29 3


29 – 3 ”Jonsgård” / Vølstad

 

 

foto s. 1186

 

 

I______________________________

”Jonsgård” skal nok være ”Jensgård” etter Jens Ejnerson. Bokstaven E er blitt O ved en feiltydning

 

 

1801 Ejner Andersen * ca 1768 selveier

gift I med   Malene Lambrethsdatter  2 barn  nr 1 Jens ( 29 – 1 ) gift II med   Anna Christine Olsdatter 5  barn:

 

F.tell: 1826 / 1838 (  l.nr 107 A )  eier Jens Enersen *17/5  1792 død 19/11 1850

g. m. Laurentse Larsdatter Meland * 14/10 1781

5 barn: nr. 4: Berte Malene * 30/12 1818 ( 29 – 1 )

 

1838 Iver Sivertsen * 1809 l.nr 106 – 1850 l.nr 326C

” ” gift II 15/3 1842 med Berte Malene Jensdtr ( se 29 – 1) har arvet området langs Stokkavannet fra Stokka grense til Lunden 29 – 6 / Eskelandsgården

* * * *

Da matrikkelen 1838 ble tatt opp var gården delt på 8 andeler /matrikkelnr. flere eid av byborgere som ikke bodde på Tasta men som kan ha tenkt på landsted/ sommerbolig og hadde brukere

/husmenn til gårdsdriften. På noen få år hadde Ole Vølstad slått dette sammen til det største gårdsbruket på Tasta

1838 : eiere av området som etter 1859 ble Vølstadgårdene ( 20 – 3 )

F.tell 1801  Ø. Tasta:  Erich Knudsen *  1744  g.   m.  Helge Olsdtr * 1741   utfl. før 1825 selger i 1814 et område på begge sider av Randaberveien / bygrensen til

Ole Olsen Sangesand ( Pilt-Ola ) 1779 – 1858. Han bodde ikke selv på Tasta men han oveerlot driften bl.a. til svogeren Ole Pedersen Lønning husmann

– g. m, Johanne, barn: Serine * 1816 og Per * 1817

.

John Haugvaldstad  * 15/12 1770 Rennesøy, død 31/12 1850, var i 1838 eier av  2 andeler som han må ha kjøpt av Pilt-Ola. Området lå ved bygrensen og fra Prestveien opp mot  Byhaugen  Haugvaldstd hadde borgerbrev som farver og var leder  for haugianerne i distriktet. På bruk 29 – 73 “Minde” i Tverrveien ligger et gammelt hus fra 1848 som ble kalt “Haugvaldstad

Minde” ( G. Skadberg: “Ætt og heim” 2017 )

 

Torger Svendsen selveier og gårdbuker. på 29 – 30 1 andel som han selger til L. Bertelsen

 

Bertel Albretsen Hodne g. m. Inger Larsdtr Skadberg

Lars Bertelsen , ( 1 andel ) * ca. 1789 i Klepp handelsb. død 1866

g. 1817 m. Karen Andersdtr Meling

 

Helge Hansen Myhre

* Kongsberg ca. 1796, borgerbrev som farver 1831 død 31/12  1873 og Willads Gundersen, ( 1 andel ) * 1807 Lye bødker g. m. Ane Johanna Ingersdtr * 18

barn: Gustaus * 1849 Høyland, Ane Jørgine * 1847 Berta Malena * 1851 1865: br.nr 935, Almenningsgt 6.

forts.

 

29 – 3 side 2

 

1838  Jens Enersen en andel  som han selger  til Reinert Tørresen .

 

1850  eiere Kjøpmann Lars Bertelsen ( 2 andeler) 1865: enkem. Strandens rode 14/10 1850 kjøpte Reinert Tørresen 2 andeler av enken Karen * 1795 Toten

g. m   lærer  Edvard  Omdal * 1789 Sokndal død 1848 1865: Karen enke væverske, datteren Christine * 1836 enke,

lærerinde  og hennes barn Edvard og Peter Klevens rode

 

 

Tørres Christiansen g. m Marta Tollefsdtr Vatne

Reinert Tørresen  * 1792 i Vats bødker og handelsborger død 1876

Ole Olsen g. m. Ingeborg Laksesvela

g.   m.  Guri  * 25/11  1804 Helleland F.tell 1875 Værksgt 59 Våningshuset har i dag adresse Vølstadveien 37. Det er muligens gjenoppbygd av Reinert Tørresen, og tømmeret kom fra det gamle tollervakthuset som lå på ”Straen” – hvor tollboden ble oppført i 1840. ( stadskkonduktør Chr. Grosch )

 

Midt på 1850-tallet Reinert eier av området Bygrensen ( steingjerde fra Knudmandstenen på Byhaugen) ned til Kalhmervigen – grensen i Prestveien mot Ledaal / Øvre Tasta- grensen gikk over Randaberveien i en stor sving rundt huset til Martin Vølstad- fra krysset Myrveien rundt Sykehjemmet over Byhaugen ned “Sabbadalen” til Lille Stokkavann hvor 3 bruk under Nedre Tasta hadde strandlinje

 

I følge en ikke-tinglyst kjøpekontrakt datert 28/6 1859 selger Lars Olsen “Johnsgaard” til

Ole Vølstad for 3000 Spd. I et tinglyst skjøte 4/9 1869 finnes teksten: ” underskrevne Reinert Tørresen erkjenner herved at jeg i sin tid solgte mine eiende andeler av gården …………………

til   Lars Olsen som igjen har overdraget eiendommen til Ole Vølstad. “

 

Lars Olsen (Egesdal) er morbror til Ole, var yngste bror til Oles mor, gift med Olina,

flyttet til Vats hvor de fikk 2 barn. I 1857 er de flyttet til Tasta og får barna Samuel * 9/3 1857 og Malene Serine * 1/10 1858. Familien flyttet tilbake til Vats og får 2 barn til . I 1865 er

Lars eier ev en større gård i Vats

 

Thore Olson Vølstad 1794 – 1878 g. 11/6 1821 m. Eli Olsdtr Opsal 1800 – 1876 Ole, eldst av 4 søsken, var i ungdommen lærer før han i 1852 overtok farens bruk på Vølstad

 

1865/75 Ole Thorsen Vølstad * 16/10 1824 i Gjesdal + 26/2 1895

Phanuel Larsen gbr. g. m. Berthe K. Iversdtr

gift 31/5 1852 med Malene Fanuelsdatter * 27/10 1834 i Gjesdal – død 23/12 1910 barn: 1 Thore *25/4 1853 i Gjesdal agronom og stortingsmann død 28/3 1913, ugift

2 Fredrik *28/9 1854 ” bankmann / direktør + 11/2 1937

gift 2/5 1912  med Anna Johanne Eriksen 3 Olaus *  25/7 1857 ” død 5/11 1857

4  Olaus  II * 20/10 1858 ” matros død i Amerika omkring 1895 5  Elen Sevrine * 10/10  1861 på  Tasta død 16/11 1887

6  Berte Karina   * 2/5 1864 ” ” ” 4/4 1867

7  Ole Martin *  2/1 1867 ” ” ” 10/4 1867 forts. barn mr. 8

 

29 – 3 side 3

 

8   Berte Karine  * 29/1 1871 ” ” “10/2 1905

Knud Olsen (Truelsen ) * 23/6 1841 ( 28 – 1 ) død 15/8 1911

g. 4/5 1866 m. Marie Rasmusdtr * 1839

barn: Ole * ¾ 1867, Rasmus * 18/4 1869, Kirsten Martine * 27/9 1871 Pernille Martine * 24/4 1874, Marie * 21/4 1879

” ” gift 20/12 1899 med Rasmus Knudsen , kontorist

9  Ole Martin  II   * 1/12 1872 død 19/7 1952  ”Gullmannen”

gift 14/6 1900 med Inger Roth Kvaleberg , 8 barn se bruk 29 – 76

    1. Thorvald Andreas * 29/8 1875  død  28/4 1948  g.br.  1924: “Oljekompaniet Thor a/s” g. 1/12 1900 m. Karen Jonassen  * 2/12 1877  død  31/10 1949, 8 barn
  1. Marie * 12/8 1877 drev pensjonat på Eiganes 12  Olaf * 14/6  1879 + 5/6 1891

13 Cecilie Margrete * 24/1 1881 g. 27/9 1901 m. Helge Foss * 1877 Skjold skattefut i Troms

 

1865: 2 tjenestepiker, 1 legdslem

2 heste og 14 stort kveg. utsæd: 3/10 t. bygg 3 1/2 t poteter

 

1875: sønnen Olaus til sjøs – Ostindien

1 tjenestepige fra Strand, Torger Torgersen * 30/7 1859 Tasta tjenestedreng 2 hester 12 kyr, utsæd: 4/5 t. bygg 2 3/4 t. havre 3 1/2 t. poteter

50 skålpund gressfrø = ca. 50 kg.

 

Ole T. døde 26/2 1895 og i 1900 drev Fredrik, ugift revisor, bruket for moren, Malene 1900 Malene enke, Fredrik ugift Cecilie ugift,

Maria Ravndal * 15/10 1886, pleiedtr, for: Jesper Ravndal, lensm. g. m. Elen O. Ravndal

g. 27/11 1906 m. Alexander Hognestad * 1881 handelsbest.

 

8/10 1904 deler Thorvald og Fredrik * 28/9 1854 overtar den ene halvdelen av bruket øverst mot Byhaugen og nordover mot Sykehjemmet, og får bruksnr. 72

gift med Anna Johanne Eriksen * 1874 død 28/1 1958 barn: Fredrik Torleif   * 2/12 1915   ” 27/9 1894

 

 

4/10 1940 Skjøte til Fredrik Torleif

kone: Annette Thomsen * 4/2 1917 i Stavanger død 15/4 2002 barn: Ole Fredrik * 17/1 1944

Halfdan og Elise * 1/3 1947

 

1950: Anna Johanne  enke Fredrik Thorleif m/ fam.

Kåre Vølstad * 19/12 1912 ( for: Torvald og Karen 29 – 22 ) g. m. Karly * 1909 1950-tallet: 20 da. derav 11 da. dyrket mark, ingen gårdsdrift

I 1958 / 9 kjøpte Josef * 1920 og Elna Larsen *1922  hovedhuset i Vølstadveien, og de drev Vølstadveien Kolonial på hjørnet av Randabergveien-Vølstadveien

Datteren Vigdis gift med Reidar Tønnesen

 

* * * * forts.

 

29 – 3 side 4

 

25/6 1905

Thorvald Andreas Vølstad * 29/9 1875 død 28/4 1948

Olai Jonassen , forstander g. m. Karen Taletta Tønnesen

g. 1/12 1900 Dom m. Karen Jonassen * 2/12 1877 Petri død 31/10 1949 barn; Olav * 26/8 1901 død 22/7 1968 kontorist

g. 27/3 1929 m. Berta Mæland * 13/12 1899 ( 29 – 59) 1 sønn: Tore Bjørulf Odd * 11/1 1903 farmer i Seattle USA død 8/8 1982 ugift

Thor  *  21/1 1905  ” ” ”  død 3/8 1984 g. m. Gudrun Stokke fra Sandnes barnløse Målfrid * 26/2 1907 død 18/5 1997 g. 1932 m. Hjalmar Ullereng bos. Strømmen

barn:  Marit * 1934 Finn * 1941

Trygve * 19/2 1909 død 3/1 1953 New York g. m. Helen ( finsk ) barn: Mary * 1938, Walther * 1945

Kåre * 19/2 1912 død 24/10 1984 g. 24/12 1942 m. Karly Helen Meyer * 13/7 1909 Bergen barn:  Thorvald * 1944 Per * 1947

Karen Taletta * 2/3 1916 Moland, Arendal død 21/6 2012 Seattle sykepleier

g. m. Edward Knutsen * i USA barnløse

Thor Magne * 9/11 1921 Tasta død 26/12 1964 g. m. Audur fra Island barnløse

 

 

foto s. 1181

 

I__________________________

Bruket lå mellom Randabergveien og Prestveien ( også nevnt som bruk 86 ) Thorvald hadde gård i Modal noen år. I 1924 startet han “Oljekompaniet Thor a/s” som sønnen Kåre overtok i 1948

 

 

 

 

Gunder Olsen Melhus inderst g. m. Brønla Olsdtr

14/4 1914 skjøte til Martin Olaus Gundersen Mjølhus * 2/9 1863 Hjelmeland

Morten Johnsen gbr.  g.  m.  Anna Kristine Rasmusdtr

” ” g.11/12 1891 m Anna Mortensdtr * 20/4 1864 Førsvoll,  Rennesøy barn:  Gunnar  * 8/15 1892 Hjelmeland Brynhild * 21/ 1899 Hjelmeland

Anna Kjersti  *  24/9 1895   ” ” Ingeborg * 1900 ?? Morten  * 17/9 1896 ” “

1900: Martin er selveier på 18 – 2 Auglend

 

2/11 1916 kjøpte Thorvald bruket tilbake

1920: Thorvald m/ fam er leieboere på 29 – 22

 

Lars Jonassen * 1843 urmager g. m. Elisabeth Rasmusdtr * 1853 11/4 1918 skjøte til Laurits Jonassen Sømme * 28/1 1884 Kopervik

1910 handelsbetj. Løvdahlsgt. 3, senere kjøpmann Ø. Strandgt 3

Hans Tobias Hamre, skipper/gbr. g. m. Rakel Svendsdtr

” ” g. 30/11 1904 m. Selma Bertha * 2$/9 1882 Kolnes Håland

barn: Hans Tobias Sømme * 25/2 1907 h.reis. g. 2/12 1939 m. Ingrid Vølstad ( 29 – 76 )

Else * 12/3 1908

 

forts.

 

29 – 3 side 5

Martin Andreassen Vasvik 26/6 1841- 5/2 1924 Retsius Pedersen Kvål 19/7 1856 – 7/3 1905

g.  14/11 1867 m. Taletta Kristine Tjølsdtr, Gjesdal g. 9/4 1884 m. Elisa Larsdtr Sørbø, Rennesøy 8/8 1845 – 2/7 1925 5/12 1866 – 14/12 1946

10 barn, nr. 9. Marsel 10 barn: nr. 2: Berthine

 

1920 – skjøte tinglyst 2/9 1946 til Marselius Martinson * 25/2 1886 Haga, Høyland

Retzius Pedersen gbr. g. m. Johanna Elisa Larsdtr Kvål

g. 8/4 1909 m. Berthine Retziusdtr ( tvill) * 25/1 1885 Kvål, Høyland

Barn: Magnus * 6/2 1910 Stvgr? g. 21/8 1937 m. Kristine Håland * 1900 Stvgr ( 29 – 63 Lierdal )

Randi  * 6/8 1911 ?

Martin  * 4/7 1913 ?

Thorstein * 4/2 1915 Stangeland Høyland

Astrid og tvill. Jenny Elida * 23/12 1916 g. 1/11 1941 . Jakob Byberg * 1913 Stvgr

barn: Jan Egil * 7/8 1942,  Signe Eldfrid  * 12/9 1954 ( 29 – 240 Hagatun)

Retsius * 15/11 1918 g. Olaug Thorstensen * 30/7 1922 Stvgr

barn: Reidar * 3/11 1947, NN * 30/4 1953 ( 1951: 29 – 226 Heimstad ) forts.

 

Marsel var disponent på Jåtun salgslag til 1943. Sønnene Thorstein og Retsius drev gården. Magnus kjøpte bruket “Lierdal” ( 29 – 63 ) og Retsius arbeidet på Frue Meieri

1950: bruket var på 40 da. dyrket mark og lå mellom Vølstadveien og bygrensen. I 1960 ble bruket ekspropiert av Hetland kommune og lagt ut til boligfelt, og Marcel kjøpte ny gård på Finnestad. Det gamle tunet ble fra 1910 ble revet og Retsius bygde nytt hus i Vølstadveien

 

 

25/1 1921 fikk Thorvald skilt ut en parsell fra 28-21 og bygde huset.

foto NB s. 1161

 

 

I__________________________

22 /1 1924 ble eiendommen solgt på auksjon til Arne R. Husebø ( nevø til lensmannen og banksjef) og 25 /1  1927  solgte  han til Kirkedepartementet, og familien flyttet til Hundvåg

Arne Reidar * 4/6 1901 g. m.  Sigrid Sømme 1 sønn Ole * 23/11 1923 på Tasta

 

 

Eiendommen “Nordal” lå mellom Randabergveien og Prestveien og i 1935 ble Tasta prestegård

overdratt til Hetland kommune Revet ca. 2010 og nytt hus oppført

 

Martin Blindheim * 1885 res.kap 1924, sokneprest 1935

Fru Blindheim startet Prestegårdens Ungpikeforening som bekostet et stort sølvkors til alteret i Hetlandskirken. Det er nå plassert Tasta kirke

 

Nils Øritsland * 24/6 1901 Haugesund res.kap 1936 – 1952

g. m. Anne M. Saltvedt * 11/5 1902 Haugesund lege og hadde kontoret i prestegården barn: Torger, Olav og Einar * i Honnngsvåg

Marit * 26/10 1836   Nils Are  og  Harald * Tasta ( se Tastaprofiler )

 

Per E. Sæbø * 1902 res,kap 1953 – sokneprest i Hinna 1966

g. m. Dagny Finsaas død 1947

barn:  Ragnar  * 20/6 1941 Ingrid * 30/6 1945

 

Olav Skarpaas sokneprest i Hetland 1967 / Tasta 1974

På begynnelsen av 1970-tallet bygde han egen bolig i Froastølveien forts,

 

29 – 3 side 6

 

29 – 76 Marthin 0. V0lstad “Klondyke” skyld 10 0re

 

 

 

 

 

 

Skj01:e 7/9 I 907: eiendommen var uskilt fra bruk 28 som faren Thore hadde kj0 pt av Fanuel Aadnesen Oftedal i 1888.

Martin hadde vrert i USA /Canada og funnet gull og kom hjem som en rik mann og fikk tilnavnet Gullmannen” bygde sveitservillaen pa Randabergveien i I 898. ( se Tastaprofiler )

Han var bl. a. medeier i Forretningsgarden( Strong) i 0stervag. d0d 19/7 1952

Skipsforer Soren Roth g. m. Ane * Enoksen Kvaleberg

Marthin gift 14/6 1900 med Inger Roth * 24/9 1881 d0d 1970 Barn: Mildrid * 15/5 1901 d0d 15/2 2002 ugift

Astrid *  7/6 1902  d0d 21/9 1992   g. I  m Yngve Gundersen   *  1900 d0d 1952

g. II m. Malavin Lyngdal  * 1892 ” 1971 Ingebj0rg  *  29/9 1903 d0d 12/8 1964  g.   1925 m. Sigmund Ledaal  *  29/1 1897

barn: Wenche * 13/10 1927, Ingebj0rg Sofie* 27/10 1934,

Svend Sigmund  * 27/4  1944 “Walstad minde” 29 – 194

Odvar * 28/7 1906 d0d 16/11 1895 g .m. Mary Paulsen 1910 – 1988 Prestv. 39

Jens Otterbech prest i Hetland 1909-18 ( se Tastaprofiler )

Eli *  28/7  1906   gift 17/8 1929 med  Gunnar Otterbech “Lynghaug” 29 -154

barn: Inger Marie * 17/5 1931, Jorun Helene * 26/11 1936, Hakon * 3/5 1945

Petter Ree g. m... Anna

Signy * 10/2 1908 g. 14 /9 1940 m. Gabriel Ree* 29/9 1901 Tjensvoll d0d 31/12 1989 barn: Petter Arne * 5/9 1941, Martin * 5/5 1944 “Myrheim” 26 – 140

Myrheirn  ” 26 -140 Gartneri og gardsbruk .

Martin * 7/9 1909 d0d 6/4 1917

Laurits Jonassen Semme ( se side 3)

Ingrid * 7/9 1909 g. 2/12 1939 m. Hans T. S0mme * 20/5 1905 Ha.land h.reisende barn: Torjer * 1941, Andeas Daniel* 1946, Hans Ivar * 1952 Vaulen

Torborg * 13/7 1012 gift 26/4 1940 med Alf Middelthon * 2/10 1909 Frue g.br.

barn: Inger Gurine * 1942, Torunn * 1944,  Bjarne og Jacob  * 28/2 1946 Fredrik Anker * 26/11 1914 g. 21/12 1940 m. Sigrun Jacobsen* 5/6 1915 ( 28-45)

barn: Martin* 13/12 1941, Kirsten* 29/5  1943,  Oddvar  *  31/1  1947 Sidsel * 1955 1939 gardbruker “Krossfjell” 40- 80 pa Madia

Gabriel Roth  *  15/6 1916  d0d 1992 ugift 1947 – 73 gardbr pa 29 – 200

Marit   *  15/5  1919 d0d 1997  g.  m  Georg Wathne  * 1919 d0d 1988 Oslo barn: Astri * 1948

 

1950-tallet: Inger  enke ml 4 hj.v. barn: Milfrid, Astrid , Oddvar og Marit ??????? Huset ble solgt ut av familien i 1985 og 4 da. til Stvgr. kommune 1994 til friomrade.

 

29 – 3 side 7

 

Oddvar Vølstad

29 – 27 (  + 28 ) skyld 3.74

 

I_________________________________

Hovedbygning i tømmer fra 1866, nå adresse Prestveien

 

 

1838 109A eier Torger Svendsen ( bruk 26 )

 

1850: ( 346 C, 247C og 351C ) Kjøbm. Lars Bertelsen, * ca. 1790 i Klepp.

død 12/4 1866 g.  m.  Inger Larsdatter Skadberg  ??? adr:  Strandens rode ( 358 A ) Tjøl Mauritsen

Øvre Tasta  ( 275B) Johannes Naversen, ( 289B) Jens Rasmussen ” (366C) Lars Rasmussen

 

7/7 1862  Olaus og Casper Eskeland   selger til  Ole Vølstad  og kjøpmann Høi  ( 28 – ) som selger sin anpart til Fanuel Aadnesen før 1875 – tinglyst 11/8 1979

Aadne Phanuelsen Lima g. 8/4 1821 m. Inger Thorsdtr Berge

1875  /  1886: Fanuel Aadnesen Oftedal * 22/8 1825 Nedre Oftedahl , i Gjesdal,

Phanuel Larsen gårdm. g. m. Berte Karine Iversdtr

gift 9/4 1860  m. Rakel Phanuelsdtr * 1842 Gjesdal

Ole Svendsen g.br. g. m. Ingeborg Larsdtr N. Espeland

barn: Engel Amalia * 2/1 1861 Gjesdal g. 2/4 1882 m. Sivert Olsen Espedal *16/8 1853 sersj Bertine Karoline * 12/2 1863 Holen, Time

Andreas * 11/1 1865 ” Fredrik *  5/7   1867 ”

Filip *  4/6 1870 ”

Regine *  25/9 1872 ”

Reinert * 24/1  1875 Tasta

Marie *  1/6  1877 ”

” 1 hest, 12 kyr, utsæd: 1/5 t. rug, 3/10 t. bygg, 1 t. havre, 2 t. poteter

 

Familien flyttet fra Tasta før 1891 og i 1900 bor Fanuel Oftedal, trebundskjære, og konen på Løkkeveien  med 3 hj.v. barn Regine, Reinert skomagersvend og Fredrik

 

21/6 1888 skjøte til Thore Olsen Vølstad *1852 ( sønn til Ole T. Vølstad på 29 –3 ) stortingsmann, ugift

 

1900: Maria Vølstad * 1877 (datter til Ole og Malene på 29-3 ) husbestyrerinne ,

sammen med 2 tjenestefolk

Da “Nye” Randabergveien ble anlagt i 1910  kom den til å gå tvers over eiendommen. Ved en sener utvidelse av veien måtte låven forkortes, slik at en nå står helt ut mot fortauet/Randabergv.??

3/8 1920 skjøte til Martin Vølstad * 1/12 1872, rentenist /kjøpm. ( sønn til Ole og Malene ) 2/9 1947 skjøte til Oddvar Gabriel Vølstad, * 1906, ugift

1955: 130 da. derav 100 da. dyrket mark, besetning 20 kyr, 6 kalver, 2 hester Våningshus og låve  bygd ca. 1870 forts

 

29 – 3 side 8

 

 

Skattemanntall 1950: ( barn nr. 6 🙂

Kåre Vølstad * 1912 lagerarbeider bor på bruk 27

g. 24/12 1942  ( Frue ) m. Karly Helene Meyer * 13/7 1909 Bergen 27/8 1968 til Stavanger kommune, og bare tunet i Prestveien ble i familiens eie.

30/8 1973 skjøte til Stavanger kommune Nå i privat eie

* * * * *

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder