28 66
<br /> 28 – 66 Erik Christiansen 93 øre

28 – 66 Peder Jacobsen ( Berge )

 

Knud Oddsen * 1707 Holle Sjernarøy Ole Knudsen * 1704 Holle Sjernarøy

g. m. Ingebor Ovisdtr *1696 g.   m. Sophie Biørnsdtr * 1712 1801 Erik Knudsen 57 år bonde og medhj. g.… m. Helge Olsdtr 60 år død 19/4 1818

barn:  Ole  29 år  ( * ? flyttet til Tasta omkring 1773 Erik  *  27/8  1775  Tasta –  død  som barn Helge ( pige ) * 22/7 1781

Elisabeth Marie * 10/10 1784g. 25/2 1806 m. Ole Aadnesen Ladegårdsas

Christian * 8/6 1788 – død 1930

 

1825 Christian Eriksen gift … med Maren Andersdtr.* 1780 (hvor ?) død 3/1 1865 Barn: Helga Serine * 1815 ? g. 8/11 1840 m. Rasmus Johnsen 21 år. Fin.

Olene * 20/5 1816 gift 23/5 1841 med Andreas Torkildsen Høiland

Erik   * 25/12 1818 død 2/5 1898

Maren Christine * 26/8 1821 g. 10/4 1847 m. Peder Thorsen 25 år Stord / Fin.

Skifte 23/3 1831 etter Christian Eriksen

Matr. 1838 (124) – 1850 ( 322) – folketelling 1865 – Matrikkel 1886: 93 øre

Sjur Jonassen g. 1801 m. Berta Helene Larsdtr Rygg ( se 29 – 1) Erik Christiansen g. 8/3 1842 m. Berthe Helene Sivertsdtr. (Sjursdtr ) * 1819  Randaberg barn: Christine Maren * 17/6 1842 T g. 21/4 1868 m. Johan Haldorsen ( 29 – 20 )

Christian *6/12 1844 – 1865 søf,

Severin * 22/8 1847 ”  ” g. 11/7  1873 m.  Giske Paulsdtr. Havrevold * 1849 Suldal Berthe Helen * 24/2 1850- 1865; frav, tj.p. g. 14/12 1871 m. Peder Aadnesen ( 31 – 4 ) Bertel * 18/7 1853 1865: frav.

Edvard * 10/8 1854

Gabriel Helmik * 1858 ? skomager Bernhard * 7/10 1860

1865: 2 kveg, 7 får, 1 svin utsæd: 1/10 tønne bygg, 1 1/2 t. havre 2 t. poteter

 

1875 Erik og Berthe Helene, sønnene Bernhard og Gabriel Helmik

2 hester, 2 kyr, 3 får, 1 svin, utsæd:  1/4 tønne  bygg,  1 t. havre  1 1/2 t. poteter ”  ” Carl Svendsen * 1857 Farsund ug. tilreisende skomager

Andreas Johnsen * 1843 Frue ug. legdslem

 

1886  Erik m. skyid 93 øre

F.tell 1891: Erik ( død 2/5 1898 ) og Berthe Helene bor alene på bruke

tjenstepiken  Elen Marie  Einersdtr.  * 25/6 1873  Stvgr ( 30 – ) 1900: g. m. Abel Torgersen bosatt på 29 -31

 

Jacob Nielsen …………

gift…… med Margrethe Abrahamsdtr.  (  se bruk  45 ) 4 barn, nr 2: Ole Gabriel

15/10 1894 Ole Gabriel Jacobsen * 19/7  1856  ( 1900: eide også bruk 45 og bodde der  ) gift 2/12 1875 med Ingeborg Cecilie Pedersdtr * 8/11 1853 Dus ( 28 – 68 ) barn : Petra Bertine * 5/5 1879

Pitter * 24/3 1883 – død 22/6 1883 Georg Selmer * 14/6 1884

Peder Berge * 21/12 1885 Martin  Johan  *  8/6  1893 Inga Margretha * 27/7 1895

1900:   Elen Larsdtr  *1837 Hetland fattiglem Ole m/fam eide og bodde på bruk 45 forts

 

28 – 66 side 2

 

1920 ? Stine Serine Samuelsdtr * 20/8 1842 Riska, død 23/2 1932 enke etter Reinert R. sønnen Randulf Severin Reinertsen * 28/2 1882 Tasta tømm.

i 1900  bodde Stine – føderåd – og Randulf Severin på 28- 48

 

 

1942 skjøte til Peder Jacobsen ( Berge ) g. 4/9 1909 m. Kirsten Ledaal * 25/3 1890 ( 28-23 ) barn: Arne ( Gabriel Ledaal) * 9/6 1911 g. 2/5 1936 m. Sofie Aadnesen * 1916

barn: Kjell Per * 10/9 1836

Signe  * 31/3 1938 Astrid Sofie * 6/7 1942

29 – 118 ”Heimabø”

Gunleif * 15/3 1913 elektriker og fyrvokter g 26/4 1941

m. Inger Gabrielsen * 5/3 1918 Fin

barn: Per * 19/8 1942 ( fyrvokter) Marta * 12/7 1945

28 – 319 ”Utsyn”

Sigrun * 20/5 1915 g. 21/12 1940 m. Fredrik Anker Wølstad * 1914 Madla g.br barn:  Martin  * 13/12  1941 Kirsten * 29/5 1943 Oddvar * 31/1 1947

40 – 80 ”Krossfjell ”

Gidske   *  7/3  1920 g. 7/6 1947 m. Einar Leikvoll  * 1921 barn: Anne Kristin  * 1/9 1948 Astrid * 5/6 1953

28 – 201 ” Bjørkelund”

 

6/8 1953 ble disse 4 tomtene utskilt som en del av arven.

 

I flg. skattemanntall 1950 bor Peder og Kirsten på bruk 45.

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder