29 43
<br /> 29- 43 l

 

 

I______________________

1838 / 1850: eier Berge Bergesen (se bruk 42 )

29- 43 Lauritz Aadnesen

l.nr: 361 B, 365 B

 

 

Aadne Pedersen Edland * 1786 bonde og kirkesanger i Bjerkreim gift I Kari Aadnesdatter Hegelstad

2 sønner: Aadne * 17/1 1816 på Assheim død 4/9 1906 Peder  * 24/1 1824 på  Berland

Lars Mortensen g. m. Helga Iversdtr

Aadne Aadnesen gift 1836 med Lise Larsdatter Store Svela *15/6 1815 – d 26/6 1891 De fikk 4 barn på Vikeså:

1: Peder * 16/2 1837 død 9/4 1914 Tasta g. m. Berthe Helene Eriksdtr Lauritz  * 6/2 1839 død 27/4 1912 Tasta

Karen * 5/11 1841 Aadne * 1/4 1844

Flyttet til Madla ca. 1845 – 1850

5 Hans * 1847 g. 21/3 1883 m. Berthe Karine Andersdtr * 1860 Fin /Høie Eikeland i Bjerkreim ca. 1850 – 1857 :

6 Iver * 2/9 1851

  1. Hanne * 3/4 1854 g. 21/2 1879 m. Osmund Tormodsen * 53 Stvgr seilm
  2. Else *16/10  1856  ” ” ” m. Peder Olsen Mosnes * 1857 Fister Flyttet  til Tasta – attest  10/5 1858 – sønnen Aadne flyttet også med.
  3. Alette * 10/1 1860 Tasta

g.12/1 1882 m. Jon Pedersen Malmin * 14/2 1855 skom.mester br. 30 – 7

  1. Lise Martine * 20/10 1863.

 

F.tell: 1865: eier Aadne Aadnesen,

1 hest,  6 stort kveg, 2 får utsæd: 4716 t. rug, 8/10 t.  bygg, 3 t. havre  4 t. oteter ” 1875 flyttet til Høie, bruk nr. 7

 

1875: Lauritz Aadnesen Tastad (* 1840 Bjerkreim ) ugift

+  søsteren  Alette Aadnesdatter oppført som tjenestepige g. 1882 1 hest 6 stort kveg, 1 gris utsæd: 3/4 t. bygg, 5 t. havre 4 t.poteter

1877 sønnen Hans flyttet til Finnestad 31 – 16

 

1886 /  1891:  L. Aa. T: ugift   +  tjenestep. Gunvor Jakobsen * 1857 Tysvær m.skyld 3 m.19 øre

 

1900:   L. Aa. Tastad Samuel Larsen 1827 – 1891 g. 1858 m. Berte Nilsdtr Hegre

9 barn, nr. 8 Justine

g. 12/9 1894 m Justine Samuelsdatter * 2/4 1873 Folkvord, Høyland barn: 1 Arne * 21/4 1895 g. 6/2 1916 m. Signe Ivarsdtr ( 29 – 42 )

barn: 1 Sofie * 18/5 1916 g. 2/5 1936 m. Arne G. Ledaal Jacobsen *1911 meieri.arb. barn Kjell Per * 19/9 1936, Signe * 31/3 1938

29 – 118 ”Heimebo” utskilt fra 41 2/2 1938

2.  Laurits  * 15/11  1917 forts. barn nr. 2

 

29 – 43 side 2

 

2 Berta * 21/11 1896 g. 22/4 1921 m Mikal Knudsen * 1898 Høie gbr

Knud * 14/11 1922, Judith * 12/3 1924

Lisa * 17/2 1899 Ingeborg * 25/9 1901

Sofia * 22/7 1903 g. 2/5 1936 m. Arne G. Ledaal Jacobsen * 1911 meieriarb. barn: Kjell Per * 10/9 1936, Signe * 31/1 1930

”Heimebo” 29 – 118 utskilt fra 29 – 41 2/2 1938 Lilly Johanne * 27/11 1905

 

 

16/10 1923 skjøte fra moren Justine til Arne Aadnesen,

gift 7/9 1916 Signe Iversdatter Strand * 30/3 1890

kom fra nabobruket nr. 42

barn: Sofie * 18/5 1916

Laurits * 15/11 1917 g. m..Solveig Ivar * 15/11 1919

Joveig * 1/12 1922 g. 4/9 1949 m. Karsten Handdeland *1923 Tj.v.

 

1952 Lauritz Aadnesen * 15/11 1917

g. m. Solveig Tollefsen * 11/12 1918 Nedstrand barn: Bjørg Ragnfrid * 17/11 1942

g. … m. Asbjørn Aksdal

Signe Arna * 4/7 1946 Ådne * ……..

 

Hovedbygning i tømmer oppført 1874,

1950-tallet 75 da dyrket mark besetning: 10 kuer, 2 hester, 100 høns, gris

 

 

Les mer om familien under Tastaprofiler

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder