30 1
<br /> HØIE 30 – 1 Georg Halvorsen m

 

30 – 1 Georg Halvorsen ( 370A )

 

 

 

 

 

 

 

I______________________

F.tell 1801 Daniel Danielsen gift I 25/9 1781 Barbro Hansdtr

barn Barbro * 20/7 1788 g. 18/10 1825 m. e.m. Ole Asserson Vagle ( 28 – 6 ) Anna Marta (ia) * 26/12 1789 g. m. Jacob Jacobsen

Peter søf. str.s. * 12/2 1797 g. 24/9 1822 m. Ane Helen Jacobsdtr barn:  Daniel  * 25/10  1823 Sophie * 31/7 1825

Maren Sophie  * 13/12  1827 Peter Johan * 9/12 1831 ” ” g. II 27/3 1799 m Marthe Pedersdtr

Guro * 23/6 1799 g. 13/11 1823 m. Gabriel Ananias Roth * 1790 Martha * 10/5 1801 + 1824 g. 25/3 1823 m. Ole Asserson Vagle Barbro * 22/1 1805 ( i flg. folketellingen 1825 ingen hj.v. barn )

 

1825: Jacob Jacobsen forpakter og tømmermann ØT 36 år – død 13/2 1865/6

g. 17/10 1815  m.  Anna Maria Danielsdatter   ( Ane 36 år ) død 5/10 1865

barn : 1 Serine  9 år  *  10/11  1816  g. 14/6 1838  m. Lars Simonsen  * 1811 Skjold 2 Daniel 6 1/2 år * 21/4 1819 g. 26/3 1850 m. Helene Jensdtr * Ø.T

barn: Hans Daniel  *  31/12 1850 3 Jacob 6 1/2 år   *  ”  ” ” død 18/3 1849

4 Marthe 2 år * 2/10 1823 + 12/2 1887 g. 9/12 1847 m. Martin Svendsen + 29/12 1889 barn: Jacob * 27/2 1850, død 1/3 1850

Marie * 16/6 1851 g. 18/9 1873 m. Endre Endresen * 1847 Buøy Jacob * 1/7 1853

Andreas Marcelius * 15/4 1856 g. 2/4 1877 m. Berte Gabrielsdtr * 1858 barn: Mathilde Marie * 11/7 1878 Rakel * 4/7 1888

Severine * 5/9 1859 g. 16/12 1880 m. Ommund Ommundsen * 1856 Fin barn:  Serine  *  10/11 1881 +21/3 1881 Serine * 21/8 1883

Marthin  * 4/9  1885 Ommund Laurits 11/11 1887 ( 28 – 65 )

Martine Marie * 15/12 1863 g. 9/7 1885 m. Enok Eriksen Skogstø * 1861 barn:  Martin  * 31/12 1888 Mette Borgine  *  29/11 1892

Edvin Magnus   * 10/3 1898 ( 28 – 52 )

Matrikkel 1838 ( l.nr: 102a): Jacob Jacobsen, selveier på Høie

 

 

1844 eier Torbjørn Larsen  Røgenes * ca. 1780  i  Vats  ( oppført som eier i  matr. 1850 ) g  16/2  1810 m.. Eli Jacobsdtr Kaarhus død 5/3 1859 80 år

2 sønner Lars * 19/4 1812 og Torbjørn * 1810 ?

 

Daniel Knobbe dyrlege i Skudesnes

I flg. p.register 19/7 1844 skjøte til Lars Torbjørnsen g. 6/11 1844 m. Marthe Serine Danielsdtr. barn: Anna Maria * 5/3 1832 g. 1/4 1852 m. Tormod Rasmussen 25 år Nyvold Tjelta

Taletta * 6/1 1835 g. 23/9 1853 m. Ole Kittelsen 29 år, Ueland møller Niels * 6/7 1838

John * 7/1 1842

Karen Lisabeth * 26/3 1847

John Tomas *  29/7  1852 forts.

 

30 – 1 side 2

 

1825: Rasmus Hansen husm. pl. 1, g. m. Siri Nielsdtr begge 53 år barn. Berta * 1/1 1806, Sessel * 10/11 1811, Niels * 14/4 1818

Torbjørn Torbjørnsen  husm  * 1810 død 27/1 1892 g. 6/11 1827 m. Sessel Rasmussen barn Thorbjørn (Laurits )  * 8/6  1845 Gabriel * 5/9 1851

Talette Laurentze  * 31/12 1848 Gjertine * 10/8 1854 Elias * 5/6 1850

 

Skjøte  27/ 1867:  Niels Larsen  Høyen 62 år * Strandebarm

g. m. Malene Sivertsdatter 53 år * Strandebarm sønn:  Lars   ( 15 år ) *1851 “

F.tell:  1865: ( Niels oppført som eier) 1 ku,  4 får,  utsæd:  3/10 t. bygg,  2 1/2 t. havre  2 t. poteter

Hans  Bergesen  g.   m. Dorthea Torbjørnsdtr ( 31 – 1)

( 370 A ) Lars agronom g. 8/4 1872 m. Elen Hansdtr * 27/11 1850 Fin

 

Lars Olsen gbr. g. m. Mallin Johnsdtr

8/2 1873  skjøte til Govert Larsen * 1844  Talgøy   ( Hanasandmyren , Rennesøy ?)

Mikael Jacobsen  * 1814  g.  Serine Jacobsdtr * 1806

gift  I  med Rakel Mikaelsdatter  * 20/5 1846 død 24/5 1886 barn: Serine * 1873 ( tvillinger ikke ført som døpte i kirkeboken )

Marie  *  1873 begge døde 12/10 1873 Lauritz * 15/2 1874 Høie, Tasta

1875 1 hest 2 kyr utsæd: 1/5 t. bygg, 4 t. havre 4 t. poteter

Serine II *15/10 1876 + 9/11 1952 g. 19/1 1898 m. Erik Halvorsen + 25/9 1950 barn: Johan * 2/3 1898 Rakel * 28/11 1899, Georg * 4/1 1902,

Konrad 17/12 1903, Kristine * 11/11 1905, Sigrid * 13/12 1908,

Margit *  30/10 1911,  Einar * 23/2 1918 g. m. Ester ( i 1950 bor enken Serine og 3 ugifte barn på 29 – 20 )

Michael  I  * 3/5  1879 død  3/5  1879

Michael II *  18/10  1880 ” død 25/5 1910 Rasmus * 8/5 1886 død 31/5 1886

gift II 30/8 1888 med Gurine Mishaelsdtr. * 15/12 1870 død 10/10 1903

( datter til Michael Knudsen 30 – 6 ) barn.  Søren Imanuel  * 2/8  1888,   Rikard  * 5/4 1890, Serine Sofie * 6/2 1902

 

1886 / 1891 eier: Govert Larsen og 3 hjv. barn Lauritz, Serine og Michael M.skyld 1m. 16 øre

1900: Laurits Govartsen gårdbruker og Govart føderåd

 

1908 gavebrev fra Michael Govertsen til søsteren Serine Govertsdatter Halvorsen

 

1910. Govart Larsen, enkemann, død 10/12 1923,

datteren Serine Sofie g. 18/9 1920 m. Valentin Valentinsen * 1897 veiarb. barn: Victor Sten * 19/12 1920

sønnen Laurits gift m ? gårdsarb. *15/2 1874 død 31/8 1933 ( enkemann )

 

 

” ” Leieboere: Martin Vatne * 21/4 1879 Sandnes sersjant, lensm.betj.

g. m.. Berta Olsdtr * 16/10 1881 Birkenæs barn: Omar * 5/10 1905 Stvgr,

Elisabeth * 19/12 1907 Tasta Tor * 19/2 1910

Karen Helgesen  *  17/3 1893 Hetland, tj.pige forts.

 

30 – 1 side 3

10/10 1916 bruk 16 utskilt til Hans Andersen, overtatt av sønnen Johan senere Erik Halvorsen ( 29 – 20 ) g. 19/1 1898 m. Serina Govartsdtr

barn: Johan * 2/3 1898 død 25/9 1920 Rakel * 28/11 1899 død 17/1 1984

Georg  * 1/4 1902 1950 hj.v, på 29 – 20 død 4/4 1974 Konrad * 17/12 1903 død sept. 1904

Kristine * 1/11 1905 1950 hj.v. på 29 – 20 død 24/1 1989 Sigrid * 13/12 1908 død 18/7 1999

Margith * 30/10 1911 død 3/9 1938 Einar  *  23/2  1918 død 13/5 1974

195 0 eier Georg Halvorsen

Leieboer: broren Einar Eriksen ( Halvorsen ) sjåfør * 23/2 1918

Joachim g. m. Ingeborg Malmin

g. m. Esther Malmin * 18/4 1917 Høiland barn:  Egil * 18/10 1941

Jostein * 19/10 1947 Ingeborg * 25/11 1960

 

” ”   Ingen gårdsdrift.  Våningshuset  oppført på i 1750, 15 da. dyrket jord Hus og løe var sammenbygd. Alt sanert i 1995 pga. veiutvidelse

 

Skilt ut en tomt øverst på eiendommen, der Georg, Sigrid og Kristine flyttet inn i 1972. Dette da eiendommen 29 – 20 ble tatt av kommunen

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder