28 56
<br /> 28 – 56 ”Sortholen” m

 

 

 

28 – 56 ( + 59 ) Thor Heimark ”Sortholen” ) m.skyld 12øre

 

 

 

 

 

 

 

I————————————————–

1838, eier Jacob Jacobsen ( eide det som i 1886 er blitt til brukene 54 – 65 ) 1850 ( l.nr 303 ) Ole Olsen ( ukjent en av flere ?)

x/x xxxx Lars Tostensen ( 28 – 29 )

Poul Ougensen husm * 1792 Valle i Setesdal

g.  1818 m.  Siri Thorsdtr * 1893 Skoggen u/ Grødem Strand barn:  3  Helga  *  1823 4 Thore 24/2 1928

5 Jørgen * 1832

9/11  1855  skjøte til Jørgen Poulsen * 21/12 1832 Strand søfarende selveier ugift (28-59)

Thore Thorsen g. m. Astrid Jørgensdtr Hola u. Gjedeskjær

1865 bruker (forpakter) Ole Olsen * 1811 Strand død 11/12 1891

gift med Siri Thorsdatter * 20/3 1793 Strand,

1 svin utsæd: 1/10 t, bygg, 1/2 t. havre 1/2 t. poteter

F.tell 1875/

3/6 1882   skjøte til Thore Poulsen * 1828 matros – død 23/1 1893

Thore Josephsen husm. g. . Bertha Helene Hansdtr Tjora

g. 28/7 1859 m. Elen Marie Thorsdtr * 31/1 1839 Sola

barn: Bertha Helene * 17/12 1859 Sola g. m. Ludvig Andreas Hansen Paul Marcelius * 1/9 1864 Tasta

Severine  * 16712 1866 g. 23/6 1885 m. Andreas Asserson ( – Thore * 4/11 1869

1875 Elen Marie gårdbruker Thore – frav. Syd-Amerika intet kreaturholde intet utsæd

 

1875 Lars Larsen * 1819  Hetland losjerende , sjauer  ( * Tysvær  død 22/3 1896 ?) ”  ” gift med Helga Poulsdatter * 1823 Strand død 13/1 1891

barn: Grete Serine * 14/11 1848 gift 18/3 1869 med Ouen Pedersen Vennesla Laura * 12/3 1852 gift 1/3 1883 med bager / enkemann Aanen

Paulsen, Kristiansand barn: Petra Regine * 20/3 1869 Tasta Karen Elisabeth * 28/6 1855

Peder Andreas * 21/3 1859 død 29/1 1886

Jørgen  * 3/7 1862 hj.v. og tvilling Helge hj.døpt død 3 uker gammel Hanna Marie   *  1/8 1865  hj.v. ” ikke kreatur, ikke utsæd”

Siri Thorsdtr  * 1797  Frue   enke  legdslem   død 11/6  1877 forts.

 

 

28 – 56 side 2

1875  Tollef Olsen  Helgeland   * 1839  Skjold jord/dagarb. ” g. m. Eliabeth Larsdtr * 1840 Skjold

barn:  Lauris  * 1860 Frue Anne  * 27/11  1875 død 12/4 1877 Serine   * 1863  Skjold Ole Andreas * 7/6 1878

Bertine  * 1866 Stavanger Thea Elisabeth * 9/1 1882 Østen * / 1872  Frue

 

1875 Bellest Bellestsen  * 1845 Stavanger  dagarbeider ” g. 29/3 1875 m. Karen Monsdtr * 1837 Frue

barn Ingeborg Kristine * 23/2 1867 far: Kr. Kristoffersen dreng

barn:  1 Carl Marcelius *24/1 1872 Frue

2 Berthe Olene I * død 6/3 1875 12 d.gl. 3 Berthe Olene II *13/8 1876

4 Tomine Elisabeth * 29/7 1879

Ingeborg Kjellsdtr  * 1797 Frue enke legdslem – død 13/11 1880 Matr. 1886  Thore Poulsen m. skyld 12 øre

1891:   Thore og Marie sønnene Paul sjøm i Amerika og Thore dy. hj.v. skoleelev

 

Hans Andreas Ree  arb.m.g.  m. Ingeborg Larsdtr u/ Line

1891   Ludvig Andreas  Hansen   * 1859 Time søm. i Amerika  død  5/11 1927

” g. 24/2 1881 – Frue – m. Bertha Helene Thorsdtr Poulsen * 17/12 1859 Sola/ ØT Barn: 1 Theodora  Marie  * 17/10 1880 2 Inga Laurense * 13/10 1883

3 Selma   Berthine  * 28/8 1888 4 Elfrid Hellena  * 23/3 1894 alle Tasta

g. 15/3 1915 m. Dagfinn Torkelsen * 1891 Stvgr 12/1  1898   skjøte til Thore Thorsen dy og får navnet “Heimark”

 

I folketellingen 1900 Tasta finner en bare Marie Heimark enke / føderåd

Hans Andreas Andersen inderst g. m. Ingeborg Larsdtr u/ Line

F.tell 1900: Klinkenberggt. 22 Stavanger

Ludvig  Andreas Hansen  og Berta Helene

barn 5  Margit  *  28/7  1898  Stavanger g. 30/3 1918 m. Trygve Barkved * 1895 Stvgr 6  Alvilde   *  20/5 1900  ” ”

7 Thore Heimark Hansen * 20/10 1902 Stavanger tømmerm.

I 1910 er familien flyttet tilbake til Tasta.

 

20/6  1932   skjøte fra Berta Halvard g. m. Inga Berge

til  Thore g. 29/11 1930 m Inga Berge * 31/5 1906 Fossand barn: 1 Berit * 19/9 1931 død 2/11 1931

1950 2 Leif Birger * 29/10 1935

3 Aslaug Helene * 29/12 1944

+ moren Berta

Hovedhus  1906,  flyttet fra Sand fjøs  1919. ( slektens eie 1848 ????? )

Bruket lå  oppfor Dusavikveien, rett utfor bygrensen forts. bruk 59

 

28 – 56  + 59 side 3

 

28 – 59 Thor Heimark ”Annastykket”

 

Matr.  1838   nr.  123  eier Jacob Jacobsen ( se bruk  54  ) ” 1850 nr. 307 ” Erik Jacobsen

 

5/11 1864 skjøte fra Carl .Johnsen Nærstrand ( 28 – 25 og 53 ) kom til Tasta ca. 1840

Paul Ougensen g. m. Siri Thorsdtr Grødem i Strand

til  Jørgen Poulsen  *  27/12 1832 Strand ugift søfarende og selveier ( 28 – 56)

 

1865:  bruker.  Torbjørn Olsen * 1799 Tysvær g. m. Anne Simonsdtr * 1809 Skjold utsæd: 1/10 t. bygg, 1/2 t. poteter

 

13/10  1866  Nils ( Johnsen ) Knudsen  * 15/7 1840   på bruk 61  gbr.  g.  m. Serine Thorsdtr.* ( * kan være en slektning av O T Vølstad og Malene Fanueldtr 29 – 3 ) )

datter : Elen Olava * 24/1 1868 Ikke tatt med i f.tell 1875

Skjøte 4/10 1879 Matr. 1886 – skyld 8 øre

f.tell 1891: eier Kristen Jonsen * 1842 Etne – kom til Tasta 1876 -77

gift med Martha Johnsen * 1845 Ølen barn:  Anne * 6/7 1870 Stavanger

Elisa Nielsine * 17/11 1872 “? død 4/10 1878 Marte Kristofa * 7/12 1877 Tasta

Nils Gerhard * 13/4 1879 Elisa Nielsine  II * 19/10 1880 Johannes * 15/4 1882

Harald Racine * 13/8 1884 Agathe Emilie * 6/12 1886 Børre * 30/9 1887

 

Thore Larsen  g. m. Borghild Askildsen * 1809 Vikedal død 5/3 1895

Skjøte 22/1 1898 fra K. J. til Thore Thorsen dy * 4/11 1869

Bruket slås sammen med 56   ( se s. 2) og begge brukene får navnet “Heimark”

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder