29-42 Sigmund Aartun ”Bjerk”


( 1838: 112A – 1850 : l.nr. 361 A )

Børge Haldorson Øvrehus 1736 – 1772 Fister ( 29 -37) g. II m. Elen Sofia Svendsdtr Nådland 1763 – 1809 5 barn: nr 4 Berge * 20/6 1800 død des. 1874

Berge Bergesen * 20/6 1800 på Fister kom til Tasta 12 år gammel og bodde hos halvbroren Haldor før han kjøpte egen gård. ( kanskje en del av brorens) Han var med i det første formannskapet i Hetland 1837 – 38, men flyttet til byen og fikk i 1840 borgerbrev som grosserer

Ole Olsen * 1764 g. m. Guri Pederssdtr * 1759

Gift I 15/10 1826 med Olena Olsdatter Møllendal *2/3 1796 Madla død 24/1 1838 Barn: Berge * 22/1 1830, død 9/7 1903 kjøpmann i Stavanger

Ole * 13/11 1832 prest i Stavanger Domkirke 1882 – 1897 Ellen * 11/1 1836

”  II m. Sissel Endresdtr * 2/12 1792 Randaberg død 24/10 1883 

Han eide gården på Tasta i 1850 og antagelig frem mot 1865, men vi vet ikke hvem som forpaktet gården disse årene.

Paul Paulsen g. m Anne Gundersdtr

1865:  Paul Paulsen Havrevold * 22/3 1822 i Suldal selveier. død ca. 1870

Lars Larsen g. m. Gierske Nilsdtr

g. 11/7 1844 m. Valborg Larsdatter * 18/1 1824 Vaage i Suldal – død 5/10 1908, barn.

1) Anne * 22/8 1844 Suldal

2) Paul  * 7/10  1846 ” – død 4/4 1872 ( på Havrevold )

3) Giske   *  24/1 1849   ” 1875: død g. 11/7 1873 m. Severin Eriksen * 1848 Frue

4) Lars   * 10/11 1849   ” 

5) John   * 1853  Røldal 

6) Ole *  1855   

7) Paul Andreas *  3/5  1857  Fister

8) Laurits *  24/5  1859 “

9) Sesilie *  1861 “

10) Magla Rasalia *   1868 Frue ? Berte Larsdtr * 1842 Suldal, tjenestepige,

+ 2 hester, 10 kveg. utsæd: 1 tønne bygg, 3 1/2 t. havre 5 t.poteter

I 1875 er Valborg enke og flyttet med barna Rasmus, Sesilie og Magla til Aadlandstykket på Egenes løkke. I 1900 er hun føderåd , -sammen med Sesilie på 28-24 Ledaal-gården

 

Torjus Poulsen gbr g. m. Kirsti Klengsdtr

F.tell: 1875: eiere: (ikke tinglyst )

1 Paul Torgersen Tengesdal * 5/11 1831 Sand

Lars Larsen husm. g. m. Ingeborg Olsdtr Berge (Våge )

g. 26/10 1858 m. Cecilie Larsdatter * 25/6 1834 Suldal

barn;  

1) Giske  * 5/2 1860  Sand     

2) Anne   * 1863  

3) Christine * 1865 ”

4) Inger * 1868 Sand

5) Torjus * 12712 1871

6) Lars * 8/6 1875 Tasta

” Ole Olsen * 1859 Sand tj.dreng

1 hest, 4 kyr, 1 gris, utsæd 1 tønne bygg, 3 1/2 t. havre 6 t. poteter

 

forts.

 

29 – 42 side 2

 

1875 eier nr 2 Lars Johnsen * 1835 Røldal

Lars Olsen gårdm g. m. Gidske Nielsdtr Våge

g. m.. Olene Larsdatter * 4/2 1843 Suldal barn: Giske * 1871 Sand

Joren Johanne * 14/7 1875 Tasta

”  Johannes Johannesen  * 1860 Sand tj.dreng Maren Gundersdtr * 1856 Høle tj.pige ” 1 hest, 1 ku, 4 får, 1 gris utsæd 1/2 t. rug, 1/2 t. bygg 1 1/2 t. havre 5. t. poteter

20 skålpund græsfrø

 

Ole Halvorsen Rettedal g. m. Ingeborg Akselsdtr

18/8 1876 /Matr. 1886 Aksel Olsen Rettedal * 12/8 1843 Fossan, død 2/5 1832

Peder Pedersen g. m. Kari Christophersdtr Ø.E. gift 8/6 1875 med Karen Bergitte Pedersdtr. Øvre Eiane * 17/3 1856 d. 13/2 1889 barn:  Ingeborg  *  13/7  1876 Ø. Eiane Hanna Gurine * 28/11 1884 Rettedal Peder *  11/6 1878   Tasta Berta Kristine  * 10/9 1886 Madla

Karen *  24/6  1880  Ø.Eiane Aksel * 26/12 1888 Rettedal Ole *   9/9 1882 Rettedal M.skyld 2 m. 80 øre

Aksel har antagelig bare bodd på Tasta noen år omkring 1880.. I 1900 er han flyttet til Stavanger og arbeidet som slakter for en tid, og barna drev gården på Rettedal I 1910 var

Aksel føderåd på Rettedal og sønnen Ole hadde overtatt farens virksomhet som gårdbruker og slakter.

Det er usikkert hvem som har drevet gården frem til 1896 for da flyttet William Smith som var agronom til Tasta

 

25/4 1896 Gjert Henrik Smith * 1836 Hegeland h.borger og vinhandler Jorenholmen

g. m. Oline Beenedicte (Davidsdtr) * 1840 Vanse.

barn:  1 William Nicolai   *  19/1 1870 Stvgr 5  Omer * 1879

Anne Engel Venvig

* 1872 g. m. Niels Ramm

Jenny

* 187

Ragnhild Pauline

* 1874

Beathe

* 1884

Gert Johan

* 1877

 

 

 

1900 Sønnen William Nicolai * 1870 drev bruket til han døde 7/10 1903

g. med Hanna * Nymann 1876 ? Stvgr barn: Ruth * 7/10 1900. Tasta

Hendy Olene * 10/4 1902

William Nyrafo Kielland * 27/9 1903

 

”  ” Leieboer i drengestuen: Anna E, V. * 1873 Stvgr, agentkone .

g.  m.  Niels Juell Dreyer Ramm  * 1868  agent ( 1900: frav. )

barn:  Henriette * 1898 Fin Kjelland Ramm * 22/7 1899 begge Stvgr

 

Enken Oline Smith selger  3/12 1904 til Lars I.  Eie.

( 1910: Oline m/ de 3 yngste barna hj.boende og barnebarnet Ruth adopter Løkkeveien 18 )

 

I år 1900 er Lars Ingemundsen Eie (* 1856 på Fister) på gården Varland i Strand.

Gift med Anne Martide * 1870 Fister

barn:  Borghild  * 1891 Fister Else * 1897 Fister Sanna *  1893 ” Ole * 7/2 1900 ”

Ingevald *  1895   ” I 1910 bodde   familien på Rennesøy forts

 

29  . 42 side 3

 

7/11  1911 ble “trekanten”  Randabergveien .Kvernevikveien utskilt til Tasta Handelslag

 

Sjur Larsen gbr. Randa g. m. Bertha Mallene undersdtr

Ca.  1908 – 1911 Martin Sjursen Randa * 2/6 1883  Fister

I 1900 er han hjemme på farsgården , men etter et opphold i USA ??

Johannes Sjovartsen g. m. Anna Jakobsdtr

gifter han seg 29/7 1907 med Martha Johannesdatter * 20/12 1884 Mjølsnes, jordmor barn: Sjur * 4/7 1908 Mjølsnes, Finnøy

Anne * 13/8 1910 Tasta – døpt på Finnøy F.tell 1910 forpakter

 

 

Holger Thormodssen g. m. Serine Iversdtr

Ca  1911 – 1916: Ivar Holgersen Strand * 12/4 1863 Strand

Erik Thormodsen g. m. Anne Olsdtr Viig

g. 13/10 1888 m. Serina Eriksdatter * 13/9 1865 Strand

barn: Signe   * 30/3 1890 g. 6/2 1916 m. Arne Aadnesen på nabobr. nr. 43 Holger * 1891 ”

Udbjørg * 18/1 1899 ”

 

 

Torkild Endresen * 1833 i Sauda gift 10/10 1863 med Helga Sjursdtr * 1832 i Røldal.

barn: Johannes * 1865, Anne Karine * 1867, Endre * 1971 Sjur * 1873, Kristian 1876 og Aaagot * 1879

Torkild og Helga bodde på sine eldre dager på Tasta som folgefolk Torkild døde 26/ 1926 og Helga 29/8 1927.

7/9 1916 skjøte til Sjur Torkelsen Aarthun * 29/8 1873 Sand

I 1900 er Sjur veiarbeider, losjerende på Forsand hos enken Maria Larsdtr. Gilje, gift  6/12 1900 med datteren Ane Olsdatter Gilje  * 10/2  1878 Forsand + 1954 I 1902 gårdbruker på Ullandhaug

barn: 1 Ole Andreas * 23/2 1902 død 18/3 1914

2 Hilda * 3/7 1903 ( + 1993)  g.15/10 1932 m. Rudolf Joa  *1900 Stvgr  maskinist 3 Torvald *  24/12  1905 + 1988

4 Maria * 29/2  1908 + 1998

5 Aagot * 18/9 1910 ( +2002) g. 4/10 1930 m. Johan Andersen  *1907 Høie sjåfør 30-16 6 Signe * 30/11 1911 (+ 1997) g.5/11 1932 m.Arne Andersen * 1919 Hg.sund ”

7  Sverre *  14/6  1913 + 2006

 

P Peder Kittelsen  g. m. Inger Olsdtr

barn: 1 Marthin  * 18/3 1865 2 Ane Martine * 16/6 1867

3 Gabriel * 8/10 1870

4 Ingvald 13/8 1873 g.26/6 1898 m. Marta Ådnesdtr barn: Peder Ingvald * 19/9 1898, Ådne * 3/2 1900

Adolf * 27/8 1902, Harald * 25/4 1904

5 Severin * 31/5 1876

8 Olga * 13/2 1915 (+1995) g.22/4 1939 m. Harald Pedersen * 25/5 1904 ( 30 – ) sjåfør barn: Martha * 6/11 1941, Astrid * 30/8 1945, Brit * 16/1 1952

1953: adresse: 29 – 262 ”Solbakken”

9 Ole Andreas  * 17/9  1916 + 1994 forts

 

29 – 42 side 4

 

14/8 1950 Thorvald Aartun * 24/12 1905

g. m Martha Kvaløy* 5/7 1910

barn:  Sigmund  * 2/10 1942 Astrid * 6/1 1949 86 da. dyrket mark, 15 kyr, kalver, 2 hester, høns.

 

År  xx Sigmund g.m. Randi Reisæter

Barn: Aasne * 1979, Kjersti * 1982

 

Storproduksjon av egg avviklet 2011. Gården ligger rett opp av Tastatorget, Våningshus og drengestue  ca. 1850, og alleen er antagelig like gammel Den første telefonsentralen på Tasta ble installert hos Aartun i 1921

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder