28 29
<br /> 28 – 29 Lars Nielsen Hauge 91 øre

28 – 29 + 40 Gramstad og Sandanger

 

Begge disse brukene var i 1838 eid av Mons Olsen. Frem til 1897 da Johan Tollefsen kjøpte har begge brukene for det meste hatt samme eiere men som har bodd på bruk 29. I 1900 er brukene slått sammen

 

 

F.tell 1801: Ole Cornelussen * 1769 bonde Hommersand

g m Inger Monsdtr * 1764 5 barn, nr. 4 Mons * 1796

Kield Monsen * 1773 bonde på Løvaas

g. m. Karen Erichsdstr * 1772

3 barn, nr.2 Ingeborg * 1797

1825: Mons leilending på Øvre Tasta død 27/2 1839

g 10/6  1824  m Ingeborg Kieldsdtr død 13/11 1880 barn: Birthe Maria * 9/10 1824 Tasta

Ole Christian * 9/3 1827 gift 17/5 1859 med Bertha Baardsdtr Vatland * 1827 Knud * 29/9 1829

Michael * 26/4 1832

Tollef Tollefsen Myren husm. på Finnestad * 1797 g, m. Christi Olsdtr *1788

barn: Ane * 1821 ?, Ole 13/5 1822 .Christine * 19/12 1825 Olene Christine * 21/8 1828, Taletta * 11/11 1831

Bernt * 5/12 1834 gift 6/7 1864 med Talette Tollefsdtr. * 11/1 1831

1865: bosatt på Nordre Stokka sønn: Marthin * 1865 Karen * 10/4 1838 1865 bosatt sammen med moren , enke, på 28 – 28

barn:  Ingeborg Kristine  *  23/2 1867   far:  Kristoffer Kristoffersen  dreng ” ” g. 29/3 1875 m. Bellest Bellestsen * 1840 arb.m. Stvgr

barn: Berthe Olene * 13/8 1876, Tomine Elisabeth * 28/7 1879

 

1838 Mons selveier M.nr. 119 ble etter hvert delt, og er iflg matr.1886 blitt brukene 29 – 41

 

xx ?? John Johnsen 28 – 27

Torstein Bergesen g.II m. Ingeborg Larsdtr Flåtene Sjernarøy

15/11 1844 /1850  m.nr 282 A Lars Tostensen * 26/3 1812  Gangarvik Aubøsund   død  4/8 1884

Lars Larsen g. m. Ragnhild Danielsdtr Jørstadneset

gift med Marthe Larsdtr  *  1/4 1810 død 1/10 1892 Endre Endresen * 9/10 1847 Buøy fostersønn

Rakel Olsdtr * 1846 Nærstrand f. dtr. g. 25/10 1872 m. Zaacharias Evensen * 1845 Gj.dal John Christensen * 1780 Nærstrand, folgem. blind

og konen  Anna Catrine Larsdtr * 1790 Stvgr ( 28 – 42 ) 1865: 3 kveg 2 får, 1 svin utsæd: 2/10 tønne bygg, 1 1/2 t. havre 2 t. poteter

 

Ungk Endre Nielsen av Sandeid og pige Ingeborg Knudsdtr av Vads

Skjøte 8/11 1973 til fosters. Endre Endresen ( tvilling med Elias 1865: m/ moren på 28-63)

Martin Svendsen g. m. Marthe Jacobsdtr ØT ( 28 – 53 )

E. E. g. 18/9 1873 m. Maria Martinsdtr * 16/6 1851

( muligens flyttet fra Tasta barnløse ca 1880 )

forts.

 

 

1875: Ingeborg Knudsdtr * 1818 Vats ugift tjenestepige Marthe og Lars Tostensen folgefolk

1 hest,  2 kyr, 4 får utsæd: 3/10 tønne bygg, 2 t. havre, 1 1/2 t. grøntfoder 2 1/2 t poteter

 

Nils Pedersen  fisker Meling g. m. Martha Larsdtr Egenæs

7/1 1882 /matr 1886 / 1891 Lars Nielsen (Hauge ) Meling * 18/9 1851 Hetland m.skyld 91 øre

(**) Ingebret Guttormsen Næs g. m. Gunvor Thorsdtr

g. ¼ 1881 m. Jertrud Ingebrethsdtr. * 1/6 1853 Strand ( + dødf. tv. ) barn: Nils Malvin * 23/1 1882 Tasta

Endre Marinius * 26/11 1890 Maria Endrine * 14/2 1890 Gunda Emilie * 28/1 1884 Inger Marie * 8/3 1892

I 1900 bor familien på  gård  24 – 24 Ullandhaug og har tatt navnet ”Høiheim”

 

Ole Bjørnsen gbr. g. m. Mallen Olsdtr Brandeberg

22/8  1885:  (**)  Ole Olsen Brandeberg * 2/5 1844   Jelsa tvilling m. Inger

Gunder Jensen gbr. g. m. Martha Eriksdtr Kaltveit g . 4/4 1878 m Marte Gundersdtr * 16/1 1844 Jelsa

barn: Ole * 1879 Barkeland ?

Malen Maria * 11/1 1884 Ladegård – Ole sjømann 1900 Ole gårdbruker på Egenæs 6

 

1891 Lars Nielsen m/ familien fremdeles på bruket.

Niels Svendsen gbr. g. m.. Helga Salvesdtr

  • Svend Nielsen * 22/5 1855 Espeland Bjerkreim

Ole Gundersen husm. g. m Siri Petersdtr Regevik

g. m. Lisbet Olsdtr * Tonstad, Sirdal tj.pige

barn  1  Malena * 6/6 1873 u.e  Tonstad 4 Hanna * 1882 Stvgr

  1. Niels  * 1875 Bjerkreim 5  Lars *  1883 “
  2. Anders  Olai  * 1880 Stvgr 6 Svend *  1886
  • ” arbeider på kjemisk fabrikk

 

19/3  1893 (**) Johannes Knudsen Østrem * 1847 Søvde sogn M&R gift med Inger Serine Svendsdtr. * 1849 Sandnes

barn   Johannes   * 1889 Søvde Hendrik * 3/12 1893 Tasta Severin *  1890   ” Sverre * 4/5 1999 Sandnes

(**) Disse 3 eierne er i panteregisteret oppført med skjøte på bruk 40 på samme datoer som her, og det synes uklart på hvilket bruk de bodde. I 1900 er Johan  Tollefsen oppført som eier av brukene 29, 40 og 77

 

Tollef Olsen g. m. Ingeborg Helene Danielsdtr ( 28 – 41) 9/1  1897  skjøte fra  J. K. Ø til Johan Tollefsen * 6/3 1864  j.b.arb.

Lars Rasmussen  g.  m.  Cecilie Rasmusdtr  ( 29 – 39 )

gift 27/2 1890 med Rensa Larsdatter Høye * 16/4 1869 barn: 1 Tollef * 15/7 1890 ( 1910: USA )

2 Lars * 11/4 1894

  1. Hans   * 21/1  1896 forts. barn nr.4

 

 

  1. Cecilie  * 28/4 1898 g. 15/10 1921 m. Sigurd Nilsen Amdal

* 1896 Strand maler, barn:  Astrid  *  23/10 1923  Tasta 5 Regine * 13/10 1901

6 Rasmus * 16/10

 

1950 Johan og Rensa og hjemmeværende, ugifte barn: Hans , gårdsarb. og Regine – de 2 siste av familien som bodde på bruket – ingen gårdsdrift

 

Samuel Samuelsen Næsheim g. m.. Marie Gramstad

12/6 1951 Sigurd Marcelius Gramstad * 11/9 1901 St Johannes

Peder Sandanger g. m. Gustava Johnsdtr Sandviken

g. m. Magnhild Olava Sandanger * 8/12 1910 Frue barn: Marie * 23/2 1932

Gunhild * 22/2 1939 Thor Johan * 28/3 1941

1950 bonde på Kristianslyst 20, 3-10, som han overtok 1928

etter stefaren? Johan Thaulow ( Jonassen  )  Gramstad som døde i 1929.

 

Peder Sandanger g. m.. Gustava Johnsdtr, Sandviken

  • ” og svogeren Øyvind Sandanger * 27/7 1916

Gabriel g. m. Gurine Espeland Stokke

g. m. Agnes Espedal * 22/12 1909 barn: Per Gunnar 1945, Jan * 1946

 

1951 kjøpte Gramstad og Sandanger også (nabo)bruk 30

1850 ” ” ”  bruk 40 som lå på Svaberget ( mellom Dusavikv. og Byfjorden)

og Sandanger flyttet til Tasta Brukene 29 og 30 lå på Byåsen oppfor Rogaland A-senter ville i dag vært avgrenset av Gabroveien og Gjerdeveien, og er bebygd med enebolger.

 

Bruk 41 Gramstad og Sandanger

1838 Mons Olsen

 

1850 Peder Knudsen ( bruk 39 )

 

1850-tallet utskilt fra bruk 29 til Lars Tostensen 23/9 1870 Endre Endresen

7/1 1883 Lars Nielsen Hauge matr. 1886 65 øre

Ole Bjørnen husm. g. m. Mallen Olsdtr

22/8 1885 Ole Olsen Bandeberg  *  2/5 1844 Jelsa ( tvilling )  1884  sjømann ” g. m. Maren Malene * 1855 Barkeland Jelsa

barn: Ole * 1879 Barkeland ??

Malene  * 1171 1884  Ladegård, 1900: Ole gbr. på Egenæs 5 19/3 1893 Johannes Knudsen Østrem

7/1 1897 Johan Tollefsen

 

12/6 1951 Sigurd Gramstad og Øivind Sandanger

 

 

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder