31 12
<br /> 31 – 12 ( +34 + 35 ) Alf Larsen m

31 – 12 ( + 35 ) Alf Larsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I______________________

Mogens Einerson, mariner  gift 24/6 1696 Jens Ystensen NT * 1663 med Karen Kieldsdatter,   Skeie Hundvåg gift med Inger Madsdtr

Anne Malene * 13/2 1698 Einer Mogensen  Østhus gift  24/6 1725 med Abigael * 15/11 1699 Gunille Andersdtr   Husebø   *  25/2 1703 ? Jens * 29/6 1704

Kirsten  *  16/11  1727   Mons *12/2 1837 Ziri * 6/10 1706

Gunille   * 2/9 1731 Anna * 1/10  1741

Inger   * 14/2  1734 Jens Jensen gift ca. 1725

med Siri Andersdtr Husebø * 6/2 1704 ( søster til Gunille )

barn: Anders * 18/3 1731  Rasmus *23/3 1738

Gunille’s bror  Lars fikk etterkommere Jens  * 27/3  1733 Inger  *  20/9 1739

på Tasta :  Ledaal  28 – 23: Kristine Christian * 10/3 1736 Olsdtr g, m. Samuel. Samuelsen d.y.

 

og  lnsmann Einar Husebø  ( 5 – 4+8) Anders Jensen * 18/3 1731

gift 25/6 1755  med  Gunille Einersdatter  Siri * 21/12 1755 Jens II *  19/12  1762 Jens I * 16/1 1758 Inger * 20/4 1766

Gunele * 30/9 1759 Eyner * 27/11 1768

 

Rasmus Endresen * ca 1765 gift 29/5 1792 med Inger Andersdtr * 1766

Barn: Berte Kristine * 5/10 1794 Dorothea * 14/4 1797

F.tell 1825 / matrikkel 1838 ( l.nr 99 )

Gudmund Osmundsen * 1762 Mæland, husm. g. m. Gunhild Asbjørnsdtr * 1762

Osmund Gudmundsen * 11/10 1789 i Sola matros og strandsitter

kone. Berte Kristine Rasmusdatter * 5/10 1794 + 5/10 1855

Truels Trulsen ( 28 – 1 )

barn: Gudmund * 11/9 1820 Fin. g. 12/1 1847 m. Berthe Marie Truelsd.*6/3 1826 Rasmus * 22/6 1822 ”

Endre og Sidsel * 24/4 1825 tvillinger

Gunhild Malene * 24/11 1828 g. 20/3 1850 m. Peder Tjorbjørn Norem Birte Serine * 19/4 1831 g. 18/2 1852 m. Elling Svendsen 20 år tøm Stvgr Anna Cicilia * 6/6 1833

 

Matrikkel 1838 l.nr 99 / 1850 l.nr, 386 Osmund selveier

 

1865  Stavanger:  Gudmund  g. m. Berthe Marie Holmen rode

barn:   Thomas  15/5 1847  Finnestad Olaus  16 år  Stavanger Bernhard 13 år Konrad Berthinius 8 år, Gustav Mathias 5 år

 

* * * * *

 

31  – 12  (   + 35 ) side 2

 

Skjøte 2/7 1859

F.tell  1865 / 1875: Jonas Jacobsen 44 år – “siges være født i Spinds sogn”

Anders Andersen inderst  g.  m. Malene Larsdtr Lovra nordre

g. 1/8 1864 (Frue) m.  Brynhilde Sophie  A.dtr.  (  f.tell:  Pedersdatter ) *  16/11 1822  Jelsa barn: Asseline * 11/6 1862  Finnestad død 25/1 1908

Jakob * 6/5 1865 Dorthe Sofie * 20/5 1867

1865 1 hest, 4 kyr, 7 får, 1 gris utsæd: 172 t. bygg, 3 1/2 t. havre 3 t. poteter

1875 1 hest, 3 kyr, 7 lam, utsæd 1t. bygg, 5 t. havre 3 t. poteter

 

1875 Rasmus Svennungsen * 1842(-50) Stavanger sjøf. / skipsreder

g. m. Rakel Marie Knudsdtr * 1848 Sola ??

barn: Regine * 1872 Sola, Severin Martinius * 23/4 1877 Finnestad, Reinert * 4/10 1880

 

* * * *

1865 Husmannsplass under bruk 12

 

” Osmund Johnsen husm. u/jord og fisker ( død 28/1 1908 ) g. m. Berte Serine  (  død 9/2 1888) 5 barn

1875 Osmund  m/ familie  på en husmannsplass  under 31 – 7 3 hj.v. barn intet kreaturhold ingen utsæd

1900 ” ” huseier og fisker under bruk 31 – 1

 

* * * * *

Skjøte  28/4 1883  /  tingl. 22/8 1885 m. skyld 2m. 21 øre

F.tell. 1891: Einar Larsen Finnestad * 7/6 1848 Talgje død 7/6 1948

g. 7/7 1871 m. Ingeborg Svendsdtr jordmor  *  7/3  1849  Stvgr  ”  13/7 1925 10 barn – 2 som døde ( familien bodde på bruk 10 )

Folge til Brønela Sophie Pedersdtr

 

Folket. 1900   /skjøte   8/8  1908: til sønn nr 3 Lars Einarsen

Gabriel Michaelsen Byberg g. m. Alette Ommundsdtr  ( 31  – )

g. I 27/5 1900 m: Maren (Gabrielsdatter) * 8/3 1880 død 10/2 1907

Peder Gabrielsen * 1845 g.br. g. m. Anna Maria Olsen Homse Ogna

II: 18/8 1915 m. Martine Pedersdatter Homse * 2/11 1889 Ogna ( 31 – 7)

barn i II Maren * 8/3 1916

Peter * ” ” død s. dag

Barn i I: e.skap  Einar  *  7/9 1900 Inger * 29/3 1917 Gabriel  *  5/4 1902 Magda * 30/6 1918

Anette   *  31/12 1903  død Paul * 16/5  1920

Alf * 5/1 1905 Anders * 3/9 1923 død f. stf. 5/9 Anna * 30/ 9 1927

 

 

forts.

 

 

31 – 12   ( + 35 ) side 3

 

F.tell 1910: leieboer Ludvig Aadnesen Selvig * 2/5 1879 Våland Stavanger

kvæghandler USA 1893-

gift 11/8 1904 med Inger -datter til Einar – * 9/5 1886 Finnestad Arne * 20/1 1905

Erling * 18/8 1910

 

Leieboere 1920-tallet: Ingvald Svendsen * 23/9 1897 veiarb.

g. m. Inger Marie Bjørnø * 30/1 1901 Stvgr barn: Mary Emilie * 21/11 1920

 

Skjøte 21/4 1947: Alf Larsen

Kristian Mandius Nilsen * 1866 gbr. g. m. Kristine Tollaksdtr * 1881

” g. m. Anna Lovisa Skjefrås * 19/10 1915 Sokndal

barn:  Mary   * 10/10  1940 Anne-Lise * 6/1 1949 Leana  * 16/1  1943 Reidar * 16/11 1951

 

1950-tallet:  65 da. derav 50 dyrket mark,  10 kyr,  hest,  høns og griser i 1947 fikk Alf Larsen skjøte på bruk 35

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder