28 26
 

 

 

 

 

 

 

 

1838 ( 118 ) Samuel Ledaal

 

x/x  xxxx  Carl Johnsen Nedstrand ( 28 – 25 )

28 – 26 Severin Øie

 

 

Skjøte 20/11 1846 Erik Eriksen ( Egren ) ( 279 -281 )

 

Erik Eriksen Toftøysund g. m. Ingeri Larsdtr

1865 Erik Eriksen  * 5/8 1813 Nedstrand  selveier  gbr. og postfører død 9/6 1869

Ole Hermandsen g. m. Malene Bjørnsdtr Nesset u/ Ørke

g. 18/4 1843 m.  Malene Olsdtr   * 12/1 1820 Ørke, Vats død 26/6 1895 barn; Inger Marie * 7/7 1843 Nedstr. g. 18/8 1864 . Nicolai Thorsen Vatne utfl

Ole,   * 25/4   1845 Tasta tømmerm ( utfl. før 1875 ) Erik dy,  * 15/4 1849 ” matros  –  overtar bruket Marthin * 23/10 1852 “

Elen Johanne  Marie  * 9/4  1857 død 3/4 1861 Paul Severin * 1/7 1860 død 3/4 1861

Paul Imanuel * 18/5 1861

1 hest,  2 kyr,  3 år, 1 svin, utsæd. 2 tønner havre, 1 1/2 t. poteter

 

Hjemmelsbrev  24/8 1972  til Malene enke, hjv. sønn Paul, Imanuel, Erik frav.

Marie Andersdtr * 1854 Frue, tj.pige

1875 3 kyr, 2 får, utsæd: 1/4 t. bygg, 2 t. havre, 2 t. poteter

27/7  1876   overtok  sønnen Erik dy bruket – død  17/6  1895 1886 m. skyld 1m 34 øre

Peder Nilsen Rossevig far g .m………Molaug ( kirkeb. uleselig) Thorbjørn Thostensen gbr.g. m. Kristine Aslagsdtr Karens stefor.

1891 Erik dy g. 28/8 1883 m.. Karen Marie Pedersdtr Rossevig  * 30/1 1848  Fossan barn: 1 Emma Malene * 12/10 1884

Gabriel Gabrielsen * 1833 og gift kone Elen Talette Thostendtr. * 1860 T.strand

” ” g. 26/9 1914 m. Gabriel Bjørnevåg * 317 1887 Tasta fisker

barn:  Liv Katharina  * 16/3  1915,  Eli Kristine * 4/5 1917 2 Kristine * 10/5 1886

  1. Paul Imanuel * 777 1887
  2. Inger Johanne Marie * 21/5 1889 død 2/1 1906 Eriks mor: Malene, enke

1900: Karen Marie  enke,  de 4 barna   og Kristina Aslaksdtr * 1824 Fossand  føderåd forts.

 

 

 

 

 

 

28 – 26 side 2

 

16/3 1917 uskifteattest og skjøte fra enken Karen Marie til

Sjur Sjursen Øie  ( Egeraas ) bygn.m. g.1860 m. Ingerid Olsdtr Hustvedt

Sivert Sjursen Øie * 5/5 1861 Sauda

g 28/2 1908 m. Lena Ragnhilde Larsdtr Landsnes * 14/1 1882 ( 28 – 2 ) barn: Ingrid * 19/2 1909, Lilly * 22/9 1910, Severin * 25/1 1912

 

1940: Severin Øie

Bygninger oppført i 1918, 30 da.

1950:   de 3 søskene  bor sammen på bruket,  ugifte og barnløse. 6 kyr og kalv

 

I 1973 slått sammen bruk 17, Åamund Åsland og i 2006 solgt til Tastarustå utbyggning- selskap til boliger og friområder. ( området ved Tastarustå skole )

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder