28 1
<br /> 28 – 1 Kommedal skyld

28  – 1 Kommedal

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirsten * 26/11 1667 g. I m. Jens Jensen Tasta, g II 18/11 1694 m. Anders Joenson * 1665 Øvre Fister, bonde på Husebø, Hundvåg

8 barn: Lars * 2/4 1702, hans etterkommere er bl. a. Kristine Olsdtr

enke g. II med Samuel Ledaal dy * 1832 ( 28 – 23 ) og Einar Husebø ( 28 -19 )

 • barn nr. 2: Gunhild * 2/5 1697 g. m. Einar Mogensen

 

Manntall  1701:  Mogens Einarson  * 1672 Østhus, Hausken pr.gj.

Einar Mogensen Østhus gift 24/6 1725 med Gunille Andersdatter Husebø Barn: 1. Gunille * 2/9 1731 g. 4/5 1755 m. Anders Jensen

barn: Siri * 21/12 1755 død 14/4 1822 g. m. Jens Rasmussen * 1783 Nærstr.

Jens  * 16/1  1758 Gunele * 30/ 1759

Jens  *  19/12  1762   Inger  * 20/4 1766 Eyner * 27/11 1768 Anders  * 14/4 1771 Christian * 26/9  1772

  1. Inger * 14/2 1734  g. m. Truls Erikson 3. Mons * 12/2 1737

4. Anna * 1/10 1741

 

Erik Erikson * 1721 Talje ( 1758 g.br. på Grødem )

g. II m. Siri Aanensdtr Talje 10 barn, nr. 8 Truls

Truls   Erikson  Tasta, * 1736, død 9/2 1801 g 28/12 1758 m Inger Ejnersdtr død 18/5 1816 barn:  1  Erik   *  24/6 1759  gift med Bertha Larsdtr Bærheim/Jåsund

2  Gunhild  * ? ?? g. 29/5 1783  m.  Erik Eriksen Lunde 3  Siri  * 13/1  1765 gift med Knud Eriksen –

dtr: Inger Serena * 1/1 1787 g. 2/2 1823 m. Jens Rasmussen e.m.

4 Eyner * 28/2 1768

5 Truls I * 13/1 1771, og en tvilling begge døde

Folketelling 1801

6 Truls II * 9/8 1772 – død 17/8 1837-

født på ukjent sted og ukjente foreldre

Gift I ( 1793 ? ) med Marthe Thorsdtr * ca. 1766 – død 31/7 1831

Ole Olsen Tjorland g. m.Christie Pedersdtr

gift II 13/4  1832 med Rachel Olsdtr.  * 26/5 1788  Stavanger 6 barn: 1: Truls * 7/12 1794 – død 1828 før Truls III ble født.

Ole Olsen * 1771   g.I m. Berthe Olsdtr* 1769 begge Hinna (29 – 34) barn: Ole 1799  Berthe Malene * 1801 (Anne) Mari *16/2 1806

Anna Boletta  * 3/4 1803 Ingeborg * 14/41808

gift 26/11 1821 med Birthe Malene Olsdatter * 15/3 1801 barn: 1 Truls I * 1/9 1823

2 Truls II * 18/4 1825

enken Birthe Malene gift II 12/4 1832 m. Ommund Nielsen ( 28 – 70 ) barn: Karen  * 5/10 1832, Truls * 1/6  1837, Morten * 3/2 1840

 

forts,

 

Osmund Gudmundsen husm.g. m. Berte Kr. Rasmusdtr FIN barn: Gudmund * 1/9 1820 Gunhild Malene * 2/11 1828

Rasmus * 23/6 1822 Berte Serine * 19/4 1831 Endre ig Sidsel 24/3 1825 Anna Cecilie * 6/9 1833 Gabriel Mathias * 8/5 1826

 1. Berthe Marie * 16/3 1826 g. 12/1 1847 m. Gudmund Osmunds. * 1820 barn: Thomas * 15/5 1847 Tasta Konrath Berthinios * 1857

Olaus  1849 Stvgr Gustav Mathias * 1860 Bernhard * 1852 ( 1865: skipper Holmens rode )

 1. Truls III * 12/12 1828 utflyttet ?

 

 

2: Thore  *  11/9  1796  død  11/6  1864 – ? ugift ?  ( 1845/ 1850 eier nr. 1) 3: Erich * 10/3 1799 ugift ??

4:  Ole Trulsen * 14/6 1801 død 17/11 1868

Knut Knutson Soma 1743-1809 g. m. Kirsti Salomondtr * 1768

 • gift 24/3 1831 med Kirstine Knudsdatter * 1802 Høyland død 8/9 1878

barn: 1. Marthe **) * 14/11 1831 g. 5/2 1857 m. Job Helgesen død 10/9 1859 sønnen Hans Ludvig * 16/8 1858

   1. Kirsten I * 18/8 1833 død, Kirsten II * 18/2 1844
   2. Elen Marie * 9/1 1836 gift med Niels Ommundsen på bruk 28/17 barn: 1. Karen * 9/4 1859

2. Karoline * 22/2 1864

3. Olava * 10/4 1861 gift 21/4 1887 med Knud Larsen Risvold 4.Martinius  * 19/8  1866 5. Ole * 5/5 1869

6: Nille Marie  * 12/12 1871 7. Omund Olaus * 10/6 1874 4.Talette I * 8/9 1838 død ,

 1. Knud * 23/6 1841, har overtatt farens bruk 2 i 1875

6. Kirsten Olene * 18/ 1844 gift 6/11 1867  med Ommund Olsen Bø  *1831 7 Talette II * 15/10 1848 g. 21/6 1871 m. John Olsen Tjora

1865: 1 hest, 8 kyr, 25 får, 1 svin utsæd: 8/10 t. bygg,  6 1/2 t. havre 2 1/2 t. poteter 5: Elen Marie * 9/10 1803 ( antagelig ugift )

6: Enoch * 13/1 1805 – død 30/7 1894 på Høie

I 1855 kjøpte Enok et bruk på Høie ( nr. 7 ) av Ole Knudsen

 • ” gift 29/3 1827 med ( Anne) Marie Olsdatter * 16/2 1806 barn: Truls  * 1/6 1827

Enok * 13/8 1828 g. m. Ingeborg

 

I 1801 bodde Truls’ bror Einer ugift og syk – og tjenestepigen Serine Jansdtr på gården

 

I 1833 kjøpte Thore Trulsen et område ( m.nr 117 ) av kong Carl Johan som han før 1845 delte mellom sønnene Ole ( m.nr. 272 = br. 1 ) og Thore ( m.nr. 273 = br. 2 )

Området av Kongelig Majestets gods, som Thore kjøpte, lå på østsiden av Randabergveien – oppover Tastarustå, og i syd til Fjellsenden.

Allerede på 1840-tallet begynte han å selge anparter som ifølge matrikkelen 1886 ble brukene 2 til 22

 

 

I 1850  er bruket delt mellom Thore og Ole  I 1865 er det Ole  som står for en felles gårdsdrift

 

forts

 

13/10 1866 blir Ole’s part ( bruk 2 ) og en anpart l.nr 273 ( bruk 19 ) solgt til Knud Olsen og senere til Landsnes

 

1875 / skjøte 21/10 1876

fra onkelen Thore * 1796 til Enoch Enoksen * 13/8 1828

Johannes Torgersen g. m. Gjertrud Osmundsdtr? Holthe

g. 24/11 1854 ? . Ingeborg Johannesdatter * 3/10 1825 Helleland død 8/1 1912 barn: 1 Erik * 24/7 1855

2 Emanuel * 18/4 1857

3  Janna * 9/2 1859 død 5/4-59

 1. Johan Adolf * 3/6 1860

Niels Ommundsen g. m. Elen Marie Olsdtr Dusevig

 1. Gustav * 31/5 1862 g. 3/7 1890 ( styrm ) med Karoline Nielsdtr *22/2 1864 Barn: Johan Adolf * 14/4 1891, Caroline Gustava * 27/8 1896

Peder Torgersen Måen  * ? + ? ( 29 – 7)

g. 7/5 1848 m. Gunhild Halvorsdtr * 1819 Fossan 3 sønner, nr. 3 Torger Martin Kristian

 1. Dorthe Marie * 6/3 1864  g. 21/3 1890 m. Torger M. K. Torgersen  * 7/6 1855 7 Tomine * 2/11 1865 død 14/1 1879

8 Thomas * 6/1 1868 (1891 i Takoma USA ) 1875 Enoch er flyttet tilbake til Tasta

1 hest, 4 kyr 7 sauer 1 gris utsæd: 1/4 t. bygg 3 1/2 t. havre 4 t. poteter

 

1876 er det arveoppgjør etter avdøde Thore ( 11/6 1864 ) og arvinger er

 1. Kirsten Knudsdtr enken etter Thore
 1. Enoch Enochsen
 2. skipper Gudmund Osmundsen g. m Berthe Marie

Gudmund, matros flytter til byen 1849 i 1865 skipper og selger sin anpart til Enoch

 

 

Matrikkel 1886 : Enoch Enoksen * 1828 m.skyld 8 m. 2 øre

 

1891 Enoch og Ingeborg, sønnene Emanuel og Thomas

 

Torger  Martin Kristian Torgersen (Måen ) Kommedal* 1855   død 21/4 1923 og Dorthe Marie. Enochsdtr bodde noen år på bruket før hun kjøpte bruk 70 i Gamle Dusavigvei.og fikk sønnene  Theodor  * 24/3 1891 og Enok  * 2/9  1892, og tvilligene Torger og Daniel 13/1 1894. De døde 14-15/1 og Dorthe Marie døde i barselseng,

Theodor g. m. Hanna Eriksdtr 28 – 130 ”Fjelland”

 

F.tell 1900 enken Ingeborg Johannesdtr og sønnene Emanuel og Gustav

+ Marianne Larsen * 1878 Bremnes, tjenestepike

 

” 1910: enken Ingeborg, barna Emanuel, Gustav

Enok, * 1892 sønn til Torger

Lisebeth Nilsen Frøiland * 9/5 1871 Sokndal tj.pike

 

19/9 1912 skjøte til Emanuel Enoksen Kommedal  død  25/12  1931 ugift på Høie ” ” fikk broren Gustav skjøte på bruk 28 – 99

forts.

 

”KOMMEDAL-GÅRDEN ”

 

Torger Torgersen * 1827 Gjesdal død 22/9 1905 folgem. Tasta

g. m. Anna Malene Simonsdtr * 1837 død 29/7 1868

sønn: Abel  *  23/5 1868  matros g. 8/2 1894 m. Elen Marie Einersdtr * 1872 barn:  Anne Malene, Marie Edvarda * 20/9 1896 Theodora * 26/9 1899

Einar * 19/10 1901 Abeline Elida *9/10 1904

1900 : familien bodde på 28 – 21

 

16/3 1931 Skjøte til Enok Torgersen Kommedal * 1892

” gift med Anne Malene Abelsdtr Torgersen * 17/11 1894 barn: Torger * 31/8 1913 Spilderhauggt 14 ( Enok herm.f.arb.)

Edith  Alvilde   * 19/11  1916 ” ” Dorrit Maria * 27/10 1922  Tasta

 

 

1932 får Enok skjøte på bruk 28 – 99 ”Veden”

 

Jakob Hovland pakkh.form g. m Elisabeth Sofie * Løvaas Bergene 9

1952 ” Torger * 1913 gift med Marie Hovland * 8/7 1913 ……….

barn: Enok Johan * 9/2 1939 Tore Magne * 4/4 1945

Torger drev bruket til sin død i 1983. ( 54 da / 42 da dyrket, 10 kyr,  2 hester ) Så ble det forpaktet bort til det ble kjøpt av Tastarustå Utbyggingsselskap i 2006. Våningshuset ble revet i 2012.

 

**) I kirkeboken er Marthes mor Kirsten Olsdatter, mens alle de andre barna har Kirsten Knudsdatter som mor.

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder