28 17
<br /> 28 – 17 Åsland Johannes ”Soltun”

 

28 – 17 ( 273 A ) Johannes Åsland ”Soltun”

 

 

 

 

 

1833: Truels Truelsen 1850 / 1865 Ole Truelsen ( se bruk nr 1.)

 

Marthe Jacobsdtr g. I  m.  Ommund  Willumsem barn: Guri * 1795, Karen * 18/6 1797 Rasmus Rasmussen Meling Jacob Jacobsen Hodnefjeld

Niels Rasmussen gift 9/1 1800 med enken Marthe Jacobsdatter Dusevig barn: Ommund * 26/7 1801

” ” 1826 husmand Rasmus  I  * 12/4  1803 Rasmus II * 18/7 1813

Jacob  I   * 22/4  1804 Jacob II * 13/1 1811

Elen * 26/12 1805 g 30/9 1828 m. Torger Svendsen ( 29 – 23, 30 ) Niels * 25/9 1808

 

Ener Andersen g. m. Anne Kirstine Olsdtr ( 29 – 1 )

Ommund Nielsen gift I 12/11 1829  med Karen II  Enersdatter  * 13/9  1807 barn: Niels * 18/7 1831 g. 25/3 1858 m. Elen M. Olsdtr

 

 

Ole Olsen gift med Susanna Jonsdtr

barn:  Jon  * 6/7  1777 Ole * 22/9 1779 Birthe Sophie * 9/12  1781 Karen * 7/11 1784

 

Ole Olsen ( 1801: bonde NT) gift med Berthe Olsdtr * 1769 ( ukjent )

barn:   Birthe Malene  * 15/3 1801 Maria * 16/2 1806 Anna Bolette  * 3/4 1803 Ingeborg * 14/4 1808

Ole Andreas * 11/8 1811 g. 28/4 1841 m. Berthe S. Ommundsdtr. Stokka

 

O N  ” ” gift II 12/4 1832 med Birthe Malene Olsdatter * 15/3 1801

( enken etter Truls Trulsen på bruk 1 ) 1865: føderåd på 28 – 70

barn: Karen  * 5/10 1832 Truls  * 1/6  1837 Morten * 19/2 1840 Bruket kan ha blitt utskilt før 1865 og tinglyst 26/6 1869

1865   : Nils Ommundsen Dusevig uten nr – død 7/6 1915

Ole Trulsen g. m. Kirstine Olsdtr ( 28 – 1 )

gift  25/3  1858 med  Elen Marie Olsdatter * 1/9 1836 – død 18/9 1921 barn: 1 Karen * 9/4 1859 død 21/9 1861

  1. Olava Kisten  * 10/4  1861 6
  2. Caroline  * 22/4  1864 g. 3/7 m. Gustav Enoksen styrm. ( 28 – 1 + 99 ) ” ” 1 hest, 3 kyr, utsæd: 2/10 tønne bygg, 2 1/2 t. havre 2 t. poteter

Tollef Tollefsen husm. g. m. Berte Serine Eriksdtr FIN

” Berthe Karin Tollfsdtr * 22/12 1847 tj.pige g. 13/10 1868 m. Ingebret Olsen husm. u/ 31-15

 

  1. Marthinius  * 19/8  1866 død 12/6 1921 ug. s.syk 5 Ole * 5/5 1869 +21/4 1870

6 Nille Marie *12/12  1871   g.  6/6 1895 m. Thor Hodnefjeld   (28 – 76) forts

 

28 – 17 side 2

7 Omund Olaus * 10/6 1974 død 25/6 1875

8 Olaf  *  114  1877  /Tastamannen ) 9 Emanul * 4/5 1880

1875: folgekone: Kjisten Knudsdtr. 1804 i Sola ( Elen Maries mor) 2 får

1 hest, 3 kyr, 1 kalv, 4 får, 1 gris utsæd: 1/2 t. bygg, 2 t.havre 9 pund græsfrø 3 t.poteter

Matrikkel 1886 skyld 2 mark 42 øre

Folketell. 1981 Niels og Elen Marie, 3 barn Marthinius, Nille Marie og Olava Kisten Folketelling 1900 / 1910 Nils Ommundsen   og Elen Marie Olsdatter

Olava Kisten syerske * 1861

Marthinius gårdsarbeider / fisker * 1866 Olaf * 1877

Gurine Ramsfjell tjenestepige * 1889 Hjelmeland

 

Lars Reinertsen Rødne g. m. Kari Torkildstr

20/5 1916 fra enken Elen Marie Ommundsen til Torkild Rødne * 15/8 1867 Ølen

f.t 1910: gårdbruker på Kvalberg, 21 – 43

Nils Johannesen g. m. Guro Svendsdtr Fadnes Utbjoa ?

g. 1/9 1899 m. Helene Johanne Marie Fadnes * 26/8 1873

barn: Nilsine Severine * 25/7 1902, Haldor * 10/2 1904, Karl 19/8 1905 Ølen

 

Ingvald Hansen Frøland landh. g. m. Anne Karine Torgilsdtr Ohm

15/8 1916 skjøte fra T Rødne til Hans Aam. * 17/7 1878 Vats

Aam var født med dårlig syn, men tok gartnerutdanning i Stavanger og handelsfag

på Klæbu blindeskole før han kjøpte gård på Stokka,  27 – 19 Aams planteskole. Omkring 1910 flyttet han til Tasta og har antagelig leid bruk 17 til han får skjøte i 1916. Han var med i styret for Vestlandske Blindeforbund og formann da han døde 15/4 1917.

 

Nils Aasmundsen g. m. Ingrid Larsdtr Ramsfjeld

Gift 1/6 1904 med Barbro Ramsfjell, * 4/3 1884 Hjelmeland

barn:  Ingvar  gårdsarb.  * 1/5 1905 Vats Ingrid * 22/1 1912 Tasta Nils * 23/4   1907 Jakob   *  9/12  1914 Anna  * 29/4 1909 Stokka Karl * 8/1 1917

+ leieboer: Johannes Hjelmtveit, pianostemmer ug. *18/10 1893 Etne

 

Osmund Johannesen Fos g. m. Karina Omundsdtr

Barbro overtok bruket i 1923 og giftet seg med Johannes Aasland, * 10/1 1883 Hjelmeland barn: Åsmund * 6/2 1924

Håkon * 10/6 1925

Karina * 4/11 1926 g. 8/7 1959 m. Thore Vik * 1823 Høiland lærer Bodil Sofie * 12/2 1929

Bygninger fra 1880, 50 da. 5 kyr, 3 kviger, kalv, 2 hester, 100 høner, 50 gris, 163 rever,

 

2/10 1954 skjøte ( + folge til Johannes ) til Åsmund Aasland

g. m Gudrun * 1925  Vistvik Randaberg Jan  * 1948 Jonas  * 1950 Åsne   *  1957

 

I 1973  ble bruket slått sammen med 26,   ble til sammen ca. 75 da.

I 1986 overtok Jan Aasland  gift med Torill  *  1948 Bjørnevoll,  gården I 2006 solgt til Tastarusta Utbyggingsselskap.

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder