30 10
<br /> 30 – 10 ( + 2 ) Jon Sveinungsen m

30  – 10 ( + 2 ) Jon Sveinungsen

 

 

De første kvekerne som kom til Høie kan ha vært Elias Nielsn og kona Liva som kom fra husmannsplassen Vågan under Slogvik i Tysvær.

Barn: Ingeborg * 1822, Jørgen * 1824 og Niels * 1826. ( 30 – 3 )

Da Elias nektet å døpe sønnen Jørgen, ble han forvist av soknepresten og flyttet til Høie. Han døde i 1848 og ble gravlagt på kvekergravstedet i Musegaten. Liva * 1785 , døde 13/1 1867 og ble gravlagt på kvekergravstedet i Haukeligaten

 

I matrikkelen 1838 ( 102 e ) er Jørgen Nielsen oppført som eier, og døde i 1848 og er begravet på Kvekergravstedet i Musegaten.

kone. Sidsel Olsdatter

barn: Elisabeth Serine * jan.1842 døpt 18/11 1855 Jørgen Elias *  des. 1845 ” ” ”

Etter at Sidsel ble enke gikk hun ut av kvekermenigheten og giftet seg på nytt ( 30 – 9 )

 

Fedre: John Olsen Aarmodsdal i Bø og Rasmus Wigholm Stavanger

Matrikkel  1850, ( 375 ) Sveinung Johnsen * 1811 Aarmodt i Bø

Rasmus Madsen Wigholm skom. g.. m. Maren Kristine Halvordstr Qvale

/ f.tell   1865: g. 18/8 1838 m. Ingeborg Marie Rasmusdatter * 29)1 1820 Stavanger barn: Maren Christine * 1846 g. 14/4 1867 m. Tomas Bjørnsen 26 år Kvitsøy

John * 26/3 1838 Stavanger jekteier

Rasmus * 1841 ” ” død 26/12 1908 Fin. g. m. Rakel Kristine Knudsdtr barn: Severin Martinius * 23/4 1877, Reinert * 4/10 1880

Andreas * 1843 ” sømand

Knud  * 1849 8/3 1950 Egenæs snekker Severine * 11/12 1851 Høie

Hartvig Imanuel * 9/9 1857 USA 1880 Sigvart Emil  * 16/7 1859 ” ” Ingeborg Marie * 25/4 1862 død 6/1 1886

1865 . 1  kveg utsæd: 1/2 t. havre 4 t.poteter

1875: 1 hest, 7 får, utsæd: 1/5 t. bygg 1 1/2 t. havre 3 t. poteter

 

22/4 1876 skjøte fra Sveinung til sønnen John død 9/5 1898

gift 27/12 1867 m. Helene * 20/9 1846 -datter av Haldor Sondresen ( 29 – 20) barn: Ingeborg Marie * 1/12 1869

Elen Helmine * 11/5 1876 ( ikke i k.bok) konf. 5/10 1890 Halvor * 2/7 1878

Sven * 17/5 1881 1950: småbruker på 29 – 78

1886  M.skyld 12 øre Josefine Helene  * 21/1  1887 ( f.tell 1891 ) 1900 /  1910: John enkemann, Halvar, Sven og Josefine

15/8 1919 skjøte til Halvor Johnsen

Rasmus J. M. Sveinungsen matros g .m. Rakel Karine Knudsdtr Jåsund

Gift 25/5 1910 med Karoline Regine * 22/5 1872 i Håland (  i USA  1881 –  1907 ) barn: Johanne * 24/9 1910

Henrik Johan ( Harry ) * 22/12 1912

 

1950 slått sammen med bruk nr. 2 – 1952 br.nr. 2 og 10 overtatt av Harry Johnsen

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder