29 2
<br /> 29 – 2 Aspelund m

 

29 – 2 Aspelund

 

 

 

 

 

 

 

 

I_______________________

1838 l.nr 326 B eier Iver Sivertsen 1850: Iver Sivertsen

330 + 331 ” Jens Enersen 1850: Michael Jensen ( se  29 – 1 ) I 1854 er Iver Sivertsen blitt eier av alle 3 parsellene og selger til Torger Pedersen

* * * * *

Aslach Aslachsen * 1761 bonde, innrullert g 1784 m. enken Anna Iversdtr *1753 hennes b. Engeborg * 1876, Ole * 1779 skoleholder Berthe Larsdtr * 1783

deres barn. Aslach * 1787, Peder * 1789 Iver 1793 Endre 1797 Bjerga Rennesøy

 

1816 Peder Aslachsen tjenestedreng på gården Sæl på Rennesøy F.tell 1825 ” ” husmann på pl. nr. 2 N. T død 10/8 1870

Torger Pedersen g. II m. Borgele Johannesdtr Sæl

Peder g. 14/1 1816 – R.øy – m Birte Marie Torgersdtr * 20/7 1794 Rennesøy død 29/5 1874 barn: Anna * 13/2 1816 Rennesøy

Torger * 2/2 1819 Tasta

Borgild * 4/8 1822 g. 27/6 1847 m. Thore Larsen arb.m.

barn:  Thore Andreas   * 1/9 1848, Cecilie  * 15/6 1842 Fin Rakel Marie * 17/1 1826

Aslach * 26/2 1839

Peder Andreas * 6/3 1832

 

10/11 1854 skjøte fra Iver Sivertsen til Torger Pedersen død 28/11 1885

Svend Bergesen  g.  m.  Marthe Bjørnsdtr Bø

g. 8/11 1850 Frue m. Marta Svendsdatter * 8/8 1828 Finnøy (tj.p.på Legvold) død 15/12 1888 barn:  Peder  *  1850  em. til USA Bergine Marie 13/1 1859 em. til USA

Svend *  13/11 1853 Tasta styrm Martin I  * 24/7 1864 død

Marte *  29/4 1855  g. m. Ole Jørstad Torger ( I * ?? ) II * 22/3  1866 em. til  USA

Bertil *  25/8  1857 Martin II  * 22/12  1869 ” ” Berge Emilius  * 6/11 1872 ” “

 

1865: Peder og Birte Marie folgefolk

” 1 hest, 5 stort kveg 4 får utsæd: 4/10 t. bygg, 3 t. havre 2 t. poteter

 

1875 Torger selveier g,br. tøm. skibs(andelseier?)

3 fraværende sønner. Svend matros, Peder matros,  Bertel  gårdsarb 1 hest, 3 kyr, 1 gris utsæd. 3/10 t. bygg, 2 t. havre 2 t. poteter

1886 m.skyld 1 m. 54 øre

 

15/11 1888 skjøte til Bertil Torgersen, død 1918

Ingebret Kristiansen skom. g. m. Anne Marie Evensdtr ( 29-51) gift 24/5 1889 med Bertha Serine Ingebrethsen * 10/9 1868 ( 3 av 4 barn )

F. tell 1891 barn: 1   Torger * 11/3  1890 emigrert til USA

broren Svend * 1853 styrmann ugift

Maren Andreassen  * 1869 Frue tj.pige forts. barn nr. 2

 

29 – 2 side 2

2 Emanuel * 17/3 1893

Bjarne Serin * 19/9 1895 em til USA  9/11 1926 Inga Marie * 30/3 1898

Kristine   *  8/9 1900    em. til USA  23/6 1920 Signe Mathilde  *  17/3 1903 ”      ” 6/8 1928 Birgit * 7/4 1905 g. m Lars Bø ( 29 – 106 )

barn: Bodil * 13/1 1907    Inge Brigt * 29/4 1834 . Berge Hamilton * 28/7 1907 em til USA 19/4 1927 ( 29- 133)

g. 29/6 1936 m. Vilfrid Hodne * 1916 Stokka barn: Bjarne * 12/1 1937

Wenche * 13/11 1939 Jostein * 7/7 1949 Torger * 22/1 1950 Harald *   ” ” “

Marthon Emil * 12/9 1908

10 Ingvar Racin * 12/10 1913 g. m. Edit Aasland * 5/6 1916 ( 29 – 189 )

 

1900: 5 hj.v, barn: Torger, Emanuel, Bjarne, Inga Marie og Kristina Kirsten Nilsen * 1879 tj.pige

Marta Olsdtr * 1855 Sola understøttes av foreldrene Familien tok navnet Aspelund etter trærne på gården

Bertha Serine drev bruket sammen med barna frem til 1947 og døde 1948 og i 1950 var bruket fra flyttet

 

Arveskifte til barna 16/9 1950 Berge Hamilton fikk en avtale me søskene og fikk et område ve Myrveien som han drev frem til det ble ekspropiert i 1947

Gartner Bjarne Severeid forpaktet bruket 1948- 1985.  I 1987 ble det ekspropiert til bolig- elt, men våningshus og løe ble fredet. Løen er nå restaurert og er brukes som ”mini” bydels- hus. Den har er en spesiell konstruksjon med låvebro i begge i begge gavlene

 

Gården var på 70 dekar, derav 45 dyrket og lå mellom G. Randabergveien og E 39

 

Les mer om familien under “Tastaprofiler”

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder