30 3


30 –  3 (+ 8 + 19 ) Jacob Høye ”KVEKERGÅRDEN”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I———————————–

Martrikkel 1838 ( 102 e) / 1850 ( 371 ): eier Knud Knudsen.

Knud Helgesen gbr. * 1728 g. II m. Eli Larsdtr * 1755

Knud Knudsen * 9/3 1794 Hausken, Finnøy død 13/11 1855

Rasmus Henrichsen gbr. g. II m. Siri Olsdtr Vestbø Finnøy

gift 11/7 1821 med Janichen Rasmusdatter * 12/2 1789 ( hans dtr ) barn: Eli * 21/9 1821 ?? død ??

Knud * 12/9 1822 Birkeland Jelsa matros

g. 14/11 1849 m. Serine Hansdtr ( 30-1) barn Knud * 20/12 1849 Elen * 4/12 1826 Høie ( Knut husm )

Borgilla  * 11/3  1830 ( ” gbr/selveier ) Anne Margrethe * 28/6 1832

Karen Johanne * 6/7 1834

I 1865 bor enken Janichen med datteren Anne Margrehe og datterdatter på 28 – 20

 

10/7 1861 skjøte til Johannes Ommundsen  * 1818  Sveio  (  tidl.  husmann på Finnestad ) g, m. Johanne Anne Olsdatter * 1834 Kvinnherad

barn. Ommund Olai * 20/9 1856 Tasta

Johannes * 4/1 1859 – død 4/3 1859 ( faren husm. ) Martin * 3/4 1863

1865: 2 stort kveg, 3 får, utsæd: 1/10 t. bygg, 1 1/1 t. havre, 2 t. poteter

 

Bruket har fått navnet “Kvekergården” for tilknyttingen til “kvekerperioden” på Høye.

Under Napoleonskrigen ( 1803-15 ) satt ca. 1000 norske sjøfolk som fanger i England og mange av disse kom hjem “omvendt ” til kvekerdommen. De var passifister og de lot seg ikke underordne kirke og presteskap. I Tysvær var det flere kvekere og da en av dem, Elias Nielsen Slogvig, ikke ville døpe sønnen Jørgen ble familien forvist og måtte bosette seg på Høie i 1825. Senere kom det flere fra Tysvær til Høye

Osmund Erland  bodde en kort tid på Høie før han flyttet til Fogn og senere til Amerika Lars Brekke Lindehåla var en gammel mann da ham kom til Høye og levde de siste årene på Kvekernes Fattigkasse.

Tormod Sletten forpaktet et jordstykke høyt oppe Høie som tilhørte Ole Stangeland på Finnestad

( Randaberg Historielag,  Årbok  1998 )

 

Elias Nielsen  * 1785  leide nok også en husmannsplass, død 1842 gravlagt på Kvekergravstedet  i Musegt.  Gift med Liva Jørgensdtr  1785 – 13/1 1867 gravlagt på ” ” ” ” i Haukeligt Barn 1 Ingeborg født/døpt 1824, g. m. Halvor Tollefsen ( 30 – 8 )

2  Jørgen * 1824   død  1843  ( kveker ) g. m Sissel Olsdtr * ca. 1820 ?? barn: Elisabeth Serine * x/1 1843,

Jørgen Elias * 2/12 1845 begge døpt 1/11 1855 ( se 30 – 9 )

27/6 1868 skjøte til 3 Niels Eliassen * 1826 Høie skomager død 1/4 1876 ( Frue )

g. m. Karen Jonsdatter   * 1828 Vikedal ( g. II m. Thor Andreas ) barn: Elisabeth Caroline * 9/7 1871 Frue kirke

Da Elisabeth ble døpt var moren statskirkemedlem

I 1855 kjøpte Niels bruk 8 forts

 

30 – 3 side 2

 

Thore Larsen g. m. Borgil Askelsdtr Dusevik

Karen  g. II 8/3 1877  m.  Thor Andreas Thorsen bodde på bruk 4  utsk. fra bruk 3  6/3 1877

barn: Thomas Nicolai  *  14/8  1877  g. 1/2 1814 m. Anna D. Knudsdtr * 1889  på 31 – 4 utfl.

Nils * 9/11  1879, Jacobine  Emilie * 23/7  1882 Bertel * 1/1 1885

Det var ikke gårdsdrift på bruk 4 1940-tallet: kjøpt av fam. Romsøe, Conditori i Ø. Strandgt

 

* * * * *

Ingebret Kristiansen g. m. Anne Marie Evensdtr ( 28 – 12 + 15 )

1875: leieboer Even Ingebretsen * 1853 i Stavanger matros

Hans Pedersen husm g. m. Berthe Nilsdtr Tasta

g. 22/1 1874 m. Berte Hansdtr (* 27/12 1851

barn:  Ingebret  *  23/11 1873 (ue)  Hans * 17/11 1882,   Ane *  22/5 1886 ” ikke kreaturhold ingen utsæd

 

I matrikkelen 1886 står Niels Eliassen som eier selv om han er død m. skyld 97 øre

 

Johannes Hanasand g. m. Serine Jacobsdtr x barn Peder

Jacob Johannesen * 24/11 1831 Rennesøy – død 14/7 1907

flyttet fra Finnøy til Finnestad i  1858. F.tell: 1865 selveier på bruk 31 – 4 Har kjøpt bruk 3 og 8 engang på 1880- tallet – ikke tinglyst

g. m. Martha Olsdatter * 1827 Sand ?? – død 27/4 1919 barn: Johannes * 1854 Finnøy

Martha Serine * 20/8 1865 Finnestad Severin Mandius * 18/4 1869 “

fosterbarn: Mathilde Helgesdtr * 1857 Stavanger

i Folketellingen 1900 er 3 og 8 slått sammen: Jakob og Marthe og hj.vær. sønn Severin

 

29/11 1921 ble det avholdt auksjon over brukene 3 og 8 og Severin Mandius fikk kjøpe fars- gården tilbake for kr. 1600.  og bruk 8. Eierens som ikke navngitt i panteboken kan ha eid brukene en periode etter Jacobs død – ikke tinglyst. Forretningen er undertegnet av lensmann Husebø

 

Auksjonsskjøte  29/11 1921 Peder G. Gundersen g. m. M. K. Bellestdtr 30 – 5

Severin M. ( Jacobsen ) Høye g 18/12 1903 m. Grete Pernille * 2/6  1877  død  28/5 1951 barn: Jacob * 7/6 1905

Peder * 22/10 1908 ( se 30 – 12 ) Johannes * 17/10 1911

Marta * 12/3 1915 1910  + + Martha Olsdtr enke og folgekone

 

Eik ? g. m. Tonetta Valevatn

22/5 1939 Jacob Høye g. 7/6 1947 m. Ester Tonette Valevatn * 17/11 1923 barn Gerd * 3/4  1948

Svein Erik * 11/1 1950, Torbjørn og Jan Egil

 

9/12 1946 får Jacob skjøte på brukene 3 og 8 og i tillegg bruk 19 “Vestbø” m. skyld 1 øre 1950 Jacob og Ester Tonett, Severin føderåd 79 da, derav 70 da. dyrket mark 12 kyr

2 hester, høns, 2 griser bygninger ca. 1915 Det gamle huset er revet og nye våningshus bygd i 1971 og 1993

Bruk 3 er den 4. av gårdene på Høye som ligger langs venstre side av E39

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder