forts.

 

29 – 16 side 3

 

  1. Gabriel g. m. (Anne) Regine * 1/12 1873 Høiland

( Anne Jørgine Gabrielle * 25/11 St-Vatne ??)

Gabriel var matros på Stavangerskuten ”Seladon”  som i 1896 forliste i Stillehavet. De av mannskapet som overlevde bodde på øyen Tavalu i 11 måneder før de kom hjem igjen

 

1900: Egenæs 41, stenarbeider sønnen Racin * 23/8 1900 1910 Øvre Banegt 17, + datteren Lovise * 19/5 1902

emigrerte til New York 12/3 1903, funnet død i New York 1910/11 ?

  1. Hanna fikk et barn, Georg * 4/9 1899 død 10/9 1899, far : Guttorm Guttormsen

 

12/3 1914 solgte John bruket til R.A. Idsøe -grossist i kolonial og fedevarer i Stavanger men han fikk bo på Byhaugen til han døde 5/1 1820 – enkemann og gartner – mot å stelle hagen og plante skog. I 1928 ble eiendommen kjøpt av Stavanger kommune, innlemmet i byen og slettet av matrikkelen for Nedre Tasta.

 

Under krigen hadde tyskerne kanonstilinger, og etter krigen drev Bondeungdomslaget en populær kafe på Byhaugen.

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder