31 10
<br /> 31 – 10 Karl Selvig

31 – 10 ( + 11 ) Karl Selvig

Anders Larsen  * 1755, bonde 1801 g. m. Guri Trulsdtr * 1737 hennes 2, ekteskap g .II m. Berte Larsdtr Finnestad

I___________________

barn:   Guri I  * 15/11 1807 død 28/8 1813

Berte *  27/11  1808  g.  21/4  1829 m.  Hans Bergesen ( Christine * 3/5 1812 g. 22/11 1836 m. Erik Olsen 25 år Stvgr

Guri II *  11/9  1814  død 8/9 1815 Guri III * 9/11 1816 død 23/10 1817

 

Skjøte 18/11 1812 1838  l.nr: 98  /   1850  l.nr: 385 a eier kjøpmann Ole Some i Stvgr ( 1772 – 1857) flyttet til Finnestad omkring 1830. Han eide også br 5 og 13.

 

Svend Rasmussen g. m. Martha Larsdtr gårdfolk Sele

2/4  1864 / 1865: Lars Svendsen * 18/9 1829 Klepp

” selveier – men overdragelsen ikke tinglyst

Elling Albrethsen g. m. Liasbeth Gauleiksdtr, gårdf. Sele

g. 1/4 1862 m. Edvardine Ellingdtr * 4712  1835  Klepp barn: Svend * 25/1 1863 Finnestad

Elisabeth Gabrielle * 1/1 1865

Elling Gabriel * 26/5 1867 død 23/2 1871 Marie * 16/10 1869

Gurine Emilie * 18/4 1871 Edvardine Serine * 22/1 1873

Tosten Cornelius Hoversen * 1850 Frue tjenestedreng Hellene Pedesdtr   * 1847 Strand ” pige

1865:  1 hest,  4 kveg, 9 får utsæd: 3/16 t. rug, 1/2 t. bygg, 3 1/2 t. havre 3 t. poteter Familien emigrerte til USA i 1873

 

26/4 1873 auksjonsskjøte etter avdøde handelsmann Ole Soma til Klaus Olsen ( br. nr 3 ) ,

Anders Hellegsen g. m. Kari Olsdtr

og  Helleg Andersen,  * 5/10  1830 Rørtvedt Vikedal  g.bruker

Ole Thorsen g. m. Sigrid Nilsdtr Underbakke

g. m. Randi Olsdtr * 16/3 1845 Bykle Hovden, konf. 2/10 1859 Suldal barn: Lava * 1873 ? Frue, ?

Ole Severin * 19/10 1876 Finnestad Hartvig Andreas * 15/11 1879

( fam. må ha flyttet fra Suldal før 1870 ? )

(Serine ) Sigrid Olsdtr * 19/1 1857 Suldal tj.p. (søster til Randi )

1875  1 hest  5 kyr, 1 gris utsæd: 1/2 t. bygg, 3 1/2 t.havre 4 t. poteter (Helleg )

 

 

forts.

 

 

1875 Lars Larsen * 1819 Skånevig fisker/ strands./ bager d. 22/3 1896

Rasmus Larsen husm. u/ Håland g. m. Birthe Kristine Pedersdtr.

g. m Malene Rasmusdtr * 31/3 1845 Nærbø d.5/5 1883 barn: Laura Malen * 9/8 1869 Tasta

Rasmus * 27/3 1873

Lars  *  1/9  1875 g. 27/5 1900 m. Maren Gabrielsdtr Byberg ( 31- ) barn: Gabriel * 5/4 1902, Alette * 31/12 1903

Bertel * 2/5 1878 Knud * 4/6 1882

 

1875 Nils Nilsen * 1846 Tysvær matros / fabrikkarb.

g. m. Elisabeth Olsdtr * 3/5 1840 Underbakke, Suldal barn: Ole Severin * 1869 Haugesund

Nils Sigvald  * 1871 ” ( frav. I Haugesund ) Anne Elisabeth * 1873 ”

Cornelius * 5/11 1875 Finnestad Serine Olsdtr * 1857 Suldal ug. tj.pige

 

Lars Halvorsen gbr. g. m. Siri Biørnsdtr

22/5 1885 Einar Larsen * 7/6 1848 Østebø Finnøy død 16/2 1946

Svend Torgersen Oftedahl 1817-1882 lærer Blåsenborg, lensm. Rennesøy ”   g. m. Inger Olsdtr Litladal 1808 – 1882 4 barn , nr. 4 Ingeborg

” g. 7/7 1871 m. Ingeborg Svendsdtr * 7/3 1849 Stvgr jordmor død 13/7 1925 Einar kjøpte samtidig brukene 11 og 12 et stort område på begge sider av Finnestadveien – fra Lille Dusavik og oppover mot Høie – og til grensen

mot Nedre Tasta. Samlet matrikkelskyld 5 mark og 5 øre, omtrent like stor

som Vølstadgården og halvdelen av Olaus Eskeland Samlet M.skyld 5 m. 5 øre

barn:  Svend   *  16/4 1872  – døpt 21/7 Rennesøy ( Einar skipper ) Serina I * 21/6 1873 – 11/7 død 17/5 1877

Lars  *  23/8  1875 -3/10   g. I m. Maren g.II m. Martine ( 31 – 12 ) Serine II * 18/7 1877 – 26/8 ( Einar landh. Håvarsten )

Peder Olaus * 31/10 1879 –  5/12 Einar d.y  *  7/8 1881-   4/9 Vikevåg

Halvor * 10/9 1883 Finnestad g.10/10 1903 m. Karen Helene Nielsdtr * 1883 barn ; Einar * 6/5 1904 Fin. Ingeborg Oftedal * 1/6 1910 Goa

Anna  Nielsine  * 12/4 1917 Helena * 16/12 1919

Inger Olava (Oftedal ) * 9/5 1886 g. 11/8 1904 m. Ludvig Aa. Selvåg * 1879 Stavanger Hanna Larsine  (Østebø )   ”   ”   tvillinger døpte  13/0 død 5/9 1886

Bertha Larsine * 16/9 1889 døpt 6/10

 

1891 folge til Bronela Sofie Jacobsen (Pedersdtr ? ) * 1824 Jelsa død 25/1 1908 1900 Einar og Ingeborg m/ 4 hjemmeboende barn: Einar, Halvar, Inger og Berta 1908 Bruk 12 utskilt til sønnen Lars

1910 Einar landhandler, Ingeborg og sønnen Einar d.y. gårdsarb. Einar hadde også drevet landhandel på Vikevåg .Landhandelen i Dusavik var beskjeden, kanskje den første på Tasta

 

forts.

 

 

1920: leieboer Martha Marie Børresen * 9/11 1851 Vistnes død 29/1 1933 enke etter Karl Børresen * 1845 Vistnes

 

14/4 1921 ble den utskilte tomten til Finnestad bedehus- “Efidrim”  tinglyst, ( bruk 40 ) men huset ble bygd i 1912, lå på hjørnet av Gl.Dusavikv og Finnestadveien og revet i 1965 p.gr av utvielse av veien

I årene fremover selger han ut største parten av eiendommen til x antall nye bruk slik at når datteren Inger overtar i 1949 er m. skylden bare 16 øre

 

Aadne Selvig arb.m. g. m. Ingeborg Karine Halvorsdtr Våland

21/1  1949   Inger * Larsen g. 11/8 1904 m. Ludvig Aadnesen Selvig * 2/5 1879 Våland, Stvgr barn : Arne * 20/1 1905, Erling * 18/8 1910,

Ingeborg * 6/10 1912 Finnestad

Karl * 4/5 1917, Leif * 9/6 1921, Lovise * 31/9 1922

Agnes  * 17/10 1930 Bosted: ”Nygård” 61 – 11 Randaberg

 

15/12  1945 Karl Selvik. 4 da, hus oppført 1932, ingen gårdsdrift

Berge Baardsen gbr. g. m. Helene Marie Ringstad

” g. m. Emile Klungland * 16/12 1919 Helgevold Sandeid

barn: Leiv Inge * 16/11 1943, Bjørn Harald * 16/10 1945, Eli Karin * 4/12 1955 Bosted: ”Fremtid” 49 – 46 Randaberg

1950: leieboer Magne Håland * 2/11 1930 Randaberg elektriker

g. m. Berta Torun Gulbrandsen * 6/9 1932 Engjan, Nordmøre barn: Tove Karin * 9/4 1956

 

* * * * *

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder