29 68
<br /> 29 – 68 Albert Aslaksen Ekeskog ” Bergli” m

29 – 68  Albert  Aslaksen  Ekeskog ” Bergli” m.skyld 12 øre

 

 

 

 

 

 

I______________________

( 1855 skjøte til Iver Sivertsen på en halvdel av et kvernbrug lå ved Eskelandsbekken )

 

Skyldeling/ utskilt fra bruk nr 63 Lars B. O. Eskeland

Aslak Thorsen * 1843 g.br. g. m. Dorthe Kristine Asbjørnsdtr * 1849

23/1 1904 til Albert Aslaksen Eikeskog * 20/ 9 1877 Fossand

g. m. Beate Petra Margrethe Olsdtr * 12/6 1881 Molde. død 18/2 1917 Barn: Dortea * 12/6 1903

Pauline * 31/3 1905 Astri * 17/6 1907

Olga I * 18/9 1909 død 3/10 1912

Bergit Alvilde * 19/2 1912 g.27/1 1940 m. Anders Asheim * 1908 Stvgr sjåfør Olga II * 7/6 1914

 

Sk.manntall 1950: Albert, enkem, Dorthe, Pauline og Olga, ugifte

 

24/7 1957 skjøte til 3 de døtrene med rett for Albert til fritt husvære og tilsyn på livstid. Hovedbygning 1901 26 da. derav 20 d. dyrket mark, 1 hest, 4 kyr

Bruket lå inntil E 39 er nå flyttet vekk, mot Stokkavannet.

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder